Jouw missie in de job

Je waakt erover dat onbetaalde premies en openstaande schulden worden geïnd.

Jouw opdrachten

 • Je neemt contact op met klanten die te laat zijn met betalingen. Je legt hen de gevolgen van niet-betaling uit en maant aan de schulden in te lossen. Daarbij balanceer je succesvol op de lijn tussen vriendelijkheid en assertiviteit.
 • Je bekijkt geschildossiers met een kritische blik en verzamelt cruciale gegevens. Dan pas ga je over tot actie.
 • Je spit het probleem van de wanbetaler tot op de bodem uit. Na een grondige analyse leg je de vinger op de wonde. Je ontdekt welke info ontbreekt om het verhaal te begrijpen.
 • Je stelt in een contact met de wanbetaler gerichte vragen en je vormt een compleet beeld van het probleem. Je komt op een efficiënte manier tot heldere afspraken.
 • Je houdt je leidinggevende up-to-date. Op basis van je info overlegt hij of zij met de betrokkenen en neemt beslissingen.
 • Je waakt over ontwikkelingen in verschillende dossiers. Je houdt alle partijen op de hoogte – extern en intern.

Jouw competenties

 • Je weet precies hoe je betwiste zaken moet aanpakken en hoe een inningsprocedure verloopt.
 • Je weet wat een verzekeringsmaatschappij doet en kent haar producten en diensten.
 • Je bent kritisch ingesteld. Je scant cijfergegevens en dossierinformatie met scherpe blik.
 • Je blijft kritisch tegenover informatie en argumenten van de wanbetaler.
 • Je treedt assertief en kordaat op, met een constructieve houding. Daarnaast spreek je ook zelfverzekerd.
 • Je hebt een grondige kennis van ICT-beheersystemen.
 • Je schrijft correct in het Frans.
 • Je hebt de basis van het Engels vast? Dat is een pluspunt.
 • Je bent klantgericht, kordaat en je staat recht in jouw schoenen. Bij klanten die in een moeilijke financiële situatie zitten, zoek je naar een gepaste oplossing.

Jouw doorgroeikansen

Als beheerder betwiste zaken kun je hoger klimmen of zijwaarts groeien.

 • Word expert in betwiste zaken en schuldvordering of evolueer naar een andere financiële functie.
 • Heb je coaching talent en uitstekende people skills? Groei dan door naar een leidinggevende functie.

Jouw competenties voor een blijvende inzetbaarheid in de toekomst

 • Je volgt de digitale ontwikkelingen in je vakgebied en past deze toe in je werkzaamheden. De toenemende digitalisering verlegt de focus van dataverwerking naar controle, validering, correctie en verrijking van data. Zo komt er meer tijd vrij voor het behandelen van specifieke cases en uitzonderingen.
 • Je blinkt uit in zakelijk communiceren, via diverse communicatiekanalen, en bezit een stevige portie overtuigingskracht, ook in het Engels.
 • Je denkt en handelt oplossingsgericht, werkt goed en snel, en bewaart altijd het overzicht.
 • Je bent een doorzetter die kordaat optreedt.

Persoonlijke doeltreffendheid en veranderingszin zijn een must voor de toekomst. Dat betekent dat je:

 • graag zelfstandig werkt en tegelijk een teamspeler bent, ook in een digitale, online werkomgeving;
 • open staat voor feedback van je leidinggevende en collega’s en dat je aandacht hebt voor je persoonlijke groei en inzetbaarheid;
 • open staat voor nieuwe zaken, leergiering bent en digitale ontwikkelingen omarmt;
 • veerkrachtig blijft en persoonlijk in balans in een verzekeringswereld in volle transformatie;
 • de creativiteit waardeert van een multiculturele en intergenerationele werksetting.

Learn and Evolve – met Fopas

Is de verzekeringswereld jouw ding? Lees en leer er dan meer over op onze websites. Volg de trends op via Observo en consulteer het leerprogramma van Fopas. Zo blijf je continu op de hoogte van de sector.

 

Get to know: data experten allerhande

What’s in a name? Know the differences between a Big Data Specialist, a Data Scientist, a Data Analyst Het aantal data groeit exponentieel. Denk alleen maar aan de gegevens die Google, Facebook, LinkedIn bijhouden over hun leden. Ook de verzekeringssector...
Read More

Hoe zinvolle uitspraken doen over de toekomst in uw organisatie?

“Future search!” Bent u op zoek naar wat de toekomst voor uw organisatie brengt? Alleen komt u er niet meer!  In search of “Future search”? Marvin Weisbord legt in Future Search uit dat “getting stakeholders in the room” u het...
Read More

Prospectiebarometer Verzekeringen 2015 – 2020 (Frankrijk)

In Frankrijk maakt het Observatoire de l’évolution des métiers de l’assurance (Observatorium van de evolutie van de beroepen in de verzekeringssector) grondige analyses van alles wat leeft en beweegt in de bedrijven van de sector en in hun omgeving. Er worden 7...
Read More

VUCA impact op de jobs et de competenties in de verzekeringssector

Wat is de VUCA (volatiel, onzeker, complex & ambigu) impact op de jobs en de competentieprofielen in de verzekeringssector? Marleen Limbourg (Consultant – Strategic Mapping – Organisation & Job (re)design – Competency & Talent...
Read More

Welke learning – topics leven in verzekeringen?

U vindt een synthese (UK) van de belangrijkste leerthema’s bevraagd in een beknopte studie bij 50 respondenten uit de verzekeringssector (50% HR, 21% mgt en  33% andere medewerkers)….
Read More

Take care of your digital life! Nu met het Fopas programma

‘Digital life’ beleven we samen  – zowel in de job als privé Voor beginners en voor allen die al digitale stappen zetten. Blijf bij! Inspiratie vind je in het Programma van Fopas.   Leerdomein Categorie Competentie (# leervormen)...
Read More

Competentieprognose & Competentieprofielen@Fopas

Competentieprognose en competentieprofielen in de sector De Lunchcauserie-Fopas van 21/06/2019 stond in het teken van de competenties van de toekomst die van tel zijn in de financiële sector, en dus in de verzekeringen. Competentieprognose Ellen Thijs en...
Read More

Het Frans Observatorium meet de druk: de prospectieve barometer 2016

De verzekeringen staan op het kruispunt van verschillende transformatiegolven – technologische, economische, maatschappelijke, procedurele – die elkaar versterken. In de bedrijven geeft dit aanleiding tot een veelheid aan initiatieven en...
Read More

Muhammed: Bijstandsverlener (bij een Bijstandsverzekeraar) for Fopas Observo

Meer lezen over de job Bijstandsverlener (bij een Bijstandsverzekeraar): missie en opdrachten, competenties nu en in de toekomst, doorgroeimogelijkheden
Read More

Zelfleiderschap. Het einde van de leidinggevende?

    Zelfsturing, zelfmanagement, zelfleiderschap zijn nuances in wat in toenemende mate van medewerkers verwacht wordt. Initiatief en verantwoordelijkheid winnen het van volgen en doen wat er gezegd wordt. Een beweging die in een stroomversnelling komt...
Read More