Uw missie in de job

Als marketing officer of marketingmedewerker maakt u zichzelf onmisbaar op de marketingdienst. U helpt de marketingactiviteiten mee organiseren en mee operationeel mogelijk maken. Zo helpt u de verzekeringsonderneming haar commerciële en marketingdoelstellingen te halen.

Uw opdrachten

Planning en communicatie zijn uw tweede natuur.

 • Dankzij uw organisatietalent plant en ondersteunt u publicitaire en commerciële acties. U verzamelt hiervoor ook alle nodige gegevens.
 • U houdt de marketingbudgetten in de hand. U zorgt voor een strikte administratieve follow-up van de onkosten en toetst ze af aan de vooropgestelde begroting. Afwijkingen? Die signaleert u op tijd.
 • U onderhoudt het contact met de leveranciers. U vraagt dus offertes op voor de marketingafdeling en regelt bestellingen.
 • U past – in samenspraak met uw verantwoordelijken – de resultaten van marketingonderzoek toe bij de planning van nieuwe activiteiten. Zo speelt u handig in op de verwachtingen en wensen van de klanten.
 • U bent voor uw collega’s het aanspreekpunt voor administratieve en operationele taken. U houdt allerhande data en mailinglijsten up-to-date en zorgt voor een nauwkeurig klassement.

Uw Competenties

 • U bent thuis in de activiteiten, producten en diensten van de verzekeringsmaatschappij, en marketing is uw dada.
 • U bekijkt informatiebronnen kritisch en waakt erover dat de gebruikte gegevens correct en relevant zijn.
 • U werkt secuur. U hebt oog voor detail en kwaliteit, zowel visueel als tekstueel.
 • U interpreteert marketing- en budgetcijfers vlot en correct.
 • U luistert graag en goed, en werkt altijd naar een oplossing toe.
 • U functioneert goed binnen een groep, maar werkt evengoed autonoom. U staat open voor feedback en deelt spontaan uw kennis met uw collega’s.
 • U springt vlot om met ICT-beheerssystemen.
 • U drukt zich foutloos uit in het Nederlands, hebt een goede kennis van het Frans en beschikt over een basiskennis Engels.

uw doorgroeikansen

Als marketingmedewerker kunt u hoger klimmen of zijwaarts groeien.

 • Breid uit naar marketing- of productanalyse.
 • Groei door in de marketing-, communicatie- of salesafdeling.
 • Neem een rol als teamleader op als coaching van uw collega’s u ligt.

Uw competenties voor de toekomst

Om inzetbaar te blijven in de toekomst, beschikt u als marketingmedewerker het best over deze vaardigheden en troeven:

 • U bent vertrouwd met verzekeringstechnische kwesties en kent de verzekeringsmarkt en haar producten.
 • U spot moeiteloos businesskansen en weet op commercieel vlak van wanten. U ademt marketing. En bent ook thuis in e-commerce én m-commerce.
 • U hebt een sterk commercieel instinct en handelt zakelijk en ad rem.
 • U springt creatief om met problemen en treedt oplossingsgericht op.
 • U blijft bij op vlak van ICT en onlinemogelijkheden en kunt snel uit de voeten met nieuwe apps en media.

Persoonlijke doeltreffendheid en veranderingszin zijn een must voor de toekomst. Dit betekent:

 • resultaatgericht werken;
 • in balans blijven;
 • openstaan voor nieuwe zaken;
 • leergierig zijn.

leer en evolueer – met Fopas

Is de verzekeringswereld uw ding? Lees en leer er dan over op onze website.
En volg Fopas zeker op LinkedIn of Facebook. Zo blijft u continu op de hoogte van de sector.

Wat is de Inbox van de toekomst?

Ervaren medewerkers maakten de introductie van e-mail op het werk mee. Dit was een hele stap vooruit voor hen die enkel briefwisseling, fax en telefoon kenden. De jonge medewerkers van vandaag gebruiken omzeggend geen e-mail onder elkaar. Hoog tijd voor de...
Read More

Digitale competenties – aanbod Fopas

Uw digitale competenties scherp stellen? Doe beroep op Fopas voor:   Schrijven voor online media Lezen en schrijven op het scherm Social Media: get up to date Slimme internet-tools Focus op Google, Linkedin, … Concentratie en efficiëntie bij...
Read More

Kerncompetenties toekomstige leiders. Wat betekent dit vandaag naar “development” van huidige en nieuwe leidinggevenden in de verzekeringssector?

‘Uitstromende baby-boomers’ zijn niet enkel een aandachtspunt in ons ‘oude continent’:  het U.S. Bureau of Labor Statistics toonde onlangs aan dat tegen 2020 een vierde van de werkkracht ouder dan 55 jaar zal zijn. In dit kader heeft recent onderzoek...
Read More

Digitale transformatie en jobevolutie

Wat verwachten van digitale transformatie en de evoluties in onze jobs? Nieuwe technologieën doen steeds sneller hun intrede en evolueren continu. Hun impact op de wijze waarop we werken kondigt veranderingen aan. En die zien we best onder ogen. Impact van de...
Read More

Young Talent & Competences

Ondernemers, beleidsvoerders, studentenvertegenwoordigers, sectoren en massa’s jongeren op het Forum van het VBO. De gesprekken stonden in het teken van hoe je voorbereiden op je toekomstige job. De competenties die er vandaag toe doen zijn alvast niet...
Read More

Future Competences Insurance Sector

De sociale partners van Fopas hebben de competenties van morgen  –  en de eraan gekoppelde leer-en opleidingsbehoeften –  in kaart gebracht. U vindt alle info via onderstaande pdf’s. Aanleiding & Aanpak Synthese – Strategische workshops...
Read More

Artificiële intelligentie: impact op onze competenties

Become better humans? Dankzij artificiële intelligentie  Machines leren en zijn nu al in staat ingangsproeven en examens af te leggen en beargumenteerde papers te schrijven. Binnen afzienbare tijd studeert de eerste robot af aan een Amerikaanse universiteit....
Read More

Het Frans Observatorium meet de druk: de prospectieve barometer 2016

De verzekeringen staan op het kruispunt van verschillende transformatiegolven – technologische, economische, maatschappelijke, procedurele – die elkaar versterken. In de bedrijven geeft dit aanleiding tot een veelheid aan initiatieven en...
Read More

Active Aging in de sector

Active Aging – actief levensfasebewust beleid in de verzekeringssector   Langer werken, hoe doe je dat? Medewerkers langer laten werken, hoe doe je dat als werkgever? Want we  hebben allen langere loopbanen en unieke noden. De sociale partners van...
Read More

Welke toekomst voor de beroepen “Secretariaat- Assistentie” in de verzekeringssector (Frankrijk)?

Het Frans Observatorium van de verzekeringsberoepen constateert: De daling van het aantal effectieve medewerkers gaat gepaard met een demografische transformatie: leeftijd en anciënniteit gaan de hoogte in De inhoud van de job verandert: hoe langer hoe...
Read More