Jouw missie in de job

Hoe groot is het risico? Hoe groot kan de impact zijn? En hoe kan dit beperkt worden? Allemaal cruciale vragen voor elke verzekeringsonderneming en haar klanten. Het is aan jou om ze te beantwoorden. Je analyseert en beoordeelt het risico in verzekeringsdossiers. Je geeft preventieadviezen aan klanten en je zorgt ervoor dat risicobeperkende maatregelen worden uitgevoerd. Je blijft ook jouw dossiers opvolgen en blijft alert op wijzigingen of nieuwe risico’s.

Jouw opdrachten

 • Om te beginnen zorg je ervoor dat elke dossier volledig is. Je verzamelt de vereiste informatie en gegevens over het te evalueren risico. Je vult de nodige checklists aan en vervolledigt het dossier met visueel materiaal dat genomen werd tijdens jouw inspectiebezoek.
 • Je analyseert, interpreteert en evalueert alle beschikbare gegevens.
 • Beter voorkomen dan genezen, dat is ook kostenbesparend. Daarom geef je advies aan de klant hoe risico’s te beperken door preventie. En je geeft ook advies bij de ontwikkeling, de verbetering en de consolidatie van de preventiepolitiek van de klant om zo het risicobeheer te optimaliseren.
 • Als je inschattingen en evaluaties afgerond zijn en de klant heeft toegezegd, zorg je verder voor de implementatie, opvolging en controle van de uitvoering van het preventieplan bij de klant. Je blijft continu op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het dossier. In samenwerking met de onderschrijver, informeer en rapporteer je over de noodzakelijke wijzigingen. Zo kunnen er aan de klant aangepaste verzekeringsmodaliteiten worden voorgesteld.
 • Je houdt het beheersysteem up-to-date en je levert de nodige input bij de opening, aanpassing of afsluiting van dossiers.
 • Je onderhoudt regelmatige contacten met vertegenwoordigers van externe klanten. Zo kunnen alle betrokken partijen tijdig ingrijpen bij veranderingen met impact op de contracten en/of nieuwe preventiemaatregelingen.

Jouw competenties

 • Je bent vertrouwd met verzekeringsactiviteiten en in het bijzonder met preventie- en risicobeheer.
 • Je kent de gangbare regelgeving rond verzekeringen, verzekeringscontracten, schadebeheer en aanverwante juridische en financiële aspecten.
 • Op basis van jouw kennis en ervaring analyseer en evalueer je kritisch en accuraat risico’s vanuit verschillende invalshoeken en je hebt een neus voor fraude. Je overlegt met diverse betrokkenen om tot een juiste beoordeling te komen.
 • Je werkt systematisch en kwaliteitsvol. Je zorgt dat jouw dossiers volledig en accuraat zijn samengesteld. Je werkt nauwkeurig met cijfers en berekeningen.
 • Je bedenkt preventieve maatregelen om risico’s te minimaliseren en te voorkomen.
 • Je bent assertief en treedt professioneel op als je een inbreuk vaststelt.
 • Je begeleidt klanten in het begrijpen van risico’s en in het nemen van preventieve maatregelen.
 • Je vangt klachten op en zoekt naar oplossingen.
 • Je rapporteert over je werkzaamheden en voortgang van dossiers.
 • Je werkt vlot met de gangbare ICT- beheersystemen en specifieke applicaties.
 • Je werkt zelfstandig en bent tegelijk ook een teamplayer. Je staat open voor feedback en helpt spontaan jouw collega’s door je kennis ter beschikking te delen.
 • Je beheerst de beide landstalen zeer goed. Een basiskennis Engels is een pluspunt.

Jouw doorgroeikansen

Als preventie/risico-inspecteur kan je je specialiseren, verdiepen of zijwaarts groeien.

 • Verdiep je verder in gespecialiseerde vragen of complexere preventie- en risicodossiers.
 • Verrijk je ervaring binnen andere verzekeringsactiviteiten.
 • Specialiseer je als schadebeheerder of -inspecteur.
 • Stroom door naar diverse andere verzekeringstechnische, dienstverlenende of commerciële functies.
 • Als je sterk bent in het coachen van collega’s, kan je ook teamleader worden.

Jouw competenties voor een blijvende inzetbaarheid in de toekomst

 • Jouw verzekeringstechnische expertise in preventie- en risico-analyse blijft belangrijk in jouw functie.
 • Je hebt een sterke e-awareness en bent snel weg met nieuwe ICT-applicaties. Er wordt immers meer gebruik gemaakt van Insurtech- en Fintech supportsystemen en AI-technologie. Dit betekent dat er tijd vrijkomt voor complexe dossiers en voor gepersonaliseerd advies.
 • Je blijft bij met evoluties in data analytics, nieuwe types van data- en informatiebronnen en -platformen. Platformen worden vaker benut als draaischijf tussen alle betrokken partners (beheerders, experts, makelaars).
 • De klant zelf is steeds beter geïnformeerd, mondiger en veeleisender. In jouw functie is het bijgevolg belangrijk dat je klantgericht denkt en handelt met een commerciële feeling.
 • De interactie met de klant gebeurt nu via meerdere kanalen en er wordt ook aandacht besteed aan snellere reactietijden naar de klant toe. Daarom is het noodzakelijk dat je je digitale skills blijft ontwikkelen en je je communicatiestijl aanpast aan verschillende communicatiekanalen (aan de telefoon, via e-mail of online), ook in het Engels.
 • Je denkt oplossingsgericht en handelt vanuit een sterke ‘risk en compliance awareness’.
 • Verder werk je actief mee aan de optimalisering van werkprocessen, het integreren van nieuwe regelgevingen voor risicobeheer, security, fraudepreventie, enz in nieuwe procedures en aan digitaliseringsprojecten die gericht zijn op klantgerichtheid, efficiëntie en kostenbesparingen.
 • Je werkt vlot met dashboards, KPI’s en visualiseringstechnieken en je rapporteert op basis van deze indicators.

Persoonlijke doeltreffendheid en veranderingszin zijn een must voor de toekomst. Dat betekent dat je:

 • graag zelfstandig werkt en tegelijk een teamspeler bent, ook in een digitale, online werkomgeving;
 • open staat voor feedback en je aandacht hebt voor je persoonlijke groei en inzetbaarheid;
 • open staat voor nieuwe zaken, leergierig bent en digitale ontwikkelingen omarmt;
 • veerkrachtig en persoonlijk in balans blijft in een verzekeringswereld in volle transitie;
 • de creativiteit waardeert van een multiculturele en intergenerationele werksetting.

Learn and Evolve – met Fopas

Is de verzekeringswereld jouw ding? Lees en leer er dan meer over op onze websites. Volg de trends op via Observo en consulteer het leerprogramma van Fopas. Zo blijf je continu op de hoogte van de sector.

 

VUCA impact op de jobs et de competenties in de verzekeringssector

Wat is de VUCA (volatiel, onzeker, complex & ambigu) impact op de jobs en de competentieprofielen in de verzekeringssector? Marleen Limbourg (Consultant – Strategic Mapping – Organisation & Job (re)design – Competency & Talent...
Read More

Welke learning – topics leven in verzekeringen?

U vindt een synthese (UK) van de belangrijkste leerthema’s bevraagd in een beknopte studie bij 50 respondenten uit de verzekeringssector (50% HR, 21% mgt en  33% andere medewerkers)….
Read More

Competentieprognose & Competentieprofielen@Fopas

Competentieprognose en competentieprofielen in de sector De Lunchcauserie-Fopas van 21/06/2019 stond in het teken van de competenties van de toekomst die van tel zijn in de financiële sector, en dus in de verzekeringen. Competentieprognose Ellen Thijs en...
Read More

Competentieprognose voor het bank- en verzekeringsecosysteem

Synthese: prognose competenties in bank- en verzekeringen Dat de financiële wereld zich in een disruptief tijdperk bevindt dat nieuwe competentieverwachtingen zal meebrengen, hoeft nauwelijks betoog. Het Talent Hive project  – essentieel onderdeel van een...
Read More

Digitalisering zet de arbeidsmarkt op haar kop. Bereid u voor!

De arbeidsmarkt op haar kop: hoe houdt u uw kansen op werk gaaf in digitale tijden? Dat is de vraag die de VRT-Nieuws 14/9/2018 zich stelt naar aanleiding van de studie van Agoria, de technologiefederatie. Agoria harkte alle cijfers en voorspellingen bij elkaar...
Read More

Artificial intelligence en de impact op de verzekeringssector

Artificial intelligence, quid de verzekeringssector? Een gedreven en enthousiaste Joachim van der Herten – postdoctoraal onderzoeker ‘Machine learning’ aan de universiteit Gent & CTO in ML2Grow – liet zijn publiek kennismaken met (recente) evoluties...
Read More

Take care of your digital life! Nu met het Fopas programma

‘Digital life’ beleven we samen  – zowel in de job als privé Voor beginners en voor allen die al digitale stappen zetten. Blijf bij! Inspiratie vind je in het Programma van Fopas.   Leerdomein Categorie Competentie (# leervormen)...
Read More

Artificiële intelligentie: impact op onze competenties

Become better humans? Dankzij artificiële intelligentie  Machines leren en zijn nu al in staat ingangsproeven en examens af te leggen en beargumenteerde papers te schrijven. Binnen afzienbare tijd studeert de eerste robot af aan een Amerikaanse universiteit....
Read More

Active Aging in de sector

Active Aging – actief levensfasebewust beleid in de verzekeringssector   Langer werken, hoe doe je dat? Medewerkers langer laten werken, hoe doe je dat als werkgever? Want we  hebben allen langere loopbanen en unieke noden. De sociale partners van...
Read More

Young Talent & Competences

Ondernemers, beleidsvoerders, studentenvertegenwoordigers, sectoren en massa’s jongeren op het Forum van het VBO. De gesprekken stonden in het teken van hoe je voorbereiden op je toekomstige job. De competenties die er vandaag toe doen zijn alvast niet...
Read More