E-tivities en de e-moderator zijn blijvers !

Online leren is in opmars en vraagt nieuwe vaardigheden: e-vaardigheden. Die kunnen opgenomen worden door de trainer, maar worden in toenemende mate opgenomen door een andere persoon: de e-moderator.

De e-moderator begeleidt de e-tivities.

 • Kernelementen vindt u hieronder en de presentatie (PPT). Met dank aan Mieke Seys van Fopas.
 • Uitgebreide info vindt u terug in :
  • Salmon, G. (2013). E-tivities: The key to active online learning (2nd ed.). London and New York
  • Salmon, G. (2011). E-moderating: The key to teaching and learning online (3rd ed.). New York

—E-tivities, een woord dat Dr. Gilly Salmon geeft aan een kader voor actief en interactief online leren, omvat:

 • –Motiveren & betrekken
 • –Gebaseerd op interactie tussen deelnemers, hoofdzakelijk door geschreven berichten
 • –Begeleid door een e-moderator

—Kerneigenschappen E-tivities :

 • –Een stukje informatie, stimulus of uitdaging (de ‘vonk’)
 • –Online activiteit, die individuele deelname/bijdrage omvat
 • –Een interactief of participatief element, zoals het reageren op berichten van anderen
 • –Samenvatting, feedback, commentaar van een e-moderator

—De e-moderator

 • heeft de rol van procesbegeleider, promotor en bemiddelaar van het leren, eerder dan van inhoudsdeskundige. Soms is de e-moderator dus ook de expert/trainer, maar vaak zijn het twee afzonderlijke rollen.
 • —moet genoeg weten over het onderwerp om de ‘vonk’ te geven voor online interactie en om ontwikkeling en uitdaging te laten plaatsvinden.
 • kan op verschillende manieren contact leggen met de deelnemers. Meestal gebeurt dit via de elektronische leeromgeving en via mail.
 • verlaagt de drempel om contact te leggen en draagt bij aan een veilig leerklimaat

Taken van de e-moderator

 • —Deelnemers vertrouwd maken met de digitale omgeving en haar mogelijkheden
 • —Benoemen van leeractiviteiten
 • —Beantwoorden of doorverwijzen van deelnemers
 • —Signaleren en benadrukken van relevante opmerkingen van deelnemers, die onderbelicht dreigen te raken
 • —Samenvatten van bijdragen van deelnemers
 • —Reflecteren op wat er geleerd is
 • —Verduidelijken van de rode draad
 • —Archiveren van informatie
 • —Berichten posten ter motivatie of verduidelijking van het leerproces
 • —Stimuleren van actieve bijdrage van deelnemers
 • —Verbinden van leervragen van deelnemers aan antwoorden (bronnen, experts, …)

Het 5 stage model

Uw to do’s in de 5 stappenplan:

E-tivities_Observo.pptx (358 downloads)

Gilly Salmon

Professor of Innovation & Transformation and Associate Dean, Online at the University of Liverpool Management School