Upskilling van medewerkers is noodzakelijk in tijden van verdere automatisatie

 Automatisatie wordt pas productief als de impact ervan op competenties en op het leren mee in rekening gebracht wordt, althans volgens Capgemini. Bij automatisering zijn het vooral de veranderingen in de jobs die van tel zijn; het verlies aan jobs zou in mindere mate meespelen.

Hoe groter de ‘gap’ tussen de nieuwe technologiën en de vaardigheden  om ermee om te gaan, hoe kleiner de productiviteit en hoe groter de inefficiëntie.

Upskilling is de sleutel bij digitale transformatie.

En wel omdat medewerkers andere activiteiten met een hogere toegevoegde waarde opnemen: repititeve taken worden geautomatiseerd en de overblijvende taken worden herschikt tot activiteiten met een hogere toegevoegde waarde.
Daarnaast beschikken medewerkers ook over de tools om met de nieuwe automatisatie om te gaan.

Dit geldt eveneens bij ‘machine-learning’ (AI): die neemt immers specifieke taken over, maar geen jobs in hun geheel.

Een tweede reden is dat ge-upskillde medewerkers erin vertrouwen dat hun jobs behouden blijven, waardoor de digitale transformatie als het ware omarmd wordt.

Bovendien staan zij positiever ten aanzien hun loopbaanvooruitzichten, hun algemeen welbevinden en het opnemen van nieuwe verantwoordelijkheden.

Upskilling maakt best integraal deel uit van de digitale transformatie strategie.

Kernelementen bij het ontwerpen van een upskilling strategie

 • Koppel leren en development aan de – digitale – organisatie strategie
 • Zorg dat het management frequent in gesprek gaat met medewerkers over de digitalisering en de impact ervan. Interactie is méér dan informatie geven.
 • Onderzoek de impact van de digitalisering : voor bepaalde functies, voor afdelingen op korte en langere termijn.
 • Bepaal welke competenties wanneer nodig zullen zijn. Upskilling moet een win-win zijn voor medewerkers en bedrijf.
  • Bepaal de kerncompetenties voor de organsiatie vandaag en in de toekomst
  • Bepaal de competenties voor de niet-kern activiteiten en die misschien in de toekomst aan belang kunnen winnen
  • Bepaalde competenties van die niet-kernactiviteiten, die dit wellicht ook in de toekomst blijven
 • Neem Fopas onder de arm. Uw partner in zowel sensibilisatie- als opleiding in tal van – digitale – competenties.

Fopas organiseert 5 individiduele digitale ‘upskilling’ trajecten die oriënteren naar vijf IT functies.

Deelnemers worden gescreend, georiënteerd en persoonlijk gecoached in hun op maat samengesteld individueel traject.
Meer info vind je hier.