De Fopas Awards Learning & Development in 3 categorieën

De vierde editie van de Fopas Awards voor Leren en Ontwikkelen kenmerkt zich omdat we voor de eerste maal drie categorieën laureaten onderscheiden en staat in het licht van wat Fopas het afgelopen jaar vooral in de kijker wilde zetten: namelijk de ‘digitale’ competenties.

De ondernemingen in 2018 

We toetsten hen aan de hand van verschillende criteria: het bereik van de Fopas-doelgroep, de mate waarin de onderneming en medewerkers openstonden voor het gehele aanbod van Fopas , het percentage ‘digitale’ inschrijvingen, het percentage ‘klant’ inschrijvingen, het aantal aanwezigheidsuren/deelnemer, het aantal loopbaanbegeleidingen en ‘stages 50-plussers.’ De ranking hiervan gaf de volgende drie laureaten:

  • Op de derde plaats, Euromex. Lieve Rits, onze contactpersoon HR zorgde er mee voor dat dat de gehele Fopas-doelgroep bereikt werd met vooral ‘klant’ inschrijvingen.
  • Fidea – goed voor de tweede plaats – scoorde vooral omdat een derde Fopas-medewerkers in de onderneming bereikt werden, het hoge percentage ‘digitale’ inschrijvingen en het hoge aantal uren opleiding per deelnemer. Jan Meeuwis mocht de honneurs waarnemen en de prijs ontvangen.
  • En tenslotte op de eerste plaats – de onderneming die nu over de jaren heen, de grootste klant bij Fopas is: AG Insurance. Ellen Diepers en Philippe De Jaegher, vertegenwoordigers van het HR-development team, maakten dat meer dan een vijfde van de Fopas-doelgroep een opleiding volgde in bijna alle leerdomeinen van Fopas, meer dan de helft schreef zich in voor een digitale opleiding en een klein derde koos voor een ‘klant’ opleiding. Bovendien prijkten ook de loopbaanbegeleidingen en de stages voor 50 plussers op het palmares van AG Insurance.

De partner van 2018

Gezien de focus op het digitale kwamen we snel terecht op de partner met wie Fopas recent samenwerkt, die pionierde in aantal nieuwe ‘digitale’ opleidingen, webinars en sensibilisatie-sessies en die omzeggens voor elke groep die doorging, een geannuleerde groep diende te incasseren: het opleidingscentrum Multimedi. Dominique Henckaerts, zaakvoerder, apprecieerde zijn Award in de vorm van een zweetdruppel ;-).

De medewerker van 2018

Onder de meer dan 3.500 personen die deelnamen aan één of meerdere opleidingen in 2018 viel mevrouw S.A. in de prijzen. Zij schreef zich in voor 5 digitale competenties die ze online effectief doornam, en die ze aanvulde met face-to-face opleidingen. Hierdoor bereikte ze een totale leertijd die bijna evenveel is dan driemaal het gemiddelde van 8,4 uren! Mevrouw S.A. werkt sinds 1994 bij Generali Belgium, nu Athora, en volgde ook in het verleden meerdere Fopas-opleidingen.