Uw missie in de job

De samenleving verandert voortdurend. De behoefte aan nieuwe risicodekkingen dus ook. Een competitieve verzekeringsonderneming speelt daarop in, met producten en diensten die de klant een meerwaarde bieden. En u zorgt voor het ontwerp en de ontwikkeling ervan. Op basis van marktonderzoek peilt u naar wat klanten nodig hebben. Dat maakt u aanschouwelijk met een business case en ontwikkelingsplan – inclusief customer journey. U houdt daarbij rekening met de wetgeving, normen en commerciële visie van de onderneming.

Uw opdrachten  

 • U stelt samen met de marketingmanager het jaarlijkse marketingplan op, met oog voor productinnovaties.
 • Daarvoor analyseert u de vraag van klanten naar nieuwe risicodekkingen, verzekeringsproducten en -diensten. U stelt verbeterde of nieuwe producten en diensten voor, die aansluiten bij de hybride wensen van klanten én de businessstrategie in een competitieve markt.
 • Daarna maakt u uw concepten concreet met een business case en ontwikkelingsplan. U stelt een projectplan op met duidelijke doelstellingen, prestatie-indicatoren en technische instructies voor het ontwikkelingsteam.
 • Ook bij de uitwerking neemt u de touwtjes in handen. Dat doet u in samenwerking met alle betrokken afdelingen: van sales en productie, schade en distributie tot informatica, juridische zaken en actuariaat. Teamwerk en cocreatie met één doel: een tot in de puntjes verzorgd en rendabel product – dat nieuwe klanten aantrekt en bestaande behoudt dankzij een correcte premie én maximale risicodekking.
 • Is het product klaar of staat de dienst op punt? Dan draagt u ook bij tot de commerciële lancering ervan. En bewaakt u de marktintroductie en aanvaarding door klanten. U monitort de rendabiliteit en stuurt zo nodig bij.
 • U houdt de vinger aan de pols van de verzekeringsmarkt en volgt de regelgeving op. Spot u nieuwe kansen? Dan stelt u productverbeteringen of -innovaties voor. Zo werkt u mee aan het ondernemende en innovatieve imago van de verzekeringsonderneming.

Uw competenties  

 • U hebt gespecialiseerde kennis en ervaring in marketing en productmanagement.
 • U kent de producten en diensten van een verzekeringsonderneming én hebt commerciële feeling.
 • U bent ook thuis in de juridische en financiële aspecten van verzekeringsproducten en -diensten.
 • De verzekeringsmarkt is heel competitief en moet een antwoord bieden op hybride klantenbehoeften. Bovendien staan de klassieke distributiekanalen onder druk door digitalisering. Daarop anticipeert u met aangepaste productinnovaties.
 • Ook de verzekeringswereld is vandaag hyperconnected en social media zetten de toon. E-insurance (b2b en b2c) en onlinebusinessmodellen zijn daardoor in opmars. De integratie van nieuwe managementtools, datamodellen en doorgedreven digitalisering zijn van cruciaal belang. Daarom hebt u ook kennis van beheersystemen voor e-business, datamanagement (ERP, CRM, …) en specifieke IT-toepassingen voor marketing en sales.
 • Dankzij uw analytische geest puurt u nieuwe kansen uit marktanalyses, statistieken en complexe data. U bestudeert markt-, product- en verkoopgegevens met een kritische blik en neemt beslissingen rond productmanagement.
 • Uw creatieve en pragmatische instelling komt u van pas bij de ontwikkeling van doeltreffende en rendabele producten en diensten.
 • U formuleert heldere, gegronde en betrouwbare adviezen op basis van uw expertise.
 • U kunt vlot overweg met gangbare ICT-toepassingen en met specifieke applicaties voor e-marketing en multimedia.
 • U functioneert perfect zelfstandig maar werkt ook graag in wisselende multidisciplinaire projectteams. U ziet feedback als een kans om te leren en deelt graag uw kennis met collega’s.
 • U stuurt ook zelf multidisciplinaire werkgroepen aan. Daarbij motiveert u diverse interne experts tot een sterk gezamenlijk resultaat.
 • U werkt klant- en resultaatgericht.
 • U giet uw adviezen in overzichtelijke, logische en begrijpbare rapporten.
 • U beheerst het Engels als werktaal.

 Uw doorgroeikansen 

Als productmanager kiest u voor specialisatie of verbreding.

 • Verdiep u verder in uw domein of verken andere marketing- of salesdomeinen.
 • Word expert in verzekeringstechnische materies.
 • Leidt u graag projecten? Ga dan voor projectmanagement.
 • Word teamleider als u sterk bent in coaching.
 • Gebruik uw leidinggevende en sociale vaardigheden om op te klimmen tot leidinggevende of een strategische functie. 

Uw competenties voor de toekomst

Om inzetbaar te blijven in de toekomst, zijn uw troeven:

 • U bouwt verder aan uw verzekeringstechnische, markt- en productkennis.
 • U legt zich toe op de innovaties van morgen.
 • U vergroot uw e-awareness en profileert zich als early adopter op het vlak van digitalisering en multimedia.
 • U blijft bij met alle businessontwikkelingen.
 • U blinkt uit door uw adviesvaardigheden en vernieuwende geest.
 • U hebt oog voor efficiëntie en meerwaardecreatie.
 • U vergroot uw communicatievaardigheden, ook in het Engels.

Persoonlijke doeltreffendheid en zin voor verandering verzekeren uw toekomst. Dat betekent dat u:

 • resultaatgericht werkt;
 • zelf goed in balans blijft;
 • openstaat voor nieuwigheden;
 • leergierig bent.

Learn and Evolve – met Fopas 

Is de verzekeringswereld uw ding? Lees en leer er dan over op onze website. En volg Fopas zeker op LinkedIn of Facebook. Zo blijft u continu op de hoogte van de sector.

Welke learning – topics leven in verzekeringen?

U vindt een synthese (UK) van de belangrijkste leerthema’s bevraagd in een beknopte studie bij 50 respondenten uit de verzekeringssector (50% HR, 21% mgt en  33% andere medewerkers)….
Read More

Competentieprognose & Competentieprofielen@Fopas

Competentieprognose en competentieprofielen in de sector De Lunchcauserie-Fopas van 21/06/2019 stond in het teken van de competenties van de toekomst die van tel zijn in de financiële sector, en dus in de verzekeringen. Competentieprognose Ellen Thijs en...
Read More

Competentieprognose voor het bank- en verzekeringsecosysteem

Synthese: prognose competenties in bank- en verzekeringen Dat de financiële wereld zich in een disruptief tijdperk bevindt dat nieuwe competentieverwachtingen zal meebrengen, hoeft nauwelijks betoog. Het Talent Hive project  – essentieel onderdeel van een...
Read More

Digitalisering zet de arbeidsmarkt op haar kop. Bereid u voor!

De arbeidsmarkt op haar kop: hoe houdt u uw kansen op werk gaaf in digitale tijden? Dat is de vraag die de VRT-Nieuws 14/9/2018 zich stelt naar aanleiding van de studie van Agoria, de technologiefederatie. Agoria harkte alle cijfers en voorspellingen bij elkaar...
Read More

Artificial intelligence en de impact op de verzekeringssector

Artificial intelligence, quid de verzekeringssector? Een gedreven en enthousiaste Joachim van der Herten – postdoctoraal onderzoeker ‘Machine learning’ aan de universiteit Gent & CTO in ML2Grow – liet zijn publiek kennismaken met (recente) evoluties...
Read More

Take care of your digital life! Nu met het Fopas programma

‘Digital life’ beleven we samen  – zowel in de job als privé Voor beginners en voor allen die al digitale stappen zetten. Blijf bij! Inspiratie vind je in het Programma van Fopas.   Leerdomein Categorie Competentie (# leervormen)...
Read More

Artificiële intelligentie: impact op onze competenties

Become better humans? Dankzij artificiële intelligentie  Machines leren en zijn nu al in staat ingangsproeven en examens af te leggen en beargumenteerde papers te schrijven. Binnen afzienbare tijd studeert de eerste robot af aan een Amerikaanse universiteit....
Read More

Active Aging in de sector

Active Aging – actief levensfasebewust beleid in de verzekeringssector   Langer werken, hoe doe je dat? Medewerkers langer laten werken, hoe doe je dat als werkgever? Want we  hebben allen langere loopbanen en unieke noden. De sociale partners van...
Read More

Young Talent & Competences

Ondernemers, beleidsvoerders, studentenvertegenwoordigers, sectoren en massa’s jongeren op het Forum van het VBO. De gesprekken stonden in het teken van hoe je voorbereiden op je toekomstige job. De competenties die er vandaag toe doen zijn alvast niet...
Read More

Muhammed: Bijstandsverlener (bij een Bijstandsverzekeraar) for Fopas Observo

Meer lezen over de job Bijstandsverlener (bij een Bijstandsverzekeraar): missie en opdrachten, competenties nu en in de toekomst, doorgroeimogelijkheden
Read More