Competentieprognose en competentieprofielen in de sector

De Lunchcauserie-Fopas van 21/06/2019 stond in het teken van de competenties van de toekomst die van tel zijn in de financiële sector, en dus in de verzekeringen.

Competentieprognose

Ellen Thijs en Johan Desseyn, onderzoekers Talent-Hive binnen het ruimere B-Hive, presenteerden de studie ‘Competentieprognose’ in de financiële sector: het opzet, de methodiek, de output.
Het onderzoek werd ondersteund door een gemengde groep stakeholders, zoals grote gevestigde financiële bedrijven, naast Fin Tech start-ups, een aantal expert-consultant (o.a. Marleen Limbourg), vakbonden, een aantal hoger onderwijs instellingen en sectorfondsen. Waaronder Fopas.

Niemand kan de echt de toekomst voorspellen, maar elke actor is gehouden keuzes te maken en na te denken over de beste strategieën om:

  • de klant in het centrum van de activiteiten te zetten
  • te evolueren met de technologieën en deze coherent te integreren
  • synergieën te ontwikkelen om innovatie te creëren en te versnellen

Competentieprofielen

Marleen Limbourg, die voor Fopas in 1998 en 2012 de ‘Sectorstudie naar toekomstige competentieprofielen’ uitvoerde, legde uit de doeken hoe zij op basis van o.a. de bevindingen uit de ‘Competentie-prognose’ van B-Hive, 14 nieuwe competentie profielen uitschreef voor de verzekeringssector. Met focus op het digitale en telkens met aandacht voor de toekomstige competenties en ‘passerellen’ naar aanverwante functies.