Jouw missie in de job

Je bent voor jouw team zowel de organisator, de manager als de people coach. Als organisator coördineer en begeleid je de activiteiten van één of meerdere teams van eenzelfde afdeling. Als manager sta je borg dat het team ook de operationele doelstellingen met betrekking tot kwaliteit, deadlines en efficiëntie bereikt. Je bent hierbij ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de implementatie van een coherent beleid binnen jouw afdeling. Tenslotte treed je ook op als people coach voor een gemotiveerd en samenwerkingsgericht team.

Jouw opdrachten

 • Je coördineert, organiseert, plant en bepaalt de prioriteiten van de verschillende activiteiten van jouw afdeling, volgens ieders beschikbaarheid en vaardigheden, in samenspraak met je leidinggevende. Je zorgt er zo voor dat de gewenste service binnen de vooropgestelde termijn aan de klant (interne en externe) geleverd wordt.
 • Je waakt over de goede functionering, de opleiding en de ontwikkeling van elke medewerker en van elk team als geheel.
 • Je brengt je expertise in bij de besluitvorming in complexe dossiers met grote financiële gevolgen en je formuleert adviezen op basis van je technische kennis en domeinexpertise.
 • Je neemt bijsturende maatregelen op korte en middellange termijn om zo de gewenste service blijvend te garanderen op basis van de afgesproken KPI’s (Key Performance Indicators) en de reportinganalyses.
 • Je bevordert en stimuleert de informatie- en kennisuitwisseling tussen de interne medewerkers, evenals het verspreiden en communiceren van informatie vanwege de directie.
 • Je bepaalt zowel de individuele als de teamobjectieven en evalueert de prestaties. Je neemt deel aan rekrutering van nieuw talent.
 • Je treedt op als centraal contact- en referentiepersoon voor organisatorische kwesties voor de andere diensten en collega’s.

Jouw competenties

 • Je hebt kennis van management in het algemeen en van de managementdomeinen waarin je actief bent.
 • Je werkt vlug en correct met cijfers, je rapporteert KPI’s en dashbord informatie.
 • Je communiceert efficiënt en overtuigend. Je inspireert door het goede voorbeeld te geven.
 • Je hebt ervaring in leidinggeven aan meerdere teams en je bent in staat om al je teams naar een gemeenschappelijk doel te leiden. Je hanteert ook een gepaste leiderschapsstijl naargelang de situatie.
 • Daarnaast ben je ook de coach van jouw teams: je begeleidt, ondersteunt, geeft concrete feedback en stuurt bij. Je hebt oog voor ieders talent en je bevordert teamwerk met oog voor diversiteit in jouw team.
 • Zowel binnen als buiten de verzekeringsmaatschappij is verandering een constante. De koersbepaling en het aansturen van de veranderingen zijn belangrijke aspecten van je functie. Je creëert ook openheid voor verandering en je zorgt voor de vereiste informatie- en kennisoverdracht om de gewenste verandering mogelijk te maken. Je hebt uiteraard ook aandacht voor de wendbaarheid en weerbaarheid van je eigen team en je onderneemt gepaste initiatieven om deze te versterken.

Jouw doorgroeikansen

Met je management- en people skills kan je doorgroeien naar een hogere leidinggevende functie of naar een strategische functie.

Jouw competenties voor een blijvende inzetbaarheid in de toekomst

 • Je geeft leiding aan medewerkers die steeds meer autonoom, plaats- en tijdsonafhankelijk werken (in systemen van tele- of thuiswerk). Dit betekent dat je je medewerkers vaker zal aansturen op afstand en online.
 • Van jou wordt ook gevraagd dat je meewerkt aan oplossingen voor diverse, gelijktijdige uitdagingen zoals: de introductie van wijzigende businessmodellen met nieuwe verzekeringsproducten, diensten en distributiekanalen, de toenemende druk vanuit regelgeving met als gevolg verplichte controles, de verdere digitalisering en implementatie van gespecialiseerde insur- en fintech systemen en technologieën, het werken met multichannel contactvormen, het experimenteren met vernieuwende organisatieconcepten en werkmethoden, het omgaan met diversiteit in teams enz. Het vraagt van jou een open mindset tegenover verandering en de capaciteit om weerstand bij je verschillende teams adequaat op te vangen.
 • Je ontwikkelt verder een aangepaste leidinggevende en coachingstijl gericht op participatie, co-creatie en waardering van ieders inbreng en eigenheid. Snel, direct en informeel feedback geven is van belang. Zo ondersteun je jouw teams in hun functioneren, competentieontwikkeling, weerbaarheid en zelfredzaamheid. Je bent je ook bewust van het belang van well-being in je teams.
 • Je blijft op de hoogte van nieuwe managementtechnieken zoals het werken met dashboards, KPI’s, MIS, …
 • Je blijft ook bij op vlak van regelgeving, controle- en rapporteringsvereisten, risk management, compliance, gegevensbeveiliging, fraudedetectie.
 • Vanuit jouw rol implementeer je mee veranderingsprojecten waarbij de focus ligt op het verhogen van de productiviteit door kostenbeheersing, automatisering en digitalisering.
 • Engels is je werktaal.

Persoonlijke doeltreffendheid en veranderingszin zijn een must voor de toekomst. Dat betekent dat je:

 • graag zelfstandig werkt en tegelijk een teamspeler bent, ook in een digitale, online werkomgeving;
 • open staat voor feedback en je aandacht hebt voor je persoonlijke groei en inzetbaarheid;
 • open staat voor nieuwe zaken, leergierig bent en digitale ontwikkelingen omarmt;
 • veerkrachtig en persoonlijk in balans blijft in een verzekeringswereld in volle transitie;
 • de creativiteit waardeert van een multiculturele en intergenerationele werksetting.

Learn and Evolve – met Fopas

Is de verzekeringswereld jouw ding? Lees en leer er dan meer over op onze websites. Volg de trends op via Observo en consulteer het leerprogramma van Fopas. Zo blijf je continu op de hoogte van de sector.

 

Zelfsturing & -organisatie in de sector

Evolutie in de organisatie van het werk Zelfsturende teams – een topic dat in toenemende mate zijn intrede doet in de verzekeringssector. In het verre verlengstuk ervan kan inspiratie gevonden worden in de organisatieprincipes van Ricardo Semler, CEO Semco...
Read More

Het Frans Observatorium meet de druk: de prospectieve barometer 2016

De verzekeringen staan op het kruispunt van verschillende transformatiegolven – technologische, economische, maatschappelijke, procedurele – die elkaar versterken. In de bedrijven geeft dit aanleiding tot een veelheid aan initiatieven en...
Read More

Take care of your digital life! Nu met het Fopas programma

‘Digital life’ beleven we samen  – zowel in de job als privé Voor beginners en voor allen die al digitale stappen zetten. Blijf bij! Inspiratie vind je in het Programma van Fopas.   Leerdomein Categorie Competentie (# leervormen)...
Read More

Zelfleiderschap. Het einde van de leidinggevende?

    Zelfsturing, zelfmanagement, zelfleiderschap zijn nuances in wat in toenemende mate van medewerkers verwacht wordt. Initiatief en verantwoordelijkheid winnen het van volgen en doen wat er gezegd wordt. Een beweging die in een stroomversnelling komt...
Read More

Hoe zinvolle uitspraken doen over de toekomst in uw organisatie?

“Future search!” Bent u op zoek naar wat de toekomst voor uw organisatie brengt? Alleen komt u er niet meer!  In search of “Future search”? Marvin Weisbord legt in Future Search uit dat “getting stakeholders in the room” u het...
Read More

Digitale competenties – aanbod Fopas

Uw digitale competenties scherp stellen? Doe beroep op Fopas voor:   Schrijven voor online media Lezen en schrijven op het scherm Social Media: get up to date Slimme internet-tools Focus op Google, Linkedin, … Concentratie en efficiëntie bij...
Read More

Active Aging in de sector

Active Aging – actief levensfasebewust beleid in de verzekeringssector   Langer werken, hoe doe je dat? Medewerkers langer laten werken, hoe doe je dat als werkgever? Want we  hebben allen langere loopbanen en unieke noden. De sociale partners van...
Read More

Future Competences Insurance Sector

De sociale partners van Fopas hebben de competenties van morgen  –  en de eraan gekoppelde leer-en opleidingsbehoeften –  in kaart gebracht. U vindt alle info via onderstaande pdf’s. Aanleiding & Aanpak Synthese – Strategische workshops...
Read More

De verzekeringssector gaat mee met de tijd

De sector gaat mee met zijn tijd en maakt zich klaar om de uitdagingen van morgen (jaarrapport Assuralia 2015-2016). Welke competenties leiden we hieruit af?

Read More

Prospectiebarometer Verzekeringen 2015 – 2020 (Frankrijk)

In Frankrijk maakt het Observatoire de l’évolution des métiers de l’assurance (Observatorium van de evolutie van de beroepen in de verzekeringssector) grondige analyses van alles wat leeft en beweegt in de bedrijven van de sector en in hun omgeving. Er worden 7...
Read More