Jouw missie in de job

Wie aan het roer staat van een verzekeringsonderneming, heeft nood aan een betrouwbaar financieel-economisch kompas. Dat wordt jouw opdracht als beheerscontroleur. Je werkt mee aan de analyse van financiële en economische gegevens en giet die in gedetailleerde rapporten die het management ondersteunen bij hun beslissingen. Dankzij jouw beheersinformatie en advies, draag je bij aan een performantere verzekeringsonderneming waarbij je managers helpt in het behalen van hun doelstellingen.

Jouw opdrachten

 • Je ondersteunt het management bij de bepaling van de strategische koers en de follow-up van hun beslissingen.
 • Je reikt het management meerdere tools aan, zoals boordtabellen en beheersinstrumenten, zodat het management de prestaties van de verzekeringsonderneming kan aansturen en verbeteren.
 • Je ondersteunt de beheerscyclus, daarvoor genereer, controleer en analyseer je periodiek een grote hoeveelheid aan uiteenlopende financiële en economische indicatoren en signalen met behulp van de beheersinstrumenten. Vervolgens ondersteun je het management in de beslissingsprocessen.
 • Je verzamelt ook de gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding van financiële forecasts en budgetten, de evaluatie van het lopende jaar en de prognoses voor het volgende. En werkt mee aan de ontwikkeling van systemen voor de controle, creatie en follow-up van budgettaire informatie.
 • Je rapporteert aan je verantwoordelijke over de budgetten en hun follow-up, eventuele aanpassingen en financiële evaluaties.
 • Je bereidt financiële audits accuraat voor. Je speurt naar afwijkingen en giet de vereiste gegevens in overzichtelijke rapporten en tabellen.

Jouw competenties

 • Je bent thuis in de activiteiten en doelstellingen van een verzekeringsonderneming. Daardoor begrijp je de vragen van opdrachtgevers en beslissingsnemers.
 • Je hebt een achtergrond in accountancy en kennis van beheerscontrole.
 • Behoren ook tot jouw parate kennis: financiële analysemodellen, boordtabellen en indicatoren, budgetteringsprocessen en activiteitsrapporteringen.
 • Uiteraard ben je bedreven in de productie en beoordeling, analyse en verwerking van data.
 • Financiële gegevens pluis je uit vanuit verschillende invalshoeken.
 • Dankzij je oog voor detail lever je 100 procent nauwkeurige data-analyses, berekeningen en rapporteringen af. En jouw kritische ingesteldheid komt je goed van pas bij de beoordeling van financiële informatiebronnen.
 • Je stelt tijdig financiële rapporten op met een logische en overzichtelijk presentatie van alle gegevens.
 • Op basis van je ervaring maak je beoordelingen en stel je verbeteringsplannen voor.
 • Je haalt al je deadlines en dringende verzoeken schrikken je niet af.
 • Je kunt vlot overweg met gangbare ICT-beheersystemen en met gespecialiseerde softwareapplicaties voor financiële analyses en rapporteringen.
 • Je ordent je taken en stelt de juiste prioriteiten zodat de planning nooit in het gedrang komt.
 • Je functioneert perfect zelfstandig en werkt ook graag in team. Je ziet feedback als een kans om te leren en deelt graag je kennis met collega’s.
 • Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Frans. En je gebruikt het Engels als werktaal.

Jouw doorgroeikansen

Als beheerscontroleur kies je voor specialisatie, verdieping of verbreding.

 • Kies voor financiële controlefuncties in domeinen zoals accountancy en controlling, audit of riskmanagement.
 • Gebruik je vaardigheden rond data-analyse voor functies in marketing, productontwikkeling of kwaliteitsmanagement.
 • Zet de stap naar verzekeringstechnische of commerciële functies.
 • Sterk in het coachen van je collega’s? Dan is de functie van teamleader iets voor jou.

Jouw competenties voor een blijvende inzetbaarheid in de toekomst

Om inzetbaar te blijven in de toekomst, is het van belang om de ontwikkelingen die de beheerscontrolemethodes impacteren op de voet te volgen.

 • Je volgt de trends in de verzekering- en financiële markt op om zo voorspellingen te maken, scenario-analyses uit te werken en businesscases met financiële impactstudies te berekenen. Je zal hiertoe toenemend werken met fintech systemen en dataplatformen die werken met algoritmen, big data analyses en AI.
 • Je legt je toe op advies rond strategische beslissingen, efficiëntieverbetering en kostenbesparing. Bijgevolg leg je meer de nadruk op het vertalen van strategische doelstellingen naar duidelijke KPI’s (Key Performance Indicators of Kritieke Prestatie-indicatoren).
 • Je houdt de vinger aan de pols van financiële reporting – in het bijzonder de regelgeving rond controle- en rapporteringsverplichtingen van verzekeringsondernemingen. Het regelgevend kader (bv. Solvency 2, IFRS 17, AssurMiFID, FSMA) legt de focus op een versterkte controle op transacties, risicomanagement en fraudebestrijding.
 • Je zal meewerken aan verbeteringsprojecten voor planning en budgettering. Je ondersteunt het management ook bij processen rond kostenbeheersing, efficiëntie en effectiviteit van werkprocessen door het meten en opvolgen van beheersindicatoren.
 • De betekenisvolle interpretatie van data en financiële gegevens is onontbeerlijk voor goede managementbeslissingen. Tegelijk is het een voortdurend wisselende uitdaging. Dankzij je flexibiliteit en open geest blijf je die tot een goed einde brengen.
 • Je hebt genoeg zakelijke kennis om de onderzoeksopdrachten en vragen van het management goed te begrijpen en in te schatten.
 • Je hebt sterke ICT-skills en past nieuwe ontwikkelingen meteen toe in je opdrachten.
 • Je denkt en handelt oplossingsgericht, werkt goed en snel, en bewaart altijd het overzicht.
 • Je gebruikt het Engels als uw werktaal.

Persoonlijke doeltreffendheid en veranderingszin zijn een must voor de toekomst. Dat betekent dat je:

 • graag zelfstandig werkt en tegelijk een teamspeler bent, ook in een digitale, online werkomgeving;
 • open staat voor feedback van je leidinggevende en collega’s en dat je aandacht hebt voor je persoonlijke groei en inzetbaarheid;
 • open staat voor nieuwe zaken en leergiering bent. Je omarmt digitale ontwikkelingen en bent snel weg met nieuwe applicaties;
 • veerkrachtig blijft en persoonlijk in balans in een verzekeringswereld in volle transformatie;
 • de creativiteit waardeert van een multiculturele en intergenerationele werksetting.

Learn and Evolve – met Fopas

Is de verzekeringswereld jouw ding? Lees en leer er dan meer over op onze websites. Volg de trends op via Observo en consulteer het leerprogramma van Fopas. Zo blijf je continu op de hoogte van de sector.

 

VUCA impact op de jobs et de competenties in de verzekeringssector

Wat is de VUCA (volatiel, onzeker, complex & ambigu) impact op de jobs en de competentieprofielen in de verzekeringssector? Marleen Limbourg (Consultant – Strategic Mapping – Organisation & Job (re)design – Competency & Talent...
Read More

Welke learning – topics leven in verzekeringen?

U vindt een synthese (UK) van de belangrijkste leerthema’s bevraagd in een beknopte studie bij 50 respondenten uit de verzekeringssector (50% HR, 21% mgt en  33% andere medewerkers)….
Read More

Competentieprognose & Competentieprofielen@Fopas

Competentieprognose en competentieprofielen in de sector De Lunchcauserie-Fopas van 21/06/2019 stond in het teken van de competenties van de toekomst die van tel zijn in de financiële sector, en dus in de verzekeringen. Competentieprognose Ellen Thijs en...
Read More

Competentieprognose voor het bank- en verzekeringsecosysteem

Synthese: prognose competenties in bank- en verzekeringen Dat de financiële wereld zich in een disruptief tijdperk bevindt dat nieuwe competentieverwachtingen zal meebrengen, hoeft nauwelijks betoog. Het Talent Hive project  – essentieel onderdeel van een...
Read More

Digitalisering zet de arbeidsmarkt op haar kop. Bereid u voor!

De arbeidsmarkt op haar kop: hoe houdt u uw kansen op werk gaaf in digitale tijden? Dat is de vraag die de VRT-Nieuws 14/9/2018 zich stelt naar aanleiding van de studie van Agoria, de technologiefederatie. Agoria harkte alle cijfers en voorspellingen bij elkaar...
Read More

Artificial intelligence en de impact op de verzekeringssector

Artificial intelligence, quid de verzekeringssector? Een gedreven en enthousiaste Joachim van der Herten – postdoctoraal onderzoeker ‘Machine learning’ aan de universiteit Gent & CTO in ML2Grow – liet zijn publiek kennismaken met (recente) evoluties...
Read More

Take care of your digital life! Nu met het Fopas programma

‘Digital life’ beleven we samen  – zowel in de job als privé Voor beginners en voor allen die al digitale stappen zetten. Blijf bij! Inspiratie vind je in het Programma van Fopas.   Leerdomein Categorie Competentie (# leervormen)...
Read More

Artificiële intelligentie: impact op onze competenties

Become better humans? Dankzij artificiële intelligentie  Machines leren en zijn nu al in staat ingangsproeven en examens af te leggen en beargumenteerde papers te schrijven. Binnen afzienbare tijd studeert de eerste robot af aan een Amerikaanse universiteit....
Read More

Active Aging in de sector

Active Aging – actief levensfasebewust beleid in de verzekeringssector   Langer werken, hoe doe je dat? Medewerkers langer laten werken, hoe doe je dat als werkgever? Want we  hebben allen langere loopbanen en unieke noden. De sociale partners van...
Read More

Young Talent & Competences

Ondernemers, beleidsvoerders, studentenvertegenwoordigers, sectoren en massa’s jongeren op het Forum van het VBO. De gesprekken stonden in het teken van hoe je voorbereiden op je toekomstige job. De competenties die er vandaag toe doen zijn alvast niet...
Read More