Het Frans Observatorium van de verzekeringsberoepen constateert:

  • De daling van het aantal effectieve medewerkers gaat gepaard met een demografische transformatie: leeftijd en anciënniteit gaan de hoogte in
  • De inhoud van de job verandert:
    • hoe langer hoe meer ondersteuning van een team of van een project
    • transfer van taken die door het management waargenomen werden

De secretariaats-assistenten zijn zich er terdege van bewust dat de inhoud van hun werk erg afhangt van de persoonlijkheid en de specifieke verwachtingen van hun opdrachtgevers, veel meer dan van technologische evoluties of HR strategieën.

Verwachtingen die zich, als men het management ondervraagt, – naast de traditionele vraag naar betrouwbaarheid, conformiteit en voorspelbaarheid in de uitvoering van taken – meer en meer vertalen in vraag naar anticipatie en initiatief.

Interesse hoe evolueren in deze functie ? Consulteer het competentieprofiel