Uw missie in de job

Het archief is de schatkamer en het collectief geheugen van de verzekeringmaatschappij, en u hebt de sleutel in handen. U waakt over waardevolle documenten en dossiers en stelt ze ter eshikkig a u ollega’s.

Uw opdrachten

Uw archief is onberispelijk. U houdt er actieve dossiers op orde (die dus regelmatig worden geraadpleegd) en bewaart ook oudere documenten.

 • U zorgt dat een opgevraagd dossier bij de juiste medewerker terechtkomt.
 • U klasseert documenten opnieuw zorgvuldig – fysiek én online – wanneer medewerkers ze terugbezorgen.
 • U zorgt ervoor dat medewerkers documenten en dossiers ook online kunnen raadplegen (e-filing.) Daarvoor scant u documenten in, identificeert u ze, en klasseert en archiveert u ze in het beheersysteem.
 • U vult dossiers correct aan met nieuwe informatie.
 • Interne medewerkers komen met vragen over het opzoeken van informatie en documentatie bij u aankloppen. U reikt hen de juiste bronnen aan.

Uw Competenties

 • U werkt logisch en gestructureerd en ziet niets over het hoofd. Op zorgvuldige wijze sorteert, identificeert en klasseert u informatie. Dossiers, foto’s, documenten, … vindt u in een vingerknip terug. Zowel online als offline zorgt u dat medewerkers efficiënt aan info raken.
 • U registreert systematisch en nauwkeurig aan de hand van trefwoorden, nummers, data, alfabetische ordening.
 • U gaat logisch te werk, met oog voor details, bent ordelijk bij het opbergen, en accuraat bij het opslaan van gegevens.
 • U bent betrouwbaar en staat klaar voor anderen. Bij dringende verzoeken, helpt u medewerkers vliegensvlug uit de nood.

Uw doorgroeikansen

Als archiefmedewerker klassement kunt u hoger klimmen of zijwaarts groeien.

 • Word documentalist of administratief/ondersteunend medewerker in diverse afdelingen.

Uw competenties voor de toekomst

Om inzetbaar te blijven in de toekomst, beschikt u als archiefmedewerker klassement het best over deze vaardigheden en troeven:

 • U hebt goede ICT-vaardigheden.
 • U bent vertrouwd met administratieve taken.
 • U bent flexibel inzetbaar.
 • U bent meertalig.

Learn and evolve – met Fopas

Is de verzekeringswereld uw ding? Lees en leer er dan over op onze website.
En volg Fopas zeker op LinkedIn of Facebook. Zo blijft u continu op de hoogte van de sector.

Hoe overleven in de VUCA wereld?

De wereld waarin we leven is beweeglijker,  er zijn minder zekerheden, is complexer en minder éénduidig dan vroeger. Dit wordt ook wel aangeduid als VUCA (een militaire term), wat staat voor de eerste letters van deze begrippen. Om in de VUCA wereld te overleven...
Read More

Digitale transformatie in Verzekeringen

De digitale IT ontwikkelingen en nieuwe niche spelers (FinTech) zullen de financiële sector veranderen. De banken, de verzekeringen zoals we die nu kennen, zullen niet gespaard blijven. Dergelijke evoluties kennen we al vanuit andere sectoren. Een voorbeeld zijn...
Read More

l’Observatoire de l’Evolution des Métiers de l’Assurance en France (Observatorium van de evolutie van de beroepen in de verzekeringssector)

Werd opgericht in 1996. Haar missie bestaat erin te informeren over factoren die kunnen maken dat functies naar de toekomst toe wijzigen. Op die manier kan de verzekeringssector tijdig handelen naar competenties en opleidingsbehoeften toe. Publiceert jaarlijks...
Read More

Een toffe werkplaats? Kwestie van vrienden!

Volgens Lifeboat, een organisatie die de ‘wetenschap vriendschap’ onderzoekt, is het hebben van vrienden op de werkplek cruciaal: Hoe ouder de medewerker (> 50 jaar) hoe groter de kans enkele goede vrienden te hebben op de werkplaats Het is vooral de kwaliteit...
Read More

Sector Study – Verzekerd op weg naar 2020

Voorstelling/Présentation Rapport – Sector Studie/Etude Sectorielle 2012 (220 downloads) First steps towards Future 2020 – Fopas Event 22/01/2013 Next-steps-Fopas from 2013…
Read More

Welke learning – topics leven in verzekeringen?

U vindt een synthese (UK) van de belangrijkste leerthema’s bevraagd in een beknopte studie bij 50 respondenten uit de verzekeringssector (50% HR, 21% mgt en  33% andere medewerkers)….
Read More

Het Frans Observatorium meet de druk: de prospectieve barometer 2016

De verzekeringen staan op het kruispunt van verschillende transformatiegolven – technologische, economische, maatschappelijke, procedurele – die elkaar versterken. In de bedrijven geeft dit aanleiding tot een veelheid aan initiatieven en...
Read More

Leerbereidheid en mediawijsheid in de verzekeringssector

Fopas voerde 2 onderzoeken uit bij plus 45-jarige en min 35-jarige ex-deelnemers aan Fopas opleidingen, telkens zo’n 8.200 medewerkers uit de verzekeringssector (2012 -2013): Enquête Leerbereidheid Enquête Mediawijsheid De resultaten van deze enquêtes vindt u...
Read More

Competentieprognose voor het bank- en verzekeringsecosysteem

Synthese: prognose competenties in bank- en verzekeringen Dat de financiële wereld zich in een disruptief tijdperk bevindt dat nieuwe competentieverwachtingen zal meebrengen, hoeft nauwelijks betoog. Het Talent Hive project  – essentieel onderdeel van een...
Read More

Gewenste competenties in de verzekeringssector

De gewenste competenties in de verzekeringssector – anno 2016 – zijn relationeel van aard 76% van de deelnemers bij Fopas ontwikkelen soft skills : een toename met 8% in vergelijking tot de laatste jaren. Slechts 24% ontwikkelen technische competenties...
Read More