De gewenste competenties in de verzekeringssector – anno 2016 – zijn relationeel van aard

  • 76% van de deelnemers bij Fopas ontwikkelen soft skills : een toename met 8% in vergelijking tot de laatste jaren.
  • Slechts 24% ontwikkelen technische competenties in taal, bureautica of verzekeringstechniek.

Onder de soft skills is het Professionele efficiënt zijn veruit het belangrijkste leerdomein met bijna 1.000 inschrijvingen. Efficiënt communiceren en klantgericht handelen volgen op de tweede en derde plaats.

De belangrijkste competenties in de sector focussen op het weerbaar maken bij verandering, geven aandacht aan een cultuur van open dialoog (niet alleen top down) en aan het managen van het persoonlijk evenwicht.

Onder de technische skills scoren de tweede taal en Excel.

Verzekeringstechniek is relatief minder belangrijk via Fopas en wordt vaak door de onderneming zelf verzorgd.