Other Functions

Risk Manager

Uw missie in de job U stuurt het team van Risk Analisten aan: samen brengen jullie de riskmanagementstrategie in de praktijk. Uw team analyseert financiële en operationele risico’s. En ú beheert en beperkt ze. Uw opdrachten Riskmanagement staat of valt met een robuust beleid voor risico­beheersing. Aan u om...

Lees meer

Risk Analyst

Uw missie in de job U analyseert en evalueert risico’s op basis van risico modellen en berekeningen. Het doel? Risico’s voor de business tijdig detecteren, vermijden en de impact ervan beperken. Uw opdrachten U werkt in uw signaalfunctie mee aan het risicobeleid van de verzekeringsmaatschappij door risicoanalyses uit te...

Lees meer

Expert studiegelastigde actuariaat

Uw missie in de job U bent het wiskundige brein achter de verzekeringsmaatschappij. Uw actuariële studies hebben een strategische impact op de waardebepaling van portefeuilles, reserves en tariefbepalingen. Kortom: uw data vormen dé besluittools en boordtabellen om het management weloverwogen te laten beslissen over verzekerings­producten, rentabiliteit en risicomanagement. Uw...

Lees meer

Studiegelastigde Actuariaat

Als studiegelastigde actuariaat bent u het wiskundige brein voor de verzekeringsmaatschappij. U maakt analyses en actuariële studies die dienen als beslissingstools en boordtabellen voor het management. Daarmee formuleren zij weloverwogen adviezen over hun verzekeringsproducten.

Lees meer

Medewerker Statistische Verwerking

Uw missie in de job Meten is weten. Daarom is data-analyse onmisbaar voor de ondersteuning van strategische beslissingen en de oplossing van complexe vraagstukken. Als medewerker statistiek ontleedt u de cijfers en giet u ze in overzichtelijke tabellen en diagrammen. Dankzij u zien diensthoofden in één oogopslag hoe zij...

Lees meer

Informatica & Procescoördinator

Uw missie in de job Een krachtige ICT-infrastructuur is de ruggengraat van elke verzekeringsonderneming die vandaag en in de toekomst succes wil boeken. Als ICT-coördinator speelt u daarin een centrale rol: u analyseert de huidige en toekomstige zakelijke ICT-behoeften. En bouwt vanuit uw competentiedomein mee aan nieuwe of bestaande...

Lees meer

Maatschappelijk Assistent

Uw missie in de job Welzijn op het werk is een hot item. En als maatschappelijk assistent draagt u die belangrijke verantwoordelijkheid. Zowel medewerkers als leidinggevenden kloppen bij u aan met hun vragen over fysiek en psychosociaal welzijn. Individuele problemen en beleidsmatige kwesties pakt u professioneel en doeltreffend aan....

Lees meer

Preventieadviseur

Uw missie in de job Mensen presteren beter in een aangename, gezonde en veilige werkomgeving. Als preventieadviseur adviseert u daarom het management bij zijn welzijns- en veiligheidsbeleid. Bovendien rekenen ze op u om de naleving van alle relevante wetten en reglementen te verzekeren. Uw opdrachten   Als preventieadviseur bent...

Lees meer

Afdelingsverantwoordelijke

Als afdelingsverantwoordelijke organiseert, managet en coacht u uw team. Als organisator coördineert en begeleidt u de activiteiten van een of meer teams van eenzelfde afdeling. Als manager ontwikkelt en implementeert u een coherent beleid binnen uw afdeling. Zo garandeert u dat uw medewerkers de operationele doelstellingen halen: uw team werkt efficiënt, levert kwaliteit en haalt zijn deadlines. Als people coach tilt u uw team naar een hoger motivatie- en samenwerkingsniveau.

Lees meer