Competentieprognose voor het bank- en verzekeringsecosysteem

Talent Hive (esf -scope 7348) is een project dat loopt van 11/2017 tot 10/2018 en dat gefinancierd wordt door het Europees Sociaal Fonds en het Vlaams Cofinancieringsfonds. B-Hive is de promotor en Fopas zit, samen met andere vertegenwoordigers van de banken, verzekeringen en makelaars in de stuurgroep.

B-Hive investeert daarom in een programma dat de disruptieve transitie faciliteert en de toekomstgerichte ontwikkeling versnelt. Een essentieel onderdeel van dit programma is een kwalitatieve competentieprognose: toekomstige competentieverwachtingen in kaart brengen en daar, in samenwerking met de verschillende stakeholders, acties aan koppelen om mismatches op de arbeidsmarkt te counteren.

Doelstelling:

  • In kaart brengen van te verwachten competentieverschuivingen voor drie processen in het financiële ecosysteem (te definiëren en te selecteren in de eerste projectfase)
  • Inventarisatie van het actuele onderwijs- en opleidingsaanbod relevant voor de financiële sector. Speciale aandacht gaat naar de bedrijfsinterne initiatieven bij de corporate-partners.
  • Actieplan om te anticiperen op competentiemismatches die dreigen te ontstaan
  • Engagementen van stakeholders om met actieplan aan de slag te gaan