Jouw missie in de job

Als team leader sta je in eerste lijn voor het coördineren en begeleiden van je afdelingsactiviteiten en voor het motiveren van je eigen team met als doel de operationele doelstellingen met betrekking tot kwaliteit en efficiëntie te garanderen.

Jouw opdrachten

 • Je coördineert, organiseert, plant en bepaalt de prioriteiten op korte termijn van de verschillende activiteiten van jouw team, in samenspraak met je leidinggevende. Je zorgt er zo voor dat de gewenste service in de afgesproken termijn aan de klant (externe en interne) geleverd wordt.
 • Je waakt ook over de goede functionering, de opleiding en de ontwikkeling van elke individuele medewerker en van jouw team als geheel.
 • Je assisteert jouw team met de besluitvorming in complexe dossiers met grote financiële gevolgen. Je brengt je expertise in en je formuleert adviezen op basis van je technische kennis en domeinexpertise.
 • Je stuurt je medewerkers bij op korte termijn om zo de gewenste service blijvend te garanderen op basis van de afgesproken KPI’s (Key Performance Indicators) en de reportinganalyses.
 • Je bevordert en stimuleert de informatie- en kennisuitwisseling tussen de interne medewerkers, evenals het verspreiden en communiceren van informatie vanwege de directie.
 • Je bepaalt zowel de individuele als de teamobjectieven en evalueert de prestaties. Je neemt deel aan rekrutering van nieuw talent.
 • Je treedt op als centraal contact- en referentiepersoon bij technische vragen voor de andere diensten met als doel het imago als partner te verstevigen.

Jouw competenties

 • Je hebt kennis van teammanagement en van het vakdomein waarin je actief bent.
 • Je werkt vlug en correct met cijfers en rapporteert KPI’s en dashbord informatie.
 • Je communiceert efficiënt en overtuigend. Je inspireert door het goede voorbeeld te geven.
 • Je hebt ervaring in team management en je bent in staat om een team naar een gemeenschappelijk doel te leiden.
 • Daarnaast ben je ook de coach van jouw team: je begeleidt, ondersteunt, geeft concrete feedback en stuurt bij. Je hebt oog voor ieders talent en je bevordert teamwerk met oog voor diversiteit in jouw team.
 • Omdat verandering en ontwikkeling zich permanent voordoen is het implementeren van veranderingstrajecten een belangrijk aspect van je functie. Je neemt actief deel aan deze veranderingstrajecten, je creëert een positieve attitude ten aanzien van verandering en je zorgt voor de vereiste informatie- en kennisoverdracht om de gewenste verandering mogelijk te maken. Je hebt uiteraard ook aandacht voor de wendbaarheid en weerbaarheid van je eigen team en je onderneemt gepaste initiatieven om deze te versterken.

Jouw doorgroeikansen

Met je management- en people skills kan je als team leader doorgroeien naar een hogere leidinggevende functie binnen jouw eigen of een andere afdeling.

Jouw competenties voor een blijvende inzetbaarheid in de toekomst

 • Je geeft leiding aan medewerkers die steeds meer autonoom, plaats- en tijdsonafhankelijk werken (in systemen van tele- of thuiswerk). Dit betekent dat je je medewerkers vaker zal aansturen op afstand en online.
 • Van jou wordt ook gevraagd dat je meewerkt aan oplossingen voor diverse, gelijktijdige uitdagingen zoals: de introductie van wijzigende businessmodellen met nieuwe verzekeringsproducten, diensten en distributiekanalen, de toenemende druk vanuit regelgeving met als gevolg verplichte controles, de verdere digitalisering en implementatie van gespecialiseerde insur- en fintech systemen en technologieën, het werken met multichannel contactvormen, het experimenteren met vernieuwende organisatieconcepten en werkmethoden, het omgaan met diversiteit in teams enz. Het vraagt van jou een open mindset tegenover verandering en de capaciteit om weerstand bij de medewerkers adequaat op te vangen.
 • Je ontwikkelt een aangepaste leidinggevende en coachingstijl gericht op participatie, co-creatie en waardering van ieders inbreng en eigenheid. Snel, direct en informeel feedback geven is van belang. Zo ondersteun je jouw medewerkers in hun functioneren, competentieontwikkeling, weerbaarheid en zelfredzaamheid. Je bent je ook bewust van het belang van well-being in je team.
 • Je blijft op de hoogte van nieuwe managementtechnieken zoals: werken met data-analyses, dashboards, KPI’s, MIS, …
 • Je blijft ook bij op vlak van regelgeving, controle- en rapporteringsvereisten, risk management, compliance, data security, fraudedetectie.
 • Vanuit jouw rol faciliteer je mee veranderingsprojecten waarbij de focus ligt op het verhogen van de productiviteit door kostenbeheersing, automatisering en digitalisering.
 • Engels is je werktaal.

Persoonlijke doeltreffendheid en veranderingszin zijn een must voor de toekomst. Dat betekent dat je:

 • graag zelfstandig werkt en tegelijk een teamspeler bent, ook in een digitale, online werkomgeving;
 • open staat voor feedback en je aandacht hebt voor je persoonlijke groei en inzetbaarheid;
 • open staat voor nieuwe zaken, leergierig bent en digitale ontwikkelingen omarmt;
 • veerkrachtig en persoonlijk in balans blijft in een verzekeringswereld in volle transitie;
 • de creativiteit waardeert van een multiculturele en intergenerationele werksetting.

Learn and Evolve – met Fopas

Is de verzekeringswereld jouw ding? Lees en leer er dan meer over op onze websites. Volg de trends op via Observo en consulteer het leerprogramma van Fopas. Zo blijf je continu op de hoogte van de sector.

 

Competentieprognose & Competentieprofielen@Fopas

Competentieprognose en competentieprofielen in de sector De Lunchcauserie-Fopas van 21/06/2019 stond in het teken van de competenties van de toekomst die van tel zijn in de financiële sector, en dus in de verzekeringen. Competentieprognose Ellen Thijs en...
Read More

Young Talent & Competences

Ondernemers, beleidsvoerders, studentenvertegenwoordigers, sectoren en massa’s jongeren op het Forum van het VBO. De gesprekken stonden in het teken van hoe je voorbereiden op je toekomstige job. De competenties die er vandaag toe doen zijn alvast niet...
Read More

The future of work

PSFK Future of Work Report 2013 from PSFK Een PowerPoint presentatie die een idee geeft over onze toekomstige job, gaande van humeur-indicatoren tot flexibel meubilair. Voorwaarden: een stabiele internetverbinding en zelf ‘high connected’…
Read More

10 Years developing competences in the insurance sector – What does it tell us for the future ? Fopas Study 2005-2014

In de afgelopen 10 jaar participeerden 38.600 deelnemers aan de opleidingen van Fopas. Oftewel 16.950 personen. In deze longitudinale studie onderzochten we hun profiel en de competenties die gekozen werden om zich te ontwikkelen. We beperkten we ons tot...
Read More

Fintech in de financiële sector.

Eenvoudig gezegd en geschreven: Fintech bedreigt financiële sector. Of toch niet? Wat is Fintech: een technologische applicatie die een kleine, maar lucratieve service aanpakt (aanvalt) die klassiek door generalistische banken en verzekeringsbedrijven geleverd...
Read More

Future Competences Insurance Sector

De sociale partners van Fopas hebben de competenties van morgen  –  en de eraan gekoppelde leer-en opleidingsbehoeften –  in kaart gebracht. U vindt alle info via onderstaande pdf’s. Aanleiding & Aanpak Synthese – Strategische workshops...
Read More

Wat zijn de HR competenties van de toekomst ?

Dave Ulrich, professor Universiteit Michigan, onderscheidt 6 toekomstige competenties voor HR professionals: Geloofwaardige activist (zij doen wat ze zeggen) Strategische positie-zoeker (ze kennen de BU context en reageren overeenkomstig) Sterkte-bouwer...
Read More

Disruptie. Een nieuw fenomeen?

Disruptie in onze manier van werken, in de gehele organisatie, in de verzekeringssector. ‘Disruptie’ is een modewoord. Kent u het nog niet, of begrijpt u het niet helemaal? Huiscartoonist Lectrr van de krant De Standaard maakte een tekeningetje....
Read More

Digitale transformatie in Verzekeringen

De digitale IT ontwikkelingen en nieuwe niche spelers (FinTech) zullen de financiële sector veranderen. De banken, de verzekeringen zoals we die nu kennen, zullen niet gespaard blijven. Dergelijke evoluties kennen we al vanuit andere sectoren. Een voorbeeld zijn...
Read More

VUCA impact op de jobs et de competenties in de verzekeringssector

Wat is de VUCA (volatiel, onzeker, complex & ambigu) impact op de jobs en de competentieprofielen in de verzekeringssector? Marleen Limbourg (Consultant – Strategic Mapping – Organisation & Job (re)design – Competency & Talent...
Read More