In de afgelopen 10 jaar participeerden 38.600 deelnemers aan de opleidingen van Fopas. Oftewel 16.950 personen. In deze longitudinale studie onderzochten we hun profiel en de competenties die gekozen werden om zich te ontwikkelen. We beperkten we ons tot de groepsopleidingen.

Op basis van de onderzoeksresultaten proberen we een voorspelling te doen voor de toekomst:

Welke competenties zijn belangrijk in de nabije toekomst?

  • Soft skills zijn nog steeds de belangrijkste competenties en dan vooral efficiënt communiceren en doeltreffend zijn in de job.
  • Technische competenties zijn minder aan de orde (via Fopas). Taal en bureautica worden minder belangrijk; verzekeringstechniek is beperkt maar blijft stabiel.
  • Bedienden hebben relatief meer behoefte om te evolueren in contacten met de klanten; het management spijkert relatief meer de bureautica-kennis bij.

Op basis van de markantste feiten over het profiel van de deelnemers verwachten we dat in nabije toekomst:

  • 10 à 20% van de totale doelgroep van Fopas jaarlijks blijft participeren. Opleiding volgen en zich ontwikkelen bevordert de uitbouw van lange carrières in hetzelfde bedrijf.
  • 30% van de deelnemers 45plussers en 25% twintigers zijn
  • 55plussers zich conform de laatste jaren verder blijven ontwikkelen (10% van de deelnemers!)
  • Vooral jonge vrouwen blijven participeren en dat mannen pas vanaf 55plus een gelijklopende opleidingsinspanning met vrouwen realiseren

Voor zover de grote lijnen.

Wenst u in te zoomen op de verschillende competenties?