Uw missie in de job

U analyseert en evalueert risico’s op basis van risico modellen en berekeningen. Het doel? Risico’s voor de business tijdig detecteren, vermijden en de impact ervan beperken.

Uw opdrachten

 • U werkt in uw signaalfunctie mee aan het risicobeleid van de verzekeringsmaatschappij door risicoanalyses uit te voeren. Dit zowel voor  producten en diensten, als voor investeringen, financiële transacties, operationele kwesties, … U houdt daarbij altijd rekening met de geldende procedures en regelgeving.
 • U analyseert en evalueert risico’s. En onderzoekt en ontwikkelt specifieke risicowaarderingen en ad-hocberekeningen.
 • U helpt mee om bestaande risicomodellen te verfijnen en nieuwe mathematisch-statistische modellen te ontwikkelen.
 • U verifieert dagelijks de informatiebronnen vóór u die integreert in de statistische modellen. En onderzoekt geregeld de kwaliteit van de bronnen die u gebruikt.
 • U werkt nauw samen met de riskmanager en andere collega’s van Audit, Legal en Compliance. De beschreven risico’s rapporteert u aan interne en externe partijen.
 • U bouwt mee aan een samenhangend geheel van maatregelen om risico’s te vermijden of beperken. En evalueert, analyseert en redigeert die richtlijnen.
 • U houdt uw kennis van zaken up-to-date door de regelgeving en procedures in uw vak op de voet te volgen.

Uw competenties

 • U weet alles over riskmanagement. En hebt ervaring met het opzetten van mathematische berekeningsmodellen voor risicowaarderingen.
 • U bent vertrouwd met risicoanalysemodellen en tools om risico’s te analyseren en evalueren vanuit verschillende invalshoeken.
 • Rapporten volledig en accuraat opstellen gaat u moeiteloos af.
 • U werkt ordelijk en met oog voor kwaliteit.
 • U beschikt over een flinke dosis assertiviteit en brengt uw adviezen over risicoanalyses professioneel en duidelijk te berde.
 • De gangbare ICT-beheersystemen, applicaties en tools voor risicoanalyses kennen geen geheimen meer voor u.
 • Zelfstandig werken en omgaan met feedback lukt u prima. Tegelijk bent u een echte teamspeler die kennis en ervaring deelt om collega’s te helpen.
 • U hebt een zeer goede kennis van het Frans. Drukt u zich ook gemakkelijk uit in het Engels? Dan hebt u een streepje voor.

Uw doorgroeikansen

Als Risk Analyst wacht u een mooie toekomst:

 • Verdiep u in complexe risicoanalyses en gespecialiseerde vraagstukken.
 • Stroom door naar een functie binnen Audit, Legal of Compliance of naar een andere verzekeringstechnische job.
 • Groei door tot riskmanager.

Uw competenties voor de toekomst

Om inzetbaar te blijven in de toekomst vinkt u ook deze eigenschappen af:

 • U hebt aandacht voor de evoluties binnen de verzekeringsmaatschappij. Hebben ze een impact op riskmanagement? Dan speelt u daar tijdig en gepast op in.
 • U bent geïnteresseerd in de businessuitdagingen van vandaag en morgen en anticipeert er gevat op.
 • U geeft snel, to the point en in klare taal antwoord op vragen.
 • U denkt oplossingsgericht en bent zich op elk moment bewust van de uitdagingen voor de business in het algemeen en voor het riskmanagement in het bijzonder.
 • U bent ijzersterk in zakelijke communicatie en hebt het Engels goed onder de knie.
 • U bent thuis in de ICT-wereld. U bent snel weg met nieuwe applicaties en integreert ze moeiteloos in uw projecten.

Persoonlijke doeltreffendheid en zin voor verandering verzekeren uw toekomst. Dat betekent dat u:

 • resultaatgericht werkt
 • goed in balans blijft
 • openstaat voor nieuwigheden
 • leergierig bent

Learn and Evolve – met Fopas

Is de verzekeringswereld uw ding? Lees en leer er dan over op onze website. En volg Fopas zeker op LinkedIn of Facebook. Zo blijft u continu op de hoogte van de sector.

Muhammed: Bijstandsverlener (bij een Bijstandsverzekeraar) for Fopas Observo

Meer lezen over de job Bijstandsverlener (bij een Bijstandsverzekeraar): missie en opdrachten, competenties nu en in de toekomst, doorgroeimogelijkheden
Read More