Uw missie in de job

Als afdelingsverantwoordelijke organiseert, managet en coacht u uw team.

 • Als organisator coördineert en begeleidt u de activiteiten van een of meer teams van eenzelfde afdeling.
 • Als manager ontwikkelt en implementeert u een coherent beleid binnen uw afdeling. Zo garandeert u dat uw medewerkers de operationele doelstellingen halen: uw team werkt efficiënt, levert kwaliteit en haalt zijn deadlines.
 • Als people coach tilt u uw team naar een hoger motivatie- en samenwerkingsniveau.

Uw opdrachten

 • U coördineert, organiseert en plant:
  • U bepaalt aan welke activiteiten uw afdeling prioriteit geeft. U houdt daarbij rekening met de beschikbaarheid en vaardigheden van uw medewerkers, en overlegt hierover met uw leidinggevende.
  • U zorgt voor kwaliteit en service binnen de deadline – zowel bij externe als interne klanten.
 • U oliet uw medewerkers tot een goed gesmeerde machine: u leidt hen op en laat hen groeien – zowel individueel als in team.
 • U behandelt als expert complexe dossiers met grote financiële gevolgen en adviseert op basis van uw technische kennis en domeinexpertise.
 • U stuurt bij op korte en middellange termijn. En streeft naar de gewenste service op basis van KPI’s (key performance indicators) en rapportage analyses.
 • U stimuleert medewerkers om hun kennis intern te delen en verspreidt informatie in naam van de directie.
 • U bepaalt doelstellingen voor de individuele medewerkers en voor het team, en evalueert de prestaties. U zit mee aan de rekruteringstafel om nieuw talent te spotten.
 • U doet voorstellen om uw afdeling efficiënter te organiseren in functie van de reglementeringswijzigingen. En stuurt bij waar nodig om meer kwaliteit uit bestaande processen en gebruikte tools te halen.
 • U bent hét aanspreekpunt voor collega’s en andere diensten bij organisatorische vragen.

Competenties die hierbij worden aangesproken

 • U hebt kennis van management en van de managementdomeinen waarin u actief bent.
 • U werkt snel en correct met cijfers, en rapporteert KPI’s en dashboardinformatie.
 • U communiceert helder en overtuigend. En inspireert door het goede voorbeeld te geven.
 • U leidde al eerder verschillende teams naar een gezamenlijke doelstelling. U hanteert hierbij een gepaste leiderschapsstijl naargelang de situatie.
 • U bent een echte coach voor uw team:
  • U begeleidt en ondersteunt.
  • U geeft concrete feedback en stuurt bij.
  • U stimuleert ieders talent en bevordert teamwerk met oog voor diversiteit.
 • U ondersteunt mee de koers die de verzekeringsmaatschappij uitzet in een wereld van continue verandering, zowel intern els extern:
  • U informeert teamleden over de uitgezette koers en welke richting u uit wil.
  • U maakt hen warm voor nieuwe ontwikkelingen.
  • U bent attent voor de wendbaarheid en weerbaarheid van uw teamleden, en doet het nodige om dit te versterken.

Mogelijke doorgroeikansen

Als afdelingsverantwoordelijke kunt u hoger klimmen:

 • Schop het tot een hogere leidinggevende functie.
 • Streef naar een strategische functie binnen de maatschappij.

Competenties voor een blijvende inzetbaarheid in de toekomst

Om inzetbaar te blijven in de toekomst, beschikt u als afdelingsverantwoordelijke het best over deze vaardigheden en troeven:

 • U geeft leiding aan medewerkers die steeds meer autonoom, plaats- en tijdsonafhankelijk werken.
 • U ziet verandering als een uitdaging – denk maar aan:
  • wijzigende businessmodellen;
  • nieuwe organisatieconcepten en werkmethoden;
  • diversiteit in de samenleving en teams.
 • U stemt uw leiderschap en coaching af op uw team(leden); u stimuleert participatie en co-creatie, en waardeert ieders inbreng en eigenheid.
 • U blijft bij met de evoluties in:
  • management en managementtechnieken;
  • regelgeving, controle- en rapporteringsvereisten;
  • risk- & compliance management;
  • gegevensbeveiliging en fraudedetectie.
 • U kent uw weg in veranderings- en productmanagement.
 • U gebruikt Engels als werktaal.

Persoonlijke doeltreffendheid en veranderingszin zijn een must voor de toekomst. Dat betekent:

 • resultaatgericht werken
 • zelf goed in balans blijven
 • openstaan voor nieuwe zaken
 • leergierig zijn.

Leer en evolueer – met Fopas

Is de verzekeringswereld uw ding? Lees en leer er dan over op onze website.
En volg Fopas zeker op LinkedIn of Facebook. Zo blijft u continu op de hoogte van de sector.

De informatie-professional, een job van de toekomst, of een kerncompetentie voor de meesten van ons?

De competentie om relevante informatie te verzamelen, te verwerken en te presenteren is in een toenemend aantal jobs een verwachting, en zelfs een vereiste. Hoe kan deze kerncompetentie ‘verzamelen, verwerken en presenteren van data’ aangeleerd, onderhouden...
Read More

De toekomst begint vandaag. Het verzekeringsconcept ‘Peer to Peer’

Friendinsurance (Duitsland), Peercover (USA), Guevara (Verenigd Koninkrijk), insPeer (Frankrijk): doen die namen bij u een belletje rinkelen? Deze namen, voorgesteld als alternatieven voor of als de toekomst van het verzekeringswezen, verwijzen naar digitale...
Read More

Kerncompetenties toekomstige leiders. Wat betekent dit vandaag naar “development” van huidige en nieuwe leidinggevenden in de verzekeringssector?

‘Uitstromende baby-boomers’ zijn niet enkel een aandachtspunt in ons ‘oude continent’:  het U.S. Bureau of Labor Statistics toonde onlangs aan dat tegen 2020 een vierde van de werkkracht ouder dan 55 jaar zal zijn. In dit kader heeft recent onderzoek...
Read More

Prospectiebarometer Verzekeringen 2015 – 2020 (Frankrijk)

In Frankrijk maakt het Observatoire de l’évolution des métiers de l’assurance (Observatorium van de evolutie van de beroepen in de verzekeringssector) grondige analyses van alles wat leeft en beweegt in de bedrijven van de sector en in hun omgeving. Er worden 7...
Read More

Zelfleiderschap. Het einde van de leidinggevende?

    Zelfsturing, zelfmanagement, zelfleiderschap zijn nuances in wat in toenemende mate van medewerkers verwacht wordt. Initiatief en verantwoordelijkheid winnen het van volgen en doen wat er gezegd wordt. Een beweging die in een stroomversnelling komt...
Read More

Sector Study – Verzekerd op weg naar 2020

Voorstelling/Présentation Rapport – Sector Studie/Etude Sectorielle 2012 (229 downloads) First steps towards Future 2020 – Fopas Event 22/01/2013 Next-steps-Fopas from 2013…
Read More

The future of learning, jobs & HR volgens Gerd Leonhard, Futurist.

Keynote speaker  21/4/2016 in de Masterclass, Event van het PMC (Personnel Management Club) Een intro op het thema via dit filmpje van 3 min (UK). Financial sector: key-opportunities & challenges 50 min. (UK) Grondthema van deze gerenommeerde spreker is dat...
Read More

Digitale transformatie en jobevolutie

Wat verwachten van digitale transformatie en de evoluties in onze jobs? Nieuwe technologieën doen steeds sneller hun intrede en evolueren continu. Hun impact op de wijze waarop we werken kondigt veranderingen aan. En die zien we best onder ogen. Impact van de...
Read More

4 grote uitdagingen voor HR en opleidingen in de verzekeringssector

Volgens de Prospectiebarometer Verzekeringen 2015-2020 (Frankrijk) moeten de HR en de opleidingen zich aanpassen aan de toekomstige evoluties. Ze destilleren 4 uitdagingen: De banen en competenties steeds beter beheren Globaal is er een evenwicht tussen het...
Read More

Hoe zinvolle uitspraken doen over de toekomst in uw organisatie?

“Future search!” Bent u op zoek naar wat de toekomst voor uw organisatie brengt? Alleen komt u er niet meer!  In search of “Future search”? Marvin Weisbord legt in Future Search uit dat “getting stakeholders in the room” u het...
Read More