Enkele markante bevindingen uit de Trendstudie 2015 (Trendhuis i.s.m Europees Sociaal Fonds oa)

Vandaag tellen werkende Belgen af tot ze met pensioen mogen: slechts 1 op 20 wil tot 67 jaar werken. “Op het eerste gezicht schrikt langer werken Belgen af, maar mits aanpassingen zijn we er wel toe bereid”, besluit Nathalie Bekx, CEO van Trendhuis. Mannen zijn iets optimistischer dan vrouwen: bijna 7 % wil tot 67 jaar of langer werken, tegenover slechts 2 % vrouwen. En hoe ouder we zijn, hoe minder we gemotiveerd zijn om langer te werken. De wil zakt van 6 % (20-35-jarigen), via 5 % (36-50-jarigen) naar 3 % (51-65-jarigen). 6% van de langgeschoolden wil minstens tot 67 jaar werken, bij de kortgeschoolden daalt dit percentage tot de helft.

Geld telt ! Uit het onderzoek blijkt dat Belgen langer willen werken wanneer daar meer geld (en minder belastingen) en flexibele werkomstandigheden (werkuren zelf bepalen, dichter bij huis en thuis werken) tegenover staan. Jongeren (20-35 jarigen) zijn op het eerste zicht iets vaker bereid om langer te werken, maar … het gaat om relatief kleine verschillen met de oudere generaties. “Hoewel flexibel werken tot meer productiviteit leidt, leidt het anderzijds niet echt tot minder stress”, merkt Nathalie Bekx op.

Graag doen is goed doen. Goed nieuws : bijna 7/10 Belgen zeggen dat ze vandaag een functie uitoefenen die aansluit bij hun talenten. Ruim 3/4 geeft aan dat hun werkgever hen werk laat doen dat ze goed kunnen. 3/5 zou langer werken met een job op maat van hun talenten. Volgens experts is overigens ‘jong geleerd (wat de talenten zijn), oud gedaan’.

Zingeving. Werken moet plezierig en zinvol zijn. 3/4 respondenten doet zijn job omdat hij ze graag doet en bijna 1 op 2 omdat de job voor hen persoonlijk zinvol is. 7/10 Belgen zijn trots op de onderneming voor wie ze werken. “Werknemers doen er goed aan om op zoek te gaan naar een bedrijf met de meest gelijkaardige waarden”, aldus Nathalie Bekx.

Carrièreplan gewenst. Die is er niet bij iedereen. 3/5 van de 20-35 jarigen denkt na over zijn loopbaan, maar met de leeftijd vermindert dit (tot minder dan 50% bij 50-ers). Carrière planning wordt gevraagd: meer dan 50% verwacht dit van de werkgever, en ziet zichzelf niet zozeer zijn loopbaan in handen nemen.