Jouw missie in de job

Jouw job is veelzijdig. Je verzamelt nuttige en relevante informatie bij alle betrokken partijen. Je onderzoekt de oorzaken en omstandigheden van de schadegevallen grondig om een correcte inschatting van de schade te maken – lichamelijk en/of materieel. Je onderhandelt over schaderegelingen in het gemeenschappelijk belang van de verzekeringsonderneming en de betrokken partijen. Belangrijk hierbij is om alle gevraagde onderzoeken uit te voeren en de rapporten op te stellen binnen de gestelde termijnen zodat het schadegeval efficiënt afgehandeld wordt.

Jouw opdrachten

Je bent tegelijk een speurneus en een deskundige in het beoordelen van schadegevallen.

 • Je onderzoekt en analyseert een schadedossier grondig en kritisch; je schat de materiële en/of lichamelijke schade in en rapporteert nauwgezet binnen de afgesproken termijnen.
 • Dit betekent dat je de baan opgaat en de betrokken partijen bezoekt: klanten, tegenpartijen, getuigen en tussenpersonen, enz. Je verzamelt tijdens je onderzoek relevante informatie en bewijsstukken zodat de aansprakelijkheid/aansprakelijkheden duidelijk worden.
 • Je ontleedt met deze gegevens de aansprakelijkheid en beoordeelt de dekking van de verzekeringspolissen. Bij een vermoeden van fraude, informeer je de aangewezen diensten, en zodoende garandeer je de correcte toepassing van de polis.
 • Vervolgens onderhandel je de schaderegelingen met oog voor de belangen van de verzekeringsonderneming én de betrokken partijen. Je bepaalt de schadevergoedingen en vergoedt de rechthebbenden binnen de grenzen van je bevoegdheid.
 • Je draagt het dossier over aan de schadebeheerders voor de finale afronding.
 • En je blijft beschikbaar voor technisch advies, ook aan andere tussenpersonen, indien nodig.

Jouw competenties

 • Je bent vertrouwd met verzekeringsactiviteiten en schadebeheer niet-leven voor auto-, brand- of diefstalschade.
 • Je kent de basiswetgeving verzekeringen, verzekeringscontracten en schadebeheer en aanverwante juridische en financiële aspecten.
 • Je hebt een grondige technische kennis om schadebeoordelingen van auto-ongevallen, branden, enz… te kunnen uitvoeren.
 • Je inspecteert schadedossiers met een kritische en nauwgezette blik, vanuit verschillende invalshoeken, dankzij je ervaring en kennis. Je hebt hierbij een scherpe neus voor fraude. In je rol als inspecteur hanteer je verschillende inspectie- en onderzoekstechnieken, diepte-interviews, rapporterings- en calculatietechnieken.
 • Je werkt accuraat met cijfers en berekent vergoedingen correct.
 • Je werkt systematisch en kwaliteitsvol aan jouw inspectiedossiers.
 • Je werkt ook vlot met ICT-beheersystemen.
 • Je bent assertief, zakelijk en ad rem – zowel telefonisch als via e-mail.
 • Je begeleidt klanten in het begrijpen van aansprakelijkheid, dekking, procedures, schadebeoordelingen en weigeringen.
 • Je vangt klachten op en zoekt mee naar oplossingen.
 • Je onderhandelt over schaderegelingen en vergoedingen.
 • Je hebt een goed inlevingsvermogen en je blijft in balans bij confrontaties met zware slachtoffers, verlies en schadegevallen.
 • Je hebt een verzorgd voorkomen in deze contactfunctie en straalt vertrouwen en deskundigheid uit.
 • Je werkt zelfstandig en bent tegelijk een teamplayer. Je staat open voor feedback en helpt spontaan je collega’s door uw technische kennis ter beschikking te stellen.
 • Je beheerst de beide landstalen zeer goed. Een basiskennis Engels is een pluspunt.

Jouw doorgroeikansen

Als schade-inspecteur kan je doorgroeien, hoger klimmen of zijwaarts groeien.

 • Verdiep je verder in complexe schadedossiers.
 • Verrijk je ervaring binnen andere types technische expertise of andere verzekeringstakken.
 • Specialiseer je in bepaalde risico’s en de preventie ervan.
 • Stroom door naar diverse commerciële functies.
 • Als je sterk bent in het coachen van collega’s, kan je ook teamleader worden.

Jouw competenties voor een blijvende inzetbaarheid in de toekomst

 • Jouw verzekeringstechnische expertise in het analyseren, beoordelen en calculeren van schadegevallen blijft belangrijk in jouw functie.
 • Je hebt een sterke e-awareness en bent snel weg met nieuwe ICT-applicaties. Er is immers een sterke automatisering in het schadebeheerproces en Insurtech supportsystemen en AI-technologie worden meer en meer gebruikt. De klant neemt zelf ook een aantal taken ter harte zoals het online aangeven van schade, registreren en aanpassen van gegevens, opvragen van informatie of documentatie. Dit betekent ook dat er tijd vrijkomt voor complexe dossiers en voor gepersonaliseerd advies.
 • Je blijft bij met evoluties in data analytics voor de analyse en evaluatie van schade, de bepaling van de vergoeding, de identificatie van risico’s en mogelijke fraude.
 • De klant zelf is steeds beter geïnformeerd, mondiger en veeleisender. In jouw functie is het bijgevolg belangrijk dat je klantgericht denkt en handelt zonder risico’s en zakelijke belangen uit het oog te verliezen.
 • De communicatie met de klant gebeurt nu via meerdere kanalen en er wordt ook aandacht besteed aan snellere reactietijden naar de klant toe. Daarom is het noodzakelijk dat je je digitale skills blijft ontwikkelen en je je communicatiestijl aanpast aan verschillende communicatiekanalen (aan de telefoon, via e-mail of online), ook in het Engels.
 • Je denkt oplossingsgericht en handelt vanuit een sterke ‘risk en compliance awareness’.
 • Verder werk je actief mee aan de optimalisering van werkprocessen, het integreren van nieuwe regelgevingen voor risicobeheer, security, fraudepreventie, enz. in nieuwe procedures en aan digitaliseringsprojecten die gericht zijn op klantgerichtheid, efficiëntie en kostenbesparingen.
 • Je werkt vlot met dashboards, KPI’s en visualiseringstechnieken.

Persoonlijke doeltreffendheid en veranderingszin zijn een must voor de toekomst. Dat betekent dat je:

 • graag zelfstandig werkt en tegelijk een teamspeler bent, ook in een digitale, online werkomgeving;
 • open staat voor feedback en je aandacht hebt voor je persoonlijke groei en inzetbaarheid;
 • open staat voor nieuwe zaken, leergierig bent en digitale ontwikkelingen omarmt;
 • veerkrachtig en persoonlijk in balans blijft in een verzekeringswereld in volle transitie;
 • de creativiteit waardeert van een multiculturele en intergenerationele werksetting.

Learn and Evolve – met Fopas

Is de verzekeringswereld jouw ding? Lees en leer er dan meer over op onze websites. Volg de trends op via Observo en consulteer het leerprogramma van Fopas. Zo blijf je continu op de hoogte van de sector.

Zelfsturing & -organisatie in de sector

Evolutie in de organisatie van het werk Zelfsturende teams – een topic dat in toenemende mate zijn intrede doet in de verzekeringssector. In het verre verlengstuk ervan kan inspiratie gevonden worden in de organisatieprincipes van Ricardo Semler, CEO Semco...
Read More

Wat is de Inbox van de toekomst?

Ervaren medewerkers maakten de introductie van e-mail op het werk mee. Dit was een hele stap vooruit voor hen die enkel briefwisseling, fax en telefoon kenden. De jonge medewerkers van vandaag gebruiken omzeggend geen e-mail onder elkaar. Hoog tijd voor de...
Read More

Welke toekomst voor de beroepen “Secretariaat- Assistentie” in de verzekeringssector (Frankrijk)?

Het Frans Observatorium van de verzekeringsberoepen constateert: De daling van het aantal effectieve medewerkers gaat gepaard met een demografische transformatie: leeftijd en anciënniteit gaan de hoogte in De inhoud van de job verandert: hoe langer hoe...
Read More

Artificial intelligence en de impact op de verzekeringssector

Artificial intelligence, quid de verzekeringssector? Een gedreven en enthousiaste Joachim van der Herten – postdoctoraal onderzoeker ‘Machine learning’ aan de universiteit Gent & CTO in ML2Grow – liet zijn publiek kennismaken met (recente) evoluties...
Read More

Bedrijven hechten onvoldoende belang aan nieuwsgierigheid

Nieuwsgierigheid, de kern voor innovatie De kern van innovatie is nieuwsgierigheid, vragen stellen, bevragen, kritisch zijn. En dat hebben we verleerd. Waar kleine kinderen een 300-tal vragen per dag stellen, blijkt dat volwassen nog maar amper iets in vraag...
Read More

Disruptie. Een nieuw fenomeen?

Disruptie in onze manier van werken, in de gehele organisatie, in de verzekeringssector. ‘Disruptie’ is een modewoord. Kent u het nog niet, of begrijpt u het niet helemaal? Huiscartoonist Lectrr van de krant De Standaard maakte een tekeningetje....
Read More

Digitale transformatie in Verzekeringen

De digitale IT ontwikkelingen en nieuwe niche spelers (FinTech) zullen de financiële sector veranderen. De banken, de verzekeringen zoals we die nu kennen, zullen niet gespaard blijven. Dergelijke evoluties kennen we al vanuit andere sectoren. Een voorbeeld zijn...
Read More

Gewenste competenties in de verzekeringssector

De gewenste competenties in de verzekeringssector – anno 2016 – zijn relationeel van aard 76% van de deelnemers bij Fopas ontwikkelen soft skills : een toename met 8% in vergelijking tot de laatste jaren. Slechts 24% ontwikkelen technische competenties...
Read More

De toekomst begint vandaag. Het verzekeringsconcept ‘Peer to Peer’

Friendinsurance (Duitsland), Peercover (USA), Guevara (Verenigd Koninkrijk), insPeer (Frankrijk): doen die namen bij u een belletje rinkelen? Deze namen, voorgesteld als alternatieven voor of als de toekomst van het verzekeringswezen, verwijzen naar digitale...
Read More

Digitalisering zet de arbeidsmarkt op haar kop. Bereid u voor!

De arbeidsmarkt op haar kop: hoe houdt u uw kansen op werk gaaf in digitale tijden? Dat is de vraag die de VRT-Nieuws 14/9/2018 zich stelt naar aanleiding van de studie van Agoria, de technologiefederatie. Agoria harkte alle cijfers en voorspellingen bij elkaar...
Read More