Update van 62 sectorale competentieprofielen

Uitgaande van de sectorale functiebeschrijvingen werden competentieprofielen ontwikkeld en gepubliceerd op Observo.be, het expertise-platform over veranderende toekomstige competenties en functies in de verzekeringssector.

Daartoe werden de meest voorkomende functies, hun doorgroeikansen en de aanverwante beroepen uitgewerkt in competentieprofielen. Medewerkers uit diverse verzekeringsondernemingen getuigden (video) over hun beroepservaringen en taken. In 2019 werd de laatste lichting profielen uitgewerkt (#14): de vooral IT gelinkte functies werden in het licht van de digitale evoluties en gewenste competenties opgesteld.

De overige competentieprofielen dateren; de huidige digitale transformatie en de impact ervan op functies en competenties zijn niet of in te beperkte mate opgenomen. Het Beheerscomité van december 2020 besliste tot een update van 62 competentieprofielen.

Belangrijk, want zo

  • Kunnen de belangrijkste -digitale- competenties gevaloriseerd worden per functie of beroepsgroep middels geschikte tests. En dit in functie van employability en werkbaarheid.
  • Krijgen toekomstige werknemers een accuraat beeld over werken in verzekeringen.
  • Weten medewerkers welke digitale competenties belangrijk zijn in hun functie vandaag en morgen – of in een aanverwante functie – en kunnen ze zich voorbereiden.
  • Hebben managers een tool om richting te geven aan de digitale ontwikkeling van de medewerkers.
  • Heeft HR een goede basis voor de rekrutering van nieuwe profielen.
  • Heeft Fopas een geüpdatete infobron om het leer- en opleidingsaanbod aan te passen.

We houden u op de hoogte van de gerealiseerde updates.

Klik hier voor:

Nomenclature_des_métiers_assurance-vf2-2.pdf