Uw missie in de job

U stuurt het team van Risk Analisten aan: samen brengen jullie de riskmanagementstrategie in de praktijk. Uw team analyseert financiële en operationele risico’s. En ú beheert en beperkt ze.

Uw opdrachten

 • Riskmanagement staat of valt met een robuust beleid voor risico­beheersing. Aan u om dat te formuleren. U integreert daarin een geheel van tools, maat­regelen en instructies om risico’s tijdig te detecteren en de impact ervan te beperken. Daarnaast definieert u richtlijnen en procedures, afgestemd op de huidige regelgeving. U blijft de risk­managementstrategie verfijnen voor verdere implementatie.
 • U evalueert allerlei types risico’s: voor investeringen, nieuwe producten, financiële transacties, … Daarbij baseert u zich op de analyses die uw team uitvoert. U verfijnt de bestaande mathematisch-statistische modellen en werkt er zelf nieuwe uit. Bij risicosignalen treft u meteen de juiste maatregelen. Duiken nieuwe risico’s op? Dan onderzoekt u die en ontwikkelt u er specifieke risicowaarderingen en berekeningen voor.
 • U vertaalt de analyses naar heldere rapporten met een loepzuivere beschrijving van de risico’s. Die rapporten bezorgt u aan interne en externe partijen. Zo vergroot u het risicobewustzijn bij bijvoor­beeld managers en professionals én zorgt u ervoor dat ze tijdig gepaste maatregelen nemen.
 • U werkt nauw samen met collega’s van Audit, Legal en Compliance. En rapporteert alle relevante risicosignalen aan het topmanagement. U maakt ook duidelijke en consistente beleidsrapporten over riskmanagement.
 • U organiseert als manager de dagelijkse werking van uw team. U coacht uw medewerkers, zorgt dat uw departement goed draait en waakt over de kwaliteit van uw dienst- en adviesverlening.
 • U houdt uw kennis van zaken up-to-date door de regelgeving en procedures in uw vak op de voet te volgen.

Uw competenties

 • U weet alles over riskmanagement – inclusief regelgeving en procedures. En u hebt ervaring met het opzetten van mathematische berekeningsmodellen voor risicowaarderingen.
 • U bent vertrouwd met risicoanalysemodellen en tools om risico’s kritisch te analyseren en te evalueren vanuit verschillende invalshoeken.
 • U werkt ordelijk en met oog voor kwaliteit.
 • U stelt rapporten op die volledig en accuraat zijn.
 • U bedenkt preventieve maatregelen om risico’s te beperken en te voorkomen.
 • U beschikt over een flinke dosis assertiviteit en brengt uw adviezen over risicoanalyses professioneel en duidelijk te berde.
 • U ondersteunt het management en andere professionals om risico’s te detecteren en maatregelen te nemen.
 • U kent de gangbare ICT-beheersystemen, applicaties en tools voor risicoanalyses door en door.
 • U werkt graag zelfstandig en gaat prima om met feedback. Tegelijk bent u een echte teamspeler die kennis en ervaring deelt om collega’s te helpen.
 • U hebt een zeer goede kennis van het Frans. Drukt u zich ook gemakkelijk uit in het Engels? Dan hebt u een streepje voor.
 • U bezit de vaardigheden van een echte people manager om uw team te leiden en te motiveren.

Uw doorgroeikansen

Als Risk Manager wacht u een mooie toekomst:

 • Verdiep u in complexe risicoanalyses en gespecialiseerde vraagstukken.
 • Stroom door naar een functie binnen Audit, Legal of Compliance of naar een andere verzekeringstechnische job.

Uw competenties voor de toekomst

Om inzetbaar te blijven in de toekomst vinkt u ook deze eigenschappen af:

 • U hebt aandacht voor de evoluties binnen de verzekeringsmaatschappij. Hebben ze een impact op riskmanagement? Dan speelt u daarop tijdig en gepast in.
 • U bent geïnteresseerd in de businessuitdagingen van vandaag en morgen en anticipeert er gevat op.
 • U geeft snel, to the point en in klare taal antwoord op vragen.
 • U denkt oplossingsgericht en bent zich op elk moment bewust van de uitdagingen voor de business in het algemeen en voor het riskmanagement in het bijzonder.
 • U bent ijzersterk in zakelijke communicatie en hebt het Engels goed onder de knie.
 • U bent thuis in de ICT-wereld. U bent snel weg met nieuwe applicaties en integreert ze moeiteloos in uw projecten.

Persoonlijke doeltreffendheid en zin voor verandering verzekeren uw toekomst. Dat betekent dat u:

 • resultaatgericht werkt;
 • goed in balans blijft;
 • openstaat voor nieuwigheden;
 • leergierig bent.

Learn and Evolve – met Fopas

Is de verzekeringswereld uw ding? Lees en leer er dan over op onze website. En volg Fopas zeker op LinkedIn of Facebook. Zo blijft u continu op de hoogte van de sector.

Upskilling in tijden van automatisatie

Upskilling van medewerkers is noodzakelijk in tijden van verdere automatisatie  Automatisatie wordt pas productief als de impact ervan op competenties en op het leren mee in rekening gebracht wordt, althans volgens Capgemini. Bij automatisering zijn het vooral...
Read More

Ben jij een GameChanger?

Het spel verandert, het speelveld ‘leren & ontwikkelen’ verandert, en niet zo’n beetje ook. Leren moet leiden tot wendbare medewerkers, die zich snel kunnen aanpassen en bijdragen aan het resultaat van de organisatie. Dat vraagt om een andere kijk op leren....
Read More