‘Uitstromende baby-boomers’ zijn niet enkel een aandachtspunt in ons ‘oude continent’:  het U.S. Bureau of Labor Statistics toonde onlangs aan dat tegen 2020 een vierde van de werkkracht ouder dan 55 jaar zal zijn.

In dit kader heeft recent onderzoek o.a. de gewenste eigenschappen van de nieuwe generatie leiders bevraagd.

In een globale economie met een diversiteit aan medewerkers (in leeftijd, cultuur, virtueel) zijn de volgende kerncompetenties cruciaal: kritisch denken, bevorderen van samenwerking, analytische en social media skills.

Wat betekent dit vandaag naar  “development” van huidige en nieuwe leidinggevenden in de verzekeringssector?