UW MISSIE IN DE JOB

Als expert bent u het wiskundig brein voor de verzekeringsmaatschappij. U maakt analyses en actuariële studies met een grote strategische en financiële impact op de waardebepaling van de portefeuilles, de reserves en de tariefbepalingen. Uw data dienen als beslissingstools en boordtabellen voor het management om weloverwogen beslissingen te nemen m.b.t  verzekeringsproducten, rentabiliteit en risicomanagement.

UW OPDRACHT

 U definieert en voert actuariële en financiële berekeningen uit. Vervolgens formuleert u als expert voorstellen met betrekking tot nieuwe en bestaande U geeft advies over de mogelijke richting die gevolgd kan worden om de strategische doelstellingen te behalen.

 • U ontwikkelt hiertoe berekeningsinstrumenten en -modellen om actuariële berekeningen en simulaties te kunnen uitvoeren op vraag van de business.
 • U bewaakt de kwaliteit van de analyses en rapporten en ziet toe op de correcte en betrouwbare analyses en rapporteringen op maat van de
 • U volgt de reglementering op de voet binnen uw specialisatiedomein en zorgt ervoor zorgen dat deze correct wordt nageleefd zodat producten en diensten in overeenstemming zijn met de wetgeving.
 • Vanuit uw expertise coacht u minder ervaren medewerkers om hun competenties, vaardigheden en knowhow optimaal in te zetten en te
 • Bijblijven is belangrijk. Daarom houdt u zichzelf continu op de hoogte van de evoluties en ontwikkelingen op het gebied van financiële U houdt uw kennis up-to-date om zo uw geloofwaardigheid te verstevigen en uw studies  aan te bieden die gebaseerd zijn op geactualiseerde kennis.

UW COMPETENTIES

 • U heeft een wiskundige en/of economische achtergrond en grote expertise in actuariële technieken, statistiek en financiële rapporteringstechnieken.
 • U baseert zich op uw kennis van verzekeringsproducten, -technieken en -regelgeving als u analyses en berekeningen maakt.
 • U garandeert correcte studies en aanbevelingen. U controleert dus kritisch en nauwgezet of alle data en informatiebronnen betrouwbaar en relevant zijn.
 • U hebt een sterk analytisch vermogen. U maakt complexe data-analyses vanuit verschillende invalshoeken. Hiertoe genereert u de meest complexe gegevens uit databanken. U bewerkt deze met de meest ingewikkelde formules en functies in rekenbladen.
 • U werkt efficiënt met de ICT-beheersystemen en datamanagement van de onderneming.
 • U geeft betekenis aan complexe cijfers en actuariële informatie. U verwerkt, structureert en presenteert cijferresultaten in een logisch, overzichtelijk en visueel rapport. Dat doet u met oog voor detail én in verstaanbare taal voor het management.
 • U formuleert heldere en gegronde adviezen op basis van uw actuariële kennis en ervaring.
 • U werkt graag zelfstandig en in teamverband. En deelt spotaan uw kennis met collega’s.
 • U spreekt en schrijft correct in het Frans en in het Engels.

UW DOORGROEIKANSEN:

Als expert studiegelastigde actuariaat kunt u hoger klimmen of zijwaarts groeien.

 • Evolueer in actuariële studies en word topexpert.
 • Stap over naar andere gespecialiseerde financiële functies zoals auditor, ALM of Risk Manager.
 • Groei verder als expert bij productontwikkeling.
 • Ga voor teamleider als u sterk bent in collega’s coachen. En klim op tot een leidinggevende of strategische functie met uw management- en people skills.

UW COMPETENTIES VOOR DE TOEKOMST

Om inzetbaar te blijven in de toekomst, beschikt u over deze vaardigheden en troeven:

 • U blijft bij met:
  • evoluties in actuariële studies en berekeningen;
  • regelgeving van controle- en rapporteringsvereisten;
  • riskmanagement en compliance;
  • gegevensbeveiliging en fraudedetectie zoals Solvency, IFRS en Information Security.
 • U volgt nieuwe trends op in verzekeringen en nieuwe businessmodellen met impact op verzekeringsproducten en diensten en de risico’s die hiermee samengaan.
 • U ontwikkelt vernieuwende concepten. U zet analyse- en berekeningsmodellen op. En u laat cijfers voor zich spreken.
 • U heeft productmanagement onder de knie.
 • U gebruikt het Engels als werktaal.

Persoonlijke doeltreffendheid en veranderingszin zijn een must voor de toekomst. Dit betekent:

 • resultaatgericht werken;
 • zelf goed in balans blijven;
 • openstaan voor nieuwe zaken;
 • leergierig zijn.

Learn and Evolve – met Fopas

Is de verzekeringswereld uw ding? Lees en leer er dan over op onze website. En volg Fopas zeker op LinkedIn of Facebook. Zo blijft u continu op de hoogte van de sector.

 

VUCA impact op de jobs et de competenties in de verzekeringssector

Wat is de VUCA (volatiel, onzeker, complex & ambigu) impact op de jobs en de competentieprofielen in de verzekeringssector? Marleen Limbourg (Consultant – Strategic Mapping – Organisation & Job (re)design – Competency & Talent...
Read More

Welke learning – topics leven in verzekeringen?

U vindt een synthese (UK) van de belangrijkste leerthema’s bevraagd in een beknopte studie bij 50 respondenten uit de verzekeringssector (50% HR, 21% mgt en  33% andere medewerkers)….
Read More

Competentieprognose & Competentieprofielen@Fopas

Competentieprognose en competentieprofielen in de sector De Lunchcauserie-Fopas van 21/06/2019 stond in het teken van de competenties van de toekomst die van tel zijn in de financiële sector, en dus in de verzekeringen. Competentieprognose Ellen Thijs en...
Read More

Competentieprognose voor het bank- en verzekeringsecosysteem

Synthese: prognose competenties in bank- en verzekeringen Dat de financiële wereld zich in een disruptief tijdperk bevindt dat nieuwe competentieverwachtingen zal meebrengen, hoeft nauwelijks betoog. Het Talent Hive project  – essentieel onderdeel van een...
Read More

Digitalisering zet de arbeidsmarkt op haar kop. Bereid u voor!

De arbeidsmarkt op haar kop: hoe houdt u uw kansen op werk gaaf in digitale tijden? Dat is de vraag die de VRT-Nieuws 14/9/2018 zich stelt naar aanleiding van de studie van Agoria, de technologiefederatie. Agoria harkte alle cijfers en voorspellingen bij elkaar...
Read More

Artificial intelligence en de impact op de verzekeringssector

Artificial intelligence, quid de verzekeringssector? Een gedreven en enthousiaste Joachim van der Herten – postdoctoraal onderzoeker ‘Machine learning’ aan de universiteit Gent & CTO in ML2Grow – liet zijn publiek kennismaken met (recente) evoluties...
Read More

Take care of your digital life! Nu met het Fopas programma

‘Digital life’ beleven we samen  – zowel in de job als privé Voor beginners en voor allen die al digitale stappen zetten. Blijf bij! Inspiratie vind je in het Programma van Fopas.   Leerdomein Categorie Competentie (# leervormen)...
Read More

Artificiële intelligentie: impact op onze competenties

Become better humans? Dankzij artificiële intelligentie  Machines leren en zijn nu al in staat ingangsproeven en examens af te leggen en beargumenteerde papers te schrijven. Binnen afzienbare tijd studeert de eerste robot af aan een Amerikaanse universiteit....
Read More

Active Aging in de sector

Active Aging – actief levensfasebewust beleid in de verzekeringssector   Langer werken, hoe doe je dat? Medewerkers langer laten werken, hoe doe je dat als werkgever? Want we  hebben allen langere loopbanen en unieke noden. De sociale partners van...
Read More

Young Talent & Competences

Ondernemers, beleidsvoerders, studentenvertegenwoordigers, sectoren en massa’s jongeren op het Forum van het VBO. De gesprekken stonden in het teken van hoe je voorbereiden op je toekomstige job. De competenties die er vandaag toe doen zijn alvast niet...
Read More