Observo is het expertise-platform over veranderende competenties en functies in de verzekeringssector van de toekomst.

Daartoe worden de meest voorkomende functies en hun doorgroeikansen voorgesteld en getuigen medewerkers uit diverse verzekeringsondernemingen over hun job en de evoluties hierin.

Ook worden trends voor u geselecteerd. De selectie is gestoeld op kennis, ervaring, lessons-learned, co-creatie en netwerking in de verzekeringssector en daarbuiten.

Uw inzichten, uw ervaring, uw verhaal. Aarzel niet. Deel ze met ons. Neem contact.

U vindt hier een overzichtelijke omschrijving van de 28 meest frequente functies uit de verzekeringssector. Deze profielen zijn geordend per beroepsgroep, zoals Staff & Support, ICT, …

Voor elk profiel vindt u:

  • een warme video – getuigenis (in ontwikkeling)
  • missie & opdrachten
  • aangesproken competenties & doorgroeikansen
  • competenties voor een blijvende inzetbaarheid in de toekomst

 

U vindt hier trends & kennis voor u gespot, onderzocht en geselecteerd rond meerdere topics:

  • Competences: Competenties in de job, algemeen en specifiek in verzekeringen, wat kondigt zich aan?
  • Learning: Leren en ontwikkeling: wat staat er in de sterren geschreven?
  • Career: Loopbaan en loopbaanbegeleiding als voorbereiding op uw toekomst
  • 50 +: De professional met een lange carrière vandaag en morgen
  • Passages: Een bonte verzameling passages uit het werk-leven gegrepen, vaak met een knipoog naar de verzekeringssector

Observo speurt de horizon af, zoomt in en dan weer uit op de wereld waarin we werken en de veranderingen die zich ontrollen, ook binnen verzekeringsondernemingen. Focust op de evoluties en de impact ervan op competenties en de ontwikkeling ervan.

De Observo- telescoop richt op de mensen die er werken, die dit gaan doen en op diegene die dit deden.

Zo wordt u zich nog beter bewust van de veranderingen die ons omringen, neemt u er kennis van, komt u tot nieuwe inzichten.

Om dan stappen te ondernemen. Vandaag. Voor de toekomst van morgen. Want die begint vandaag. Zoals u weten we niet wat die brengen gaat. Maar nu is er Observo en u kan zich er nu op inspireren.

Observo staat voor het ‘Observatorium van functies, competenties en hun evoluties in de verzekeringssector’ en kadert binnen de doelstellingen van Fopas.

Fopas is het paritaire Fonds voor Opleiding en competentie-ontwikkeling, voor medewerkers uit de verzekeringssector die in -, door- of uitstromen. Het wordt samen door de vertegenwoordigers van de werkgevers en van de werknemers beheerd.