Friendinsurance (Duitsland), Peercover (USA), Guevara (Verenigd Koninkrijk), insPeer (Frankrijk): doen die namen bij u een belletje rinkelen?

Deze namen, voorgesteld als alternatieven voor of als de toekomst van het verzekeringswezen, verwijzen naar digitale bedrijven die het P2P-verzekeringsconcept (‘peer tot peer’) promoten.

Hun doel bestaat erin om verzekeringen goedkoper te maken. Daartoe creëren sommige verzekerden – die een bepaalde band met elkaar hebben (vrienden, familie) – kleine maar goed uitgekozen gemeenschappen die vervolgens beslissen om de handen in elkaar te slaan en alle of een deel (bv. alleen de vrijstelling) van de risico’s met elkaar te delen. Is één van hen het slachtoffer van een schadegeval, dan ondersteunen ze elkaar financieel. Anderzijds gaan de premies naar beneden wanneer er geen schadegevallen zijn.

Het is duidelijk dat ook in onze verzekeringswereld alles beweegt, evolueert en steeds sneller gaat. Zijn we ons daar wel voldoende van bewust?