Een handig overzicht van uw loopbaan via de officiële MyCareer.be

Op mycareer.be vindt u een overzicht van uw loopbaan in de vorm van een tijdlijn. Daarop ziet u:

  • alle periodes waarin u actief was als werknemer, zelfstandige of ambtenaar, en
  • alle periodes waarin u niet actief was omwille van bijvoorbeeld werkloosheid, tijdskrediet of periodes van onbetaald verlof (die niet meetellen voor de sociale zekerheid, voor uw pensioen).

Behalve de handige tijdlijn krijgt u er ook een gedetailleerd feitelijk overzicht van uw loopbaan.

U kan verschillende zaken opzoeken:

  • het aantal loopbaanjaren
  • het opgenomen tijdskrediet
  • het aantal gewerkte dagen bij – verschillende – werkgevers, maw uw anciënniteit, maar ook het loon dat u er verdiende

U kunt die informatie afdrukken of bewaren op uw devices.

Aanmelden via uw elektronische identiteitskaart op Mycareer.be