Uw missie in de job

Hoe groot is het risico? En hoe dit beperken? Dat zijn cruciale vragen voor elke verzekeringsonderneming en haar klanten. En ú geeft daarop de antwoorden. U analyseert en evalueert het risico in verzekeringsdossiers, geeft preventieadvies aan klanten en waakt over de uitvoering van die risicoverkleinende maatregelen. En bij de follow-up van uw dossiers blijft u alert voor wijzigingen of bijkomende risico’s.

Uw opdrachten

 • Om te beginnen zorgt u ervoor dat elk dossier volledig is. U verzamelt gegevens over het te evalueren risico, vinkt de checklists af en voegt visueel materiaal toe uit uw inspectiebezoek.
 • U analyseert, interpreteert en evalueert alle beschikbare gegevens.
 • Voorkomen is beter én goedkoper dan genezen. Daarom vertelt u uw klant hoe hij door preventie zijn risico verkleint.
 • Daarna ziet u toe op de uitvoering, follow-up en controle van het preventieplan bij de klant. U overlegt met de intekenaar over mogelijke verbeteringen en stelt aangepaste verzekeringsmodaliteiten voor.
 • U houdt het beheersysteem up-to-date en levert de nodige input voor opening, aanpassing of afsluiting van dossiers.
 • U blijft in contact met vertegenwoordigers van externe klanten. Zo grijpen alle betrokkenen tijdig in bij nieuwe preventiematregelen of veranderingen met een invloed op de contracten.

Uw competenties

 • U bent thuis in verzekeringsactiviteiten in het algemeen en preventie- en risicobeheer in het bijzonder.
 • U kent de regelgeving rond verzekeringen, verzekeringscontracten en schadebeheer – inclusief de juridische en financiële aspecten.
 • Dankzij uw kennis en ervaring analyseert u risico’s vanuit verschillende invalshoeken. Bovendien overlegt u met diverse betrokkenen. Resultaat? Een kritische én accurate inschatting. En fraude heeft bij u geen schijn van kans.
 • Dankzij uw systematische en kwaliteitsvolle aanpak zijn uw dossiers altijd juist en volledig. En kloppen uw cijfers en berekeningen tot vér na de komma.
 • U bedenkt preventieve maatregelen om risico’s zo nodig tot nul te herleiden.
 • Stelt u een inbreuk vast? Dan treedt u assertief én professioneel op.
 • U helpt uw klanten om risico’s te begrijpen en terug te dringen met preventieve maatregelen.
 • U vangt klachten op en zoekt naar oplossingen.
 • U brengt professioneel verslag uit van uw werkzaamheden en over de voortgang van uw dossiers.
 • U kunt vlot overweg met gangbare ICT-toepassingen en met specifieke applicaties voor uw werkdomein.
 • U functioneert perfect zelfstandig maar werkt ook graag in team. Want u ziet feedback als een kans om te leren en deelt graag uw kennis met collega’s.
 • U spreekt en schrijft vlot Nederlands en Frans. Basiskennis van het Engels is zeker een pluspunt.

Uw doorgroeikansen

Als preventie-/risico- inspecteur kiest u voor specialisatie, verdieping of verbreding.

 • Verdiep u in gespecialiseerde vragen of complexere dossiers, verken andere verzekeringsactiviteiten of specialiseer u als schadebeheerder of -inspecteur.
 • Stroom door naar een verzekeringstechnische, dienstverlenende of zelfs commerciële functie.
 • Sterk in het coachen van uw collega’s? Dan is de functie van teamleader iets voor u.

Uw competenties voor de toekomst

Om inzetbaar te blijven in de toekomst, zijn uw troeven:

 • U bent klantgericht, zakelijk en ad rem.
 • Een vraag van een klant? U antwoordt snel, helder en to the point.
 • U denkt en handelt oplossingsgericht, zonder risico’s en zakelijke belangen uit het oog te verliezen.
 • Face to face, via telefoon of e-mail, … U communiceert altijd professioneel – ook in het Engels.
 • U hebt een sterke e-awareness en profileert zich als early adopter op het vlak van nieuwe applicaties. Die past u ook meteen toe in uw opdrachten.

Persoonlijke doeltreffendheid en zin voor verandering verzekeren uw toekomst. Dat betekent dat u:

 • resultaatgericht werkt;
 • zelf goed in balans blijft;
 • openstaat voor nieuwigheden;
 • leergierig bent.

Learn and Evolve – met Fopas

Is de verzekeringswereld uw ding? Lees en leer er dan over op onze website. En volg Fopas zeker op LinkedIn of Facebook. Zo blijft u continu op de hoogte van de sector.

VUCA impact op de jobs et de competenties in de verzekeringssector

Wat is de VUCA (volatiel, onzeker, complex & ambigu) impact op de jobs en de competentieprofielen in de verzekeringssector? Marleen Limbourg (Consultant – Strategic Mapping – Organisation & Job (re)design – Competency & Talent...
Read More

Welke learning – topics leven in verzekeringen?

U vindt een synthese (UK) van de belangrijkste leerthema’s bevraagd in een beknopte studie bij 50 respondenten uit de verzekeringssector (50% HR, 21% mgt en  33% andere medewerkers)….
Read More

Competentieprognose & Competentieprofielen@Fopas

Competentieprognose en competentieprofielen in de sector De Lunchcauserie-Fopas van 21/06/2019 stond in het teken van de competenties van de toekomst die van tel zijn in de financiële sector, en dus in de verzekeringen. Competentieprognose Ellen Thijs en...
Read More

Competentieprognose voor het bank- en verzekeringsecosysteem

Synthese: prognose competenties in bank- en verzekeringen Dat de financiële wereld zich in een disruptief tijdperk bevindt dat nieuwe competentieverwachtingen zal meebrengen, hoeft nauwelijks betoog. Het Talent Hive project  – essentieel onderdeel van een...
Read More

Digitalisering zet de arbeidsmarkt op haar kop. Bereid u voor!

De arbeidsmarkt op haar kop: hoe houdt u uw kansen op werk gaaf in digitale tijden? Dat is de vraag die de VRT-Nieuws 14/9/2018 zich stelt naar aanleiding van de studie van Agoria, de technologiefederatie. Agoria harkte alle cijfers en voorspellingen bij elkaar...
Read More

Artificial intelligence en de impact op de verzekeringssector

Artificial intelligence, quid de verzekeringssector? Een gedreven en enthousiaste Joachim van der Herten – postdoctoraal onderzoeker ‘Machine learning’ aan de universiteit Gent & CTO in ML2Grow – liet zijn publiek kennismaken met (recente) evoluties...
Read More

Take care of your digital life! Nu met het Fopas programma

‘Digital life’ beleven we samen  – zowel in de job als privé Voor beginners en voor allen die al digitale stappen zetten. Blijf bij! Inspiratie vind je in het Programma van Fopas.   Leerdomein Categorie Competentie (# leervormen)...
Read More

Artificiële intelligentie: impact op onze competenties

Become better humans? Dankzij artificiële intelligentie  Machines leren en zijn nu al in staat ingangsproeven en examens af te leggen en beargumenteerde papers te schrijven. Binnen afzienbare tijd studeert de eerste robot af aan een Amerikaanse universiteit....
Read More

Active Aging in de sector

Active Aging – actief levensfasebewust beleid in de verzekeringssector   Langer werken, hoe doe je dat? Medewerkers langer laten werken, hoe doe je dat als werkgever? Want we  hebben allen langere loopbanen en unieke noden. De sociale partners van...
Read More

Young Talent & Competences

Ondernemers, beleidsvoerders, studentenvertegenwoordigers, sectoren en massa’s jongeren op het Forum van het VBO. De gesprekken stonden in het teken van hoe je voorbereiden op je toekomstige job. De competenties die er vandaag toe doen zijn alvast niet...
Read More