Uw missie in de job

Als productie-inspecteur bouwt u de verzekeringsportefeuille op binnen uw sector of regio. Dat doet u volgens de strategie van de verzekeringsonderneming – en met het oog op rendabiliteit en groei. Met uw neus voor zaken en uw vlotte tong overhaalt u nieuwe partners, klanten en tussenpersonen. En ontwikkelt u tegelijk bestaande portefeuilles.

Uw opdrachten

Door uw commerciële contacten met de partners, klanten en tussenpersonen bent u een bron van inkomsten voor de onderneming. U vertegenwoordigt uw bedrijf met professionalisme. U vertaalt klantenbehoeften naar correct advies.

 • U stelt concrete actieplannen op voor uw sector of regio. Hierbij vertrekt u van de vooropgestelde doelstellingen rond groei en rendabiliteit. U zet hiertoe commerciële acties op en verzorgt de follow-up.
 • U bouwt een duurzame, professionele relatie uit met uw klanten en tussenpersonen. U boezemt vertrouwen in dankzij uw kennis en expertise.
 • U informeert én inspireert met uw presentaties over trends en nieuwe producten. U adviseert en ondersteunt op technisch-commercieel vlak.
 • U zorgt voor de follow-up van klanten en tussenpersonen en vult hun gegevens aan.
 • U staat borg voor de omzet en het rendement van klanten en tussenpersonen. En u superviseert de ondernomen acties.
 • U geeft productie- en segmentatiegegevens door.
 • U overlegt regelmatig met collega-inspecteurs, uw leidinggevende en andere deskundigen (zoals juristen en marketeers).
 • U realiseert de implementatie van de verkochte producten. En zet daartoe intern de nodige acties op.

Uw competenties

 • U ademt verzekeringen:
  • U kent de activiteiten van de verzekeringsmaatschappij, de verzekeringsproducten en de dienstverlening uitstekend.
  • U bent thuis in verzekeringswetgeving, polissen en portefeuillebeheer.
  • U bent vertrouwd met de juridische en financiële aspecten van verzekeringstechniek.
 • U hebt onder meer ervaring met financiële analyse- en rapporteringstechnieken, riskmanagement, marketing en actuariaat.
 • U structureert cijfers zo overzichtelijk dat uw rapporten voor zich spreken.
 • U gebruikt de vereiste ICT-beheersystemen.
 • U werkt accuraat, systematisch en hebt oog voor kwaliteit bij het beheer van portefeuilles.
 • U ziet snel verbanden en hakt gemakkelijk knopen door. U zet commerciële opportuniteiten dan ook snel om in acties.
 • U legt klanten, partners en betrokken partijen in de watten met professioneel advies:
  • U legt vlot nieuwe contacten.
  • U detecteert behoeften.
  • U sluit overeenkomsten.
  • U bouwt een vertrouwensrelatie op.
 • U overtuigt in verkoopgesprekken en presentaties – gestructureerd en geargumenteerd.
 • U onderhandelt tot elke partij er een goed gevoel aan over houdt.
 • U werkt zelfstandig maar bent ook een teamspeler. U leert graag uit feedback en helpt spontaan collega’s met uw kennis.
 • U communiceert perfect in het Nederlands. U kent goed Frans. En trekt zich uit de slag in het Engels.
 • U hebt een verzorgd voorkomen en straalt zelfvertrouwen uit.

uw doorgroeikansen

Als productie-inspecteur kunt u hoger klimmen of zijwaarts groeien.

 • Groei door in sales of marketing en word Product of Account Manager.
 • Verdiep uzelf in een specifieke verzekeringstechnische materie en schop het tot expert.
 • Ga oor tealeider als u goed et i ollegas oahe. E ik op ee leidiggeede futie et u management- en people skills.

uw competenties voor de toekomst

Om inzetbaar te blijven in de toekomst, beschikt u als productie-inspecteur het best over deze vaardigheden en troeven:

 • U hebt verzekeringstechnische expertise, markt- en productkennis.
 • U kent het reilen en zeilen van de business. U ruikt commerciële kansen. Uw verkooptechnieken evolueren mee met de wereld van e- en m-commerce.
 • U weet wat uw klanten willen. En doet alles om hen snel en professioneel te helpen.
 • U antwoordt snel, to-the-point en in klare taal op klantenvragen.
 • U ziet eerder oplossingen dan problemen. En u handelt met ‘risk en compliance awareness’.
 • U komt professioneel over via mail en telefoon – ook in het Engels.
 • U hebt een sterke e-awareness op het vlak van ICT en krijgt nieuwe applicaties en multimedia snel onder de knie.

Persoonlijke doeltreffendheid en veranderingszin zijn een must voor de toekomst. Dit betekent:

 • resultaatgericht werken;
 • zelf goed in balans blijven;
 • openstaan voor nieuwe zaken;

Leer en evolueer – met Fopas

Is de verzekeringswereld uw ding? Lees en leer er dan over op onze website.
En volg Fopas zeker op LinkedIn of Facebook. Zo blijft u continu op de hoogte van de sector.

Kerncompetenties toekomstige leiders. Wat betekent dit vandaag naar “development” van huidige en nieuwe leidinggevenden in de verzekeringssector?

‘Uitstromende baby-boomers’ zijn niet enkel een aandachtspunt in ons ‘oude continent’:  het U.S. Bureau of Labor Statistics toonde onlangs aan dat tegen 2020 een vierde van de werkkracht ouder dan 55 jaar zal zijn. In dit kader heeft recent onderzoek...
Read More

10 Years developing competences in the insurance sector – What does it tell us for the future ? Fopas Study 2005-2014

In de afgelopen 10 jaar participeerden 38.600 deelnemers aan de opleidingen van Fopas. Oftewel 16.950 personen. In deze longitudinale studie onderzochten we hun profiel en de competenties die gekozen werden om zich te ontwikkelen. We beperkten we ons tot...
Read More

Zelfleiderschap. Het einde van de leidinggevende?

    Zelfsturing, zelfmanagement, zelfleiderschap zijn nuances in wat in toenemende mate van medewerkers verwacht wordt. Initiatief en verantwoordelijkheid winnen het van volgen en doen wat er gezegd wordt. Een beweging die in een stroomversnelling komt...
Read More

Leerbereidheid en mediawijsheid in de verzekeringssector

Fopas voerde 2 onderzoeken uit bij plus 45-jarige en min 35-jarige ex-deelnemers aan Fopas opleidingen, telkens zo’n 8.200 medewerkers uit de verzekeringssector (2012 -2013): Enquête Leerbereidheid Enquête Mediawijsheid De resultaten van deze enquêtes vindt u...
Read More

De verzekeringssector gaat mee met de tijd

De sector gaat mee met zijn tijd en maakt zich klaar om de uitdagingen van morgen (jaarrapport Assuralia 2015-2016). Welke competenties leiden we hieruit af?

Read More

Competentieprognose & Competentieprofielen@Fopas

Competentieprognose en competentieprofielen in de sector De Lunchcauserie-Fopas van 21/06/2019 stond in het teken van de competenties van de toekomst die van tel zijn in de financiële sector, en dus in de verzekeringen. Competentieprognose Ellen Thijs en...
Read More

De toekomst begint vandaag. Het verzekeringsconcept ‘Peer to Peer’

Friendinsurance (Duitsland), Peercover (USA), Guevara (Verenigd Koninkrijk), insPeer (Frankrijk): doen die namen bij u een belletje rinkelen? Deze namen, voorgesteld als alternatieven voor of als de toekomst van het verzekeringswezen, verwijzen naar digitale...
Read More

We do not need to worry about the future …

We moeten ons geen zorgen maken over de toekomst, want die is dood. In zijn boek “Present Shock” betoogt Douglas Rushkoff dat ‘toekomst’ een symptoom is van het industriële tijdperk. Een tijdperk van ‘groeien’ & ‘vooruitgang’, dat we stilaan volledig...
Read More

Het Frans Observatorium meet de druk: de prospectieve barometer 2016

De verzekeringen staan op het kruispunt van verschillende transformatiegolven – technologische, economische, maatschappelijke, procedurele – die elkaar versterken. In de bedrijven geeft dit aanleiding tot een veelheid aan initiatieven en...
Read More

De informatie-professional, een job van de toekomst, of een kerncompetentie voor de meesten van ons?

De competentie om relevante informatie te verzamelen, te verwerken en te presenteren is in een toenemend aantal jobs een verwachting, en zelfs een vereiste. Hoe kan deze kerncompetentie ‘verzamelen, verwerken en presenteren van data’ aangeleerd, onderhouden...
Read More