Uw missie in de job

Ook in een verzekeringsonderneming is een constructief klimaat een van dé bouwstenen van een stevig hr-beleid. Als adviseur sociale dialoog speelt u een sleutelrol in het sociale overleg en bij de creatie van wederzijds vertrouwen tussen de sociale partners. Vanuit uw deskundigheid geeft u advies over de correcte toepassing van de reglementering en sociale wetgeving.

Uw opdrachten

 • U adviseert het management op basis van uw kennis van de sociale wetgeving en met aandacht voor het behoud van goede sociale relaties.
 • Uw kennis ter zake ondersteunt het beleid rond sociale wetgeving en reglementering.
 • Daarvoor houdt u die kennis natuurlijk up-to-date. U volgt de sociale wetgeving op de voet en spot trends in de sociale relaties en sociaaljuridische actualiteit. Daarvan bezorgt u het management een accurate analyse.
 • U bereidt de vergaderingen van de overlegorganen voor en neemt er zelf aan deel. Omdat u iedereen vooraf de juiste informatie bezorgt, is een vlot verloop gegarandeerd.
 • Gaat het bedrijf door een periode van sociale veranderingen? Dan adviseert u het management bij een behoedzame communicatie. En voert u zelf de onderhandelingen met de syndicale afgevaardigden – binnen de krijtlijnen van uw mandaat. Eindresultaat: akkoorden waarin iedereen zich vindt.
 • Ontstaat er toch onenigheid? Dan voorkomt of ontmijnt u een sociaal conflict door te bemiddelen tussen de gesprekspartners.
 • U controleert of afgesloten akkoorden inhoudelijk voldoen aan de wetgeving. Daarna zorgt u ervoor dat ze correct worden uitgevoerd.
 • Ook de voorbereiding en follow-up van individuele dossiers neemt u voor uw rekening. Zo komt er een oplossing uit de bus waar alle partijen wel bij varen.

Uw competenties

 • Door uw opleiding als jurist of door ervaring – bijvoorbeeld in een sociaal secretariaat – bent u thuis in de sociale wetgeving en sociaaljuridische actualiteit.
 • U slaagt erin om zelfs een massa informatie te analyseren en samen te vatten. En om sociaaljuridische wetgeving en regelgeving correct te interpreteren en te beoordelen. Op basis daarvan formuleert u onderbouwde adviezen, waarvan u de impact goed inschat.
 • U kunt vlot overweg met gangbare ICT-toepassingen en gespecialiseerde sociaaljuridische applicaties.
 • U oefent invloed uit op sociale partners om akkoorden te sluiten tijdens onderhandelingen.
 • U werkt gestructureerd en georganiseerd zodat u de juiste prioriteiten legt en uw deadlines haalt.
 • U blinkt uit door een klantgerichte houding die u doortrekt in uw omgang met management en medewerkers.
 • U functioneert perfect zelfstandig, maar werkt ook graag in team met andere hr-professionals. Want u ziet feedback als een kans om te leren en deelt graag uw kennis met collega’s.
 • U communiceert vlot in het Nederlands en Frans.

Uw doorgroeikansen

Als adviseur sociale relaties kiest u voor specialisatie, verdieping of verbreding.

 • Wilt u zich verdiepen? Leg u verder toe op uw vakdomein en word specialist in sociaal overleg.
 • Groei door als hr-adviseur of verken andere hr-domeinen zoals aanwerving, opleiding, loopbaan- of organisatieontwikkeling.
 • Zin in een nieuwe uitdaging? Ga aan de slag op de juridische dienst. Of zet de stap naar een verzekeringstechnische of commerciële job.
 • Word coach van uw collega’s en sta in voor de werkorganisatie en de oplossing van complexe problemen.

Uw competenties voor de toekomst

Om inzetbaar te blijven in de toekomst zijn uw troeven:

 • U volgt de snel veranderende sociale wetgeving op de voet en past die meteen toe in uw opdrachten.
 • U verbreedt en verdiept voortdurend uw kennis.
 • Uw sterke ICT-skills verzekeren uw groeiperspectieven.
 • Uw adviezen getuigen van uw vernieuwende geest.
 • U communiceert zakelijk en vlot, ook in het Engels.

Persoonlijke doeltreffendheid en zin voor verandering verzekeren uw toekomst. Dat betekent dat u:

 • resultaatgericht werkt;
 • zelf goed in balans blijft;
 • openstaat voor nieuwigheden;
 • leergierig bent.

Learn and Evolve – met Fopas

Is de verzekeringswereld uw ding? Lees en leer er dan over op onze website. En volg Fopas zeker op LinkedIn of Facebook. Zo blijft u continu op de hoogte van de sector.

Welke learning – topics leven in verzekeringen?

U vindt een synthese (UK) van de belangrijkste leerthema’s bevraagd in een beknopte studie bij 50 respondenten uit de verzekeringssector (50% HR, 21% mgt en  33% andere medewerkers)….
Read More

Competentieprognose & Competentieprofielen@Fopas

Competentieprognose en competentieprofielen in de sector De Lunchcauserie-Fopas van 21/06/2019 stond in het teken van de competenties van de toekomst die van tel zijn in de financiële sector, en dus in de verzekeringen. Competentieprognose Ellen Thijs en...
Read More

Competentieprognose voor het bank- en verzekeringsecosysteem

Synthese: prognose competenties in bank- en verzekeringen Dat de financiële wereld zich in een disruptief tijdperk bevindt dat nieuwe competentieverwachtingen zal meebrengen, hoeft nauwelijks betoog. Het Talent Hive project  – essentieel onderdeel van een...
Read More

Digitalisering zet de arbeidsmarkt op haar kop. Bereid u voor!

De arbeidsmarkt op haar kop: hoe houdt u uw kansen op werk gaaf in digitale tijden? Dat is de vraag die de VRT-Nieuws 14/9/2018 zich stelt naar aanleiding van de studie van Agoria, de technologiefederatie. Agoria harkte alle cijfers en voorspellingen bij elkaar...
Read More

Artificial intelligence en de impact op de verzekeringssector

Artificial intelligence, quid de verzekeringssector? Een gedreven en enthousiaste Joachim van der Herten – postdoctoraal onderzoeker ‘Machine learning’ aan de universiteit Gent & CTO in ML2Grow – liet zijn publiek kennismaken met (recente) evoluties...
Read More

Take care of your digital life! Nu met het Fopas programma

‘Digital life’ beleven we samen  – zowel in de job als privé Voor beginners en voor allen die al digitale stappen zetten. Blijf bij! Inspiratie vind je in het Programma van Fopas.   Leerdomein Categorie Competentie (# leervormen)...
Read More

Artificiële intelligentie: impact op onze competenties

Become better humans? Dankzij artificiële intelligentie  Machines leren en zijn nu al in staat ingangsproeven en examens af te leggen en beargumenteerde papers te schrijven. Binnen afzienbare tijd studeert de eerste robot af aan een Amerikaanse universiteit....
Read More

Active Aging in de sector

Active Aging – actief levensfasebewust beleid in de verzekeringssector   Langer werken, hoe doe je dat? Medewerkers langer laten werken, hoe doe je dat als werkgever? Want we  hebben allen langere loopbanen en unieke noden. De sociale partners van...
Read More

Young Talent & Competences

Ondernemers, beleidsvoerders, studentenvertegenwoordigers, sectoren en massa’s jongeren op het Forum van het VBO. De gesprekken stonden in het teken van hoe je voorbereiden op je toekomstige job. De competenties die er vandaag toe doen zijn alvast niet...
Read More

Muhammed: Bijstandsverlener (bij een Bijstandsverzekeraar) for Fopas Observo

Meer lezen over de job Bijstandsverlener (bij een Bijstandsverzekeraar): missie en opdrachten, competenties nu en in de toekomst, doorgroeimogelijkheden
Read More