Stages zijn individueel maatwerk!

Een stageplaats houdt rekening met uw dromen en realisaties, uw plus en ontwikkelingspunten. U maakt zich los van uw dagelijkse routines, van uw  job en springt in een vijver vol onbekenden. En u zwemt en ontdekt: een organisatie met andere doelen, werkprocedures, omgangsvormen, …

De 5 stagedagen organiseren we binnen de gewenste periode en volgens de gevraagde spreiding, namelijk 5 opeenvolgende dagen of à rato van 1 dag per week.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Enkele reacties

Ondertussen heb ik een echt vrijwilligerscontract afgesloten met Huize Eigen Haard, dat nu  een nieuwe naam Apojo kreeg.

Ik ga voorlopig één keer de maand nog een dag helpen daar. Ik ben echt blij dat ik deze stap gezet heb.

Heidi

 

Het was een zeer mooie ervaring, die ik graag opnieuw zou beleven als ik de kans hiertoe krijg. Ook in een andere omgeving want je leert elke dag van de anderen …

Philippe

 

Deze mail om jullie feedback te geven over 3 stagedagen bij Tilt/Odyssea.

Die dagen waren geniaal, voldeden aan mijn verwachtingen waren zeer verrijkend.

Het team was erg sympathiek en verwelkomde me zodat ik me direct opgenomen voelde.

Veronique

 

Ik heb erg interessante vrouwen ontmoet met een heel diverse achtergrond.

Het was een weldoende ervaring, die me de mogelijkheid gaf te zien hoe andere organisaties beheerd worden.

Ik zou participeren aan hun toekomstige activiteiten (privé) , omdat ze zo interessant zijn, vooral in de permanente vorming.

Viviane

 

Voor een derde bedrijf komen 3 kandidaten in de lente en 7 kandidaten in de herfst 2017 aan bod.

De eerste 10 kandidaten werden in november 2016 door Anja geïnterviewd . Drijfveren, dromen en wensen maar ook competenties werden in kaart gebracht.

Op basis hiervan zoekt onze partner gepaste stageplaatsen.

 Korte historiek

2018

 

Vanaf 2018 is het stage-aanbod voor 50plussers opgenomen in het opleidingsaanbod van Fopas.

2017

In februari 2017 startten  50plussers uit een 5-tal verzekeringsondernemingen, met een 5 daagse stage.

Meer informatie in de brochure hieronder.

2016

In het najaar 2016 lanceerden we het project TimeForAnotherStory, gericht op 50+ medewerkers die hun talenten alsook nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden willen verkennen, via een praktische stage (als opleiding) bij een geselecteerde gastorganisatie.

In een periode waar digitalisering de sector dooreen schudt, biedt dit project de mogelijkheid de schijnwerpers te richten buiten de sector. Naar gastorganisaties met een goed doel, zonder winstoogmerk die vragende partij zijn naar medewerkers met ervaring, met hun competenties en talenten. Ze zijn meer dan welkom om mee te helpen in specifieke opdrachten en dit gedurende 5 werkdagen. Dit lijkt tegelijkertijd kort én lang. Het biedt professionals met een lange carrière de mogelijkheid zichzelf, hun competenties en talenten, hun toegevoegde waarde vanuit een ander referentiekader en een nieuw perspectief te bekijken.

2015

Een tiental stagiairs participeren aan het pilootproject in 2015. Dit werd geëvalueerd, aangepast, bijgestuurd en is een samenwerkingsverband tussen Fopas, Ascento, Trendhuis en de participerende verzekeringsondernemingen en medewerkers