De sociale partners van Fopas hebben de competenties van morgen  –  en de eraan gekoppelde leer-en opleidingsbehoeften –  in kaart gebracht.
U vindt alle info via onderstaande pdf’s.