Become better humans? Dankzij artificiële intelligentie 

Machines leren en zijn nu al in staat ingangsproeven en examens af te leggen en beargumenteerde papers te schrijven. Binnen afzienbare tijd studeert de eerste robot af aan een Amerikaanse universiteit.

Machines nemen niet alleen informatie op, ze leggen verbanden en produceren nieuwe informatie. Moeten we ons hierdoor bedreigd voelen? Neen, zegt Nell Watson, expert in artificiële intelligentie en de eerste gastspreker op het Fopas – BE-odl event van 1/12/2017.

Mensen gaan meer ruimte krijgen om zich toe te leggen op hun  humane vaardigheden en attituden.

De competenties bij uitstek die ons in de toekomst zullen onderscheiden van robots zijn:

 • Complex problemsolving
 • Critical thinking                     ⇒  The 3 C competenties !
 • Creativity
 • Empathy
 • Moral courage
 • Common sense
 • Getting things done

Bovendien zullen mensen zich verbonden voelen met hun gepersonaliseerde robot. Vergelijk het met onze huidige relatie tot onze mobiele devices: mobile phone, tablet,…

De tweede gastspreker Karl Raats, corporate creative catalyst , hield een warm pleidooi om onze nieuwsgierigheid terug te claimen.

Vooral naar nieuwsgierigheid naar elkaars verhaal, naar ieders waarheid. Openheid dus. Het impliceert dat we onze eigen percepties, visies en oordelen opzij schuiven. En dus, ons eigen gelijk de kans geven zich te verrijken.  Samenwerken dus. In de grond is het een levenshouding.

 1. Openstaan en luisteren voor  het idee van een ander
 2. Dromen over ideale aspecten van dat idee: wat zou het nog sterker maken?
 3. ‘Ja, en  … ‘ zeggen en bijdragen met stappenplan
 4. Acties om problemen en risico’s bij de uitvoering  op te lossen