Active Aging – actief levensfasebewust beleid in de verzekeringssector

 

Langer werken, hoe doe je dat? Medewerkers langer laten werken, hoe doe je dat als werkgever? Want we  hebben allen langere loopbanen en unieke noden.

De sociale partners van de verzekeringssector wilden een waaier aan concrete maatregelen/strategieën identificeren en  concretiseren. Voor de werknemers en voor de werkgevers: tevredenheid-welzijn-motivatie-engagement-bekwaamheid-productiviteit…

De sociale partners lieten een onderzoek uitvoeren naar een actief levensfasebewust beleid, dat uitgaat van 4 sporen:

  1. Beeldvorming (vooroordelen ten aanzien van oudere medewerkers)
  2. Kennis en ontwikkeling (lifelong learning, overdracht van de kennis, loopbaanoriëntatie…)
  3. Vitaliteit (motivatie, fysisch en psychisch welzijn…)
  4. Aanpassing (aanpassing van het werk, van de arbeidsstelsels, interne mobiliteit…)

De output van deze studie vindt u in de slides en in de executive summary van juni 2017

 

2017-06-_ActiveAging.pdf (510 downloads) 2017-05-Executive-summary-oudere-werknemers-VIGOR.pdf (551 downloads)