De verzekeringen staan op het kruispunt van verschillende transformatiegolven – technologische, economische, maatschappelijke, procedurele – die elkaar versterken. In de bedrijven geeft dit aanleiding tot een veelheid aan initiatieven en projecten, gecentreerd rond de digitale veranderingen.

Waar in de jaren 2014-2015 de vraag was hoe zich intern organiseren in het licht van de voortschrijdende digitalisering, ligt de focus nu op de relaties en verbinding met de buitenwereld.

De barometer 2016 staat stil bij:

  1. De impact op tewerkstelling met horizon 2021 ?
  2. Wat is het organisatiemodel en hoe dit managen ?
  3. Welke opleiding voor de lerende organisatie ?

 

De verzekeringstechnische beroepsgroep van beheerder

weerstaat globaal gezien goed, hoewel er binnen de beroepsgroep wel fluctuaties zijn en er stil gestaan moet worden bij de wijze waarop de back-office georganiseerd is.

 

De meeste beroepsgroepen

weerhouden hun tewerkstellingseffectief, zoals in de voorgaande jaren (2012-2014). Voor de volgende vijf jaren voorziet men een vermindering van het aantal effectieven in een aantal beroepsgroepen, bepaalde functies, digitale investeringen, …

 

Aandachtspunten HR

  • De digitale transformatie heeft impact op de lerende organisatie.
  • Leren gebeurt informeler : het beleven van ongekende situaties, het oplossen van problemen, het omgaan met paradoxen op individueel vlak en in groepsverband.

o   De klassieke opleidingen komen onder druk

o   Organisaties leren oplossingsgericht met problemen om te gaan.

 

Modes de formation