Jouw missie in de job

Welzijn op het werk is een hot item. En als maatschappelijk assistent draag je die belangrijke verantwoordelijkheid. Zowel medewerkers als leidinggevenden kloppen bij jou aan met hun vragen over fysiek en psychosociaal welzijn. Individuele problemen en beleidsmatige kwesties pak je professioneel en doeltreffend aan.

Jouw opdrachten

 • Je vervult binnen de verzekeringsonderneming een zorgfunctie op sociaal, medisch, psychologisch en administratief vlak.
 • Op sociaal vlak beantwoord je vragen over pensioen en familiezorg, uitkeringen en bedrijfsvergunningen, … Je verheldert administratieve en juridische procedures.
 • Op gezondheidsvlak buig je je over algemene en specifieke gezondheidsvragen van interne medewerkers. Daarnaast verzorg je de follow-up van medische check-ups en begeleid je langdurig zieken bij hun werkhervatting en re-integratie.
 • Op psychologisch vlak ontferm je je over collega’s met psychosociale problemen en slachtoffers van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag. Je luistert naar hun verhaal, schat de impact in en zoekt naar opvang of wijst door naar de juiste deskundigen.
 • Op administratief vlak help je collega’s bij het begrijpen en invullen van documenten.
 • Dringende oproep? Je zorgt meteen voor de gepaste actie en de geschikte begeleiding.
 • Je zet ook je schouders onder welzijns- en gezondheidsinitiatieven vanuit hr of het preventiebeleid.

Jouw competenties

 • Je hebt ervaring met de opvang en begeleiding van mensen en kent de procedures en deontologische code rond psychosociale hulpverlening.
 • Dankzij jouw ervaring ga je recht naar de kern in jouw gesprekken met slachtoffers van incidenten of medewerkers met problemen. Je getuigt daarbij van inlevingsvermogen én bewaart een professionele afstand.
 • Je communiceert professioneel en assertief bij klachten of verzoeken door ondersteuning te bieden, informatie te geven en de weg te wijzen naar opvang of begeleiding.
 • Dringende gevallen? Stressvolle situaties? Je blijft rustig en vindt een gepaste oplossing.
 • Je ordent jouw taken en stelt de juiste prioriteiten zodat de planning nooit in het gedrang komt.
 • Drie woorden om jouw aanpak te omschrijven? Klantgericht, zorgend en discreet.
 • Je functioneert perfect zelfstandig en werkt ook graag in team. Want je ziet feedback als een kans om te leren en deelt graag je kennis met collega’s.
 • Je communiceert vlot in het Nederlands en Frans.

Jouw doorgroeikansen

Als maatschappelijk assistent kies je voor specialisatie, verdieping of verbreding.

 • Verdiep je in jouw zorgfunctie door nieuwe hulpverlenende vaardigheden op te doen.
 • Zet de stap naar een rol als vertrouwenspersoon.
 • Verken het domein van human resources en waag je bijvoorbeeld aan talentmanagement, opleiding of loopbaanontwikkeling.
 • Zin in een nieuwe uitdaging? Gebruik je people skills in verzekeringstechnische of commerciële jobs.
 • Zorgen zit in je karakter, dus ook in de bijstandsverlening of een customer care center zit je prima op jouw plaats.
 • Word teamleider en sta in voor de werkorganisatie van collega’s en de oplossing van complexe problemen.

Jouw competenties voor een blijvende inzetbaarheid in de toekomst

 • De omgeving waarin werknemers werken is in volle evolutie: er worden nieuwe digitaliseringsprojecten geïntroduceerd, klanten zijn veeleisender, er zijn toenemende controles vanuit regelgeving of compliance, men werkt in wisselende teams, nieuwe werkvormen zoals tele- en thuiswerk zijn in opgang, enz… Als maatschappelijk assistent volg je deze evoluties binnen de verzekeringsonderneming op de voet, schat hun welzijnsimpact in en formuleert tijdig de gepaste remediëring.
 • Je blijft schaven aan je mensgerichte vaardigheden en inlevingsvermogen.
 • In je werk gebruik je meer en meer digitale tools. Daarom verbeter je voortdurend je ICT-skills, zo heb je een belangrijke troef in handen voor de toekomst.
 • Je communiceert professioneel, face to face, via telefoon, e-mail of online sessies.
 • Engels is steeds vaker de professionele voertaal in een internationale context. Daarom communiceer je vlot in het Engels.

Persoonlijke doeltreffendheid en veranderingszin zijn een must voor de toekomst. Dat betekent dat je:

 • graag zelfstandig werkt en tegelijk een teamspeler bent, ook in een digitale, online werkomgeving;
 • open staat voor feedback en je aandacht hebt voor je persoonlijke groei en inzetbaarheid;
 • open staat voor nieuwe zaken, leergierig bent en digitale ontwikkelingen omarmt;
 • veerkrachtig en persoonlijk in balans blijft in een verzekeringswereld in volle transitie;
 • de creativiteit waardeert van een multiculturele en intergenerationele werksetting.

Learn and Evolve – met Fopas

Is de verzekeringswereld jouw ding? Lees en leer er dan meer over op onze websites. Volg de trends op via Observo en consulteer het leerprogramma van Fopas. Zo blijf je continu op de hoogte van de sector.

 

VUCA impact op de jobs et de competenties in de verzekeringssector

Wat is de VUCA (volatiel, onzeker, complex & ambigu) impact op de jobs en de competentieprofielen in de verzekeringssector? Marleen Limbourg (Consultant – Strategic Mapping – Organisation & Job (re)design – Competency & Talent...
Read More

Welke learning – topics leven in verzekeringen?

U vindt een synthese (UK) van de belangrijkste leerthema’s bevraagd in een beknopte studie bij 50 respondenten uit de verzekeringssector (50% HR, 21% mgt en  33% andere medewerkers)….
Read More

Competentieprognose & Competentieprofielen@Fopas

Competentieprognose en competentieprofielen in de sector De Lunchcauserie-Fopas van 21/06/2019 stond in het teken van de competenties van de toekomst die van tel zijn in de financiële sector, en dus in de verzekeringen. Competentieprognose Ellen Thijs en...
Read More

Competentieprognose voor het bank- en verzekeringsecosysteem

Synthese: prognose competenties in bank- en verzekeringen Dat de financiële wereld zich in een disruptief tijdperk bevindt dat nieuwe competentieverwachtingen zal meebrengen, hoeft nauwelijks betoog. Het Talent Hive project  – essentieel onderdeel van een...
Read More

Digitalisering zet de arbeidsmarkt op haar kop. Bereid u voor!

De arbeidsmarkt op haar kop: hoe houdt u uw kansen op werk gaaf in digitale tijden? Dat is de vraag die de VRT-Nieuws 14/9/2018 zich stelt naar aanleiding van de studie van Agoria, de technologiefederatie. Agoria harkte alle cijfers en voorspellingen bij elkaar...
Read More

Artificial intelligence en de impact op de verzekeringssector

Artificial intelligence, quid de verzekeringssector? Een gedreven en enthousiaste Joachim van der Herten – postdoctoraal onderzoeker ‘Machine learning’ aan de universiteit Gent & CTO in ML2Grow – liet zijn publiek kennismaken met (recente) evoluties...
Read More

Take care of your digital life! Nu met het Fopas programma

‘Digital life’ beleven we samen  – zowel in de job als privé Voor beginners en voor allen die al digitale stappen zetten. Blijf bij! Inspiratie vind je in het Programma van Fopas.   Leerdomein Categorie Competentie (# leervormen)...
Read More

Artificiële intelligentie: impact op onze competenties

Become better humans? Dankzij artificiële intelligentie  Machines leren en zijn nu al in staat ingangsproeven en examens af te leggen en beargumenteerde papers te schrijven. Binnen afzienbare tijd studeert de eerste robot af aan een Amerikaanse universiteit....
Read More

Active Aging in de sector

Active Aging – actief levensfasebewust beleid in de verzekeringssector   Langer werken, hoe doe je dat? Medewerkers langer laten werken, hoe doe je dat als werkgever? Want we  hebben allen langere loopbanen en unieke noden. De sociale partners van...
Read More

Young Talent & Competences

Ondernemers, beleidsvoerders, studentenvertegenwoordigers, sectoren en massa’s jongeren op het Forum van het VBO. De gesprekken stonden in het teken van hoe je voorbereiden op je toekomstige job. De competenties die er vandaag toe doen zijn alvast niet...
Read More