Jouw missie in de job

Als interne auditor maak je overzichtelijke rapporten, analyses en objectieve evaluaties over de werking van de verzekeringsonderneming. Zo ondersteun en adviseer je het management in de effectieve werking van de bedrijfsentiteiten, het naleven van de gestelde procedures en het nemen van strategische en operationele beslissingen.

Jouw opdrachten

 • Je voert nauwgezet geplande audits uit – volledig volgens specifieke (inter)nationale en professionele normen. Je volgt hierbij de vooropgestelde audit of controleprogramma’s. Deze audits kunnen recurrent zijn of ad hoc naar aanleiding van een specifieke auditvraag.
 • Je voert diepgaande analyses uit van documenten, gegevens, dossiers, werkprocessen, procedures, rapporten en dergelijke en beoordeelt of deze voldoen aan de vastgelegde richtlijnen, procedures en regelgeving. Hierover stel je auditrapporten op met je bevindingen. Daarnaast wijs je in je rapporten ook op mogelijke inbreuken of risico’s en formuleert adviezen en mogelijke verbeteracties om deze te remediëren.
 • Je helpt de geauditeerde entiteiten met de implementatie van de aanbevelingen: je beoordeelt de uitgevoerde verbeteracties en informeert de verantwoordelijke hierover.
 • Je analyseert, identificeert en evalueert regelmatig de risico’s en het risicobeheer binnen de verzekeringsonderneming.

Jouw competenties

 • Je kent het reilen en zeilen van de verzekeringsmaatschappij waarvoor je audits doet: de verschillende activiteiten en werkprocessen binnen verschillende afdelingen.
 • Je hebt een grondige kennis van
  • audit en procesanalyse;
  • auditrichtlijnen en -procedures;
  • analyse- en rapporteringstechnieken.
 • Je analyseert, structureert en beoordeelt als de beste:
  • Je bestudeert processen met een kritische blik.
  • Je identificeert aandachtspunten voor audits en bedrijfsrisico’s.
  • Je pluist informatiebronnen uit en beoordeelt ze accuraat: zijn ze correct, objectief en relevant?
  • Je giet alles in logische en overzichtelijke rapporten.
  • Je gaat accuraat om met cijfers.
 • Je verdiept en verbreedt jouw kijk door bijkomende informatie te zoeken en betrokken personen te interviewen – dat doe je met de juiste vragen en interviewtechnieken.
 • Je geeft advies vanuit uw kennis en ervaring – en respecteert de auditrichtlijnen.
 • Je handelt en communiceert zelfzeker, kordaat en assertief – maar altijd constructief. Je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie.
 • Je bent goed thuis in ICT-systemen, complexe databanken en rekenbladen.
 • Je werkt perfect zelfstandig en werkt ook graag in teamverband.
 • Je spreekt en schrijft correct in het Frans; jouw basiskennis van het Engels is een extra troef.

Jouw doorgroeikansen

Als interne auditor kan je hoger klimmen of zijwaarts groeien.

 • Groei door naar de functie van auditexpert of leg je toe op een specifiek domein.
 • Kies je voor financiële audits, dan ben je voornamelijk bezig met toezicht op financiële processen en documenten met oog op financiële verantwoording.
 • Ga je voor operationele audits dan analyseer je de efficiëntie en effectiviteit van werkprocessen. Deze audits kunnen ook samengaan met een IT-audit met oog op automatisering. Zo kun je je kennis uitbreiden en adviseur worden in organisatieontwikkeling en actief meewerken aan veranderingsprojecten.
 • Je kan ook opteren voor audits gericht op risicobeheersing en compliance waarbij je focust op het correcte handelen van management en medewerkers. Het regelgevend kader hecht hier meer en meer belang aan.
 • Ga voor teamleider als je sterk bent in coachen. Of mik op een leidinggevende functie met jouw management- en people skills.

Jouw competenties voor een blijvende inzetbaarheid in de toekomst

 • De toenemende integratie van fintech ICT-systemen en innovaties (bv. blockchain, algoritmen, big data, data-analyse, AI) veranderen de wijze van verzamelen, verwerken en rapporteren van de business resultaten en financiële rapporteringen, ook voor audits. Het is belangrijk dat je deze ontwikkelingen opvolgt en een voortschrijdende auditexpertise verzamelt.
 • Je houdt rekening met het regelgevend kader (bv. Solvency 2, IFRS 17, AssurMiFID, FSMA) dat de focus legt op versterkte monitoring en controle van transacties, verhoogde transparantie en verantwoording in financiële rapportering om zo risico’s te beheren en fraude te bestrijden.
 • Je ondersteunt managers binnen hun departement om de efficiëntie en de effectiviteit van de werkprocessen te verbeteren en kosten te beheersen. Bijgevolg werk je ook mee aan de analyse en implementatie van digitaliseringsprojecten.
 • Jouw zakelijke communicatieve vaardigheden zijn uitmuntend, ook bij online communicatie. Hiernaast communiceer je ook vlot in het Engels.
 • Je hebt sterke adviesvaardigheden en denkt oplossingsgericht.
 • Je hebt oog voor efficiëntie in werkprocessen en -organisatie met een sterke risk- en compliance awareness.

Persoonlijke doeltreffendheid en veranderingszin zijn een must voor de toekomst. Dat betekent dat je:

 • graag zelfstandig werkt en tegelijk een teamspeler bent, ook in een digitale, online werkomgeving;
 • open staat voor feedback van je leidinggevende en collega’s en dat je aandacht hebt voor je persoonlijke groei en inzetbaarheid;
 • open staat voor nieuwe zaken en leergiering bent. Je omarmt digitale ontwikkelingen en bent snel weg met nieuwe applicaties;
 • veerkrachtig blijft en persoonlijk in balans in een verzekeringswereld in volle transformatie;
 • de creativiteit waardeert van een multiculturele en intergenerationele werksetting.

Learn and Evolve – met Fopas

Is de verzekeringswereld jouw ding? Lees en leer er dan meer over op onze websites. Volg de trends op via Observo en consulteer het leerprogramma van Fopas. Zo blijf je continu op de hoogte van de sector.

 

Digitale competenties – aanbod Fopas

Uw digitale competenties scherp stellen? Doe beroep op Fopas voor:   Schrijven voor online media Lezen en schrijven op het scherm Social Media: get up to date Slimme internet-tools Focus op Google, Linkedin, … Concentratie en efficiëntie bij...
Read More

Artificiële intelligentie: impact op onze competenties

Become better humans? Dankzij artificiële intelligentie  Machines leren en zijn nu al in staat ingangsproeven en examens af te leggen en beargumenteerde papers te schrijven. Binnen afzienbare tijd studeert de eerste robot af aan een Amerikaanse universiteit....
Read More

Wat zijn de HR competenties van de toekomst ?

Dave Ulrich, professor Universiteit Michigan, onderscheidt 6 toekomstige competenties voor HR professionals: Geloofwaardige activist (zij doen wat ze zeggen) Strategische positie-zoeker (ze kennen de BU context en reageren overeenkomstig) Sterkte-bouwer...
Read More

Kerncompetenties toekomstige leiders. Wat betekent dit vandaag naar “development” van huidige en nieuwe leidinggevenden in de verzekeringssector?

‘Uitstromende baby-boomers’ zijn niet enkel een aandachtspunt in ons ‘oude continent’:  het U.S. Bureau of Labor Statistics toonde onlangs aan dat tegen 2020 een vierde van de werkkracht ouder dan 55 jaar zal zijn. In dit kader heeft recent onderzoek...
Read More

Young Talent & Competences

Ondernemers, beleidsvoerders, studentenvertegenwoordigers, sectoren en massa’s jongeren op het Forum van het VBO. De gesprekken stonden in het teken van hoe je voorbereiden op je toekomstige job. De competenties die er vandaag toe doen zijn alvast niet...
Read More

Digitale transformatie en jobevolutie

Wat verwachten van digitale transformatie en de evoluties in onze jobs? Nieuwe technologieën doen steeds sneller hun intrede en evolueren continu. Hun impact op de wijze waarop we werken kondigt veranderingen aan. En die zien we best onder ogen. Impact van de...
Read More

The future of work

PSFK Future of Work Report 2013 from PSFK Een PowerPoint presentatie die een idee geeft over onze toekomstige job, gaande van humeur-indicatoren tot flexibel meubilair. Voorwaarden: een stabiele internetverbinding en zelf ‘high connected’…
Read More

Disruptie. Een nieuw fenomeen?

Disruptie in onze manier van werken, in de gehele organisatie, in de verzekeringssector. ‘Disruptie’ is een modewoord. Kent u het nog niet, of begrijpt u het niet helemaal? Huiscartoonist Lectrr van de krant De Standaard maakte een tekeningetje....
Read More

Het Frans Observatorium meet de druk: de prospectieve barometer 2016

De verzekeringen staan op het kruispunt van verschillende transformatiegolven – technologische, economische, maatschappelijke, procedurele – die elkaar versterken. In de bedrijven geeft dit aanleiding tot een veelheid aan initiatieven en...
Read More

Active Aging in de sector

Active Aging – actief levensfasebewust beleid in de verzekeringssector   Langer werken, hoe doe je dat? Medewerkers langer laten werken, hoe doe je dat als werkgever? Want we  hebben allen langere loopbanen en unieke noden. De sociale partners van...
Read More