Spotlights op de laureaten voor de Fopas Awards ‘Learning & Development’ 2019

De vijfde editie van de Fopas Awards ‘Learning & Development’ gebeurt deels live – voor de laureaten – deels online – voor de genodigden en fans. Dit dankzij de covid maatregelen. Het stelde ons in staat op IT-technische vlak bij te leren: extra camera, gebruik van laptops, integratie van het presentatiescherm ‘live’ en stil handengeklap online.

Voor de Fopas Awards ‘Learning & Development’ onderscheiden we drie categorieën laureaten: Ondernemingen – Partner (trainer) – Medewerker

De categorie ‘verzekeringsondernemingen’

Op basis van de prestaties in 2019 werd de top 10 van berekend van de ondernemingen die het hoogst scoren op zes criteria:

 • In welke mate bereikt de onderneming de potentiële doelgroep-Fopas (basis Tewerkstellingscijfers Assuralia 2018)?
 • In welke mate staan de onderneming en medewerkers open voor het gehele aanbod van Fopas?
 • In welke mate staan de onderneming en de medewerkers open voor online (digitale) leermethoden?
 • Wat is de verhouding : digitale compententies per medewerker?
 • Wat is het gemiddeld aantal aanwezigheidsuren per persoon?
 • Wordt loopbaanbegeleiding aangeboden en in welke mate?

Ranking op deze criteria geeft:

 • Op de 10de plaats > DKV
 • 9 >AXA Belgium
 • 8 > ex aequo Dela & Baloise
 • 7 > ex-aequo BGMW & Ergo
 • 6 > P & V
 • 5 > AG Insurance
 • 4 > NN

De laureaten van de Fopas Award ‘Learning & Development’ 2019

 • Op de derde plaats, Fidea. De onderneming scoort vooral hoog omdat 56% van de potentiële Fopas-doelgroep bereikt werd. Deelnemers participeren gemiddeld 11, 7 uren per persoon. Marc Caluwé, training manager, ontving de Fopas Award en onderlijnt het belang van het uitgebreide Fopas aanbod in opleidingen en leermethoden.
 •  Athora, sleept de tweede plaats in de wacht. De Fopas-doelgroep die voor 55% bereikt werd, het aanbieden en het gebruik van vele domeinen (en hun competenties), waarbij omzeggens 1 op 2 inschrijvingen een digitale competentie betreft, een gemiddelde aanwezigheid van 11 uren per persoon – het zijn de belangrijkste troeven. Kathy Schaderon, HR Director, en Chantal Renders, trainer officer, ontvingen de Award. Voor Athora is Learning en Development cruciaal voor de toekomst; het is dan ook structureel ingebouwd. Het partnership met Fopas  en de goede samenwerking  zijn hierbij ingebed.
 • En op de eerste plaatsAtradius. Yvan Leclercq, Senior Manager HR,  en zijn equipe zorgden ervoor dat 58% van de totale Fopas-doelgroep participeerde. De helft van de deelnemers leerde via digitale leermethoden (en is hiermee visionair geweest gezien de evoluties in 2020 n.a.l. van corona). We tellen bijna 2 digitale inschrijvingen per persoon en een gemiddelde aanwezigheid van 13,5 uren.

De categorie ‘partner/trainer’

De partner /trainer die in 2020 de Fopas ‘Learning & Development’  Award ontvangt gepassioneerd door  de ‘klant- ervaring’: pro-actief en klantgericht handelen, doeltreffend communiceren via de telefoon, grip krijgen op lastige gesprekken, klanten-feedback geven en krijgen, onderhandelen met respect, omgaan met agressieve klanten, …. Wie zou niet blij zijn klant van deze trainer te zijn ;-). Fopas is het in elk geval zeker wel!

Een trainer waarmee Fopas 20 jaren samengewerkt wordt, die een gemiddelde score van 93% behaalt , en die zich enthousiast toelegt op de digitale ontwikkelingen die de leer-wereld momenteel transformeert.

Meet en greet : Annie Gay.

De categorie ‘medewerker’

In 2019 volgden 4.550 medewerkers een leeractiviteit; ze zijn goed voor 7.360 inschrijvingen. Dit komt neer op 1,6 leeractiviteiten per medewerker. Er is één medewerker die met kop en schouders boven dit gemiddelde torent. Mevrouw J.R. werkzaam op de commerciële afdeling voor krediet-verzekering bij Atradius: ze volgde 15 opleidingen goed voor 33,5 effectieve uren (meer danhet drievoud van het Fopas-gemiddelde).  Zowel digitale, als taal en softskills skills, zowel in groep als e-learnings en webinars. In afwezigheid van de laureate nam de heer Yvan Leclercq de Award in ontvangst, met de stellige belofte die snel over te maken aan ‘dè’ medewerker 2019.

Klik hier om de uitreiking van de Awards te herbeleven.