Finance / Bookkeeping

Interne Auditor

Als interne auditor maak je overzichtelijke rapporten, analyses en objectieve evaluaties over de werking van de verzekeringsonderneming. Zo ondersteun en adviseer je het management in de effectieve werking van de bedrijfsentiteiten, het naleven van de gestelde procedures en het nemen van strategische en operationele beslissingen.

Lees meer

Thesauriebeheerder

Om optimale diensten te leveren, moet een verzekeringsonderneming altijd beschikken over voldoende cashflow. Als thesauriebeheerder heb je die onder controle. Je regelt feilloos de geldstromen en liquiditeiten op korte termijn, en houd je daarbij strikt aan de regels en procedures.

Lees meer

Beheerder Incasso van klanten en/of agenten

Om haar inkomsten te verzekeren, is het belangrijk dat een verzekeringsonderneming de premies tijdig en correct int. Daarom zorg je voor de correcte administratieve verwerking en het feilloze het beheer van de termijnen en vervaldagen – met respect voor de afspraken in het contract en in overeenstemming met de regels en procedures.

Lees meer

Medewerker boekhouding

Je controleert boekhoudkundige gegevens en verwerkt ze volgens de gangbare normen en regels. Jouw werk draagt bij tot inzicht in en toezicht op de boekhoudkundige en financiële resultaten van de verzekeringsonderneming.

Lees meer

Boekhouder

Je maakt legale jaarrekeningen en geconsolideerde rekeningen op groepsniveau op. Je verzamelt, controleert en valideert financiële informatie. De aangeleverde informatie ondersteunt het management immers in het nemen van beslissingen.

Lees meer