Jouw missie in de job

Als onderschrijver is het je taak om onverantwoorde risico’s voor je verzekeringsonderneming te vermijden. Bij deze taak spreek je vooral je analytisch oordeelsvermogen aan.

Jouw opdrachten

Je beoordeelt kritisch welke risico’s de verzekeringsmaatschappij accepteert.

 • Je analyseert offerteaanvragen van klanten of tussenpersonen.
  • Je schat de verzekerbare risico’s correct in, op technisch en commercieel vlak, en doet dit binnen de contouren van de acceptatiepolitiek.
  • Je waakt zo over de portefeuillerendabiliteit en vermijdt onverantwoorde risico’s voor de onderneming.
 • Na de beoordeling onderschrijf en tarifeer je de correct ingeschatte risico’s. Daarnaast bepaal je de concrete acceptatievoorwaarden – al dan niet samen met de preventie- of risico-inspecteur.
 • Je analyseert en evalueert nieuwe risico’s voorgesteld door de commerciële afdeling en waakt zo over een gezond en rendabel portefeuillebeheer.
 • Je onderhandelt met tussenpersonen en producenten over de premies en voorwaarden bij offertes. Je houdt hierbij rekening met enerzijds de klantenbehoeften en anderzijds de geldende marges, procedures en acceptatieregels van de verzekeringsonderneming.
 • Je stelt vervolgens de bijvoegsels op, op basis van de analyses en de acceptatiepolitiek. En je controleert alle relevante informatie, zodat deze correct wordt verwerkt.
 • Je bezorgt de beheerders nuttige informatie zodat zij correcte polissen, bijvoegsels en reglementen kunnen opstellen.
 • Je bent het aanspreekpunt voor interne medewerkers, tussenpersonen en makelaars. Je communiceert dan ook duidelijk met alle betrokken partijen. En je garandeert dat alle informatie nauwkeurig en tijdig bij de juiste mensen is – met een perfect dossier en een tevreden klant als resultaat.

Jouw competenties

 • Je bent thuis in het verzekeringswezen en de verzekeringswetgeving. Je hebt een goede kennis van verzekeringsproducten en van mogelijke risico’s om professioneel advies te kunnen verlenen.
 • Je leest snel en onthoudt de essentie van informatie om tot de kern van de zaak te komen. Je bent sterk analytisch en cijfermatig aangelegd. In je functie is het immers belangrijk dat je de situatie van de klant zeer goed analyseert om onverantwoorde risico’s te kunnen detecteren, zowel voor de klant als voor de maatschappij, en om fraude te voorkomen.
 • Je denkt en handelt oplossingsgericht en proactief.
 • Je werkt accuraat met ICT-beheersystemen, en je bent tegelijk ordelijk, gestructureerd en sterk in dossierbeheer.
 • Je werkt graag zelfstandig en bent tegelijk een teamplayer. Je staat open voor constructieve feedback, springt in voor collega’s en samen delen jullie kennis en expertise.
 • Je communiceert vlot en duidelijk en hebt een scherp inlevingsvermogen.
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Frans en een basiskennis Engels.

Jouw doorgroeikansen

Als onderschrijver kan je doorgroeien, zijwaarts groeien of omhoogklimmen.

 • Groei uit tot expert en neem complexere klantendossiers en risico’s voor je rekening.
 • Stroom door naar een commerciële functie.
 • Word specialist in specifieke verzekeringstechnische materies.
 • Evolueer naar een functie in schadebeheer of productontwikkeling.
 • Word teamleader als je sterk bent in het coachen van collega’s. Later, op basis van je management- en people skills kan je doorgroeien naar een leidinggevende functie.

Jouw competenties voor een blijvende inzetbaarheid in de toekomst

 • Jouw verzekeringstechnische deskundigheid in het analyseren en beoordelen van te onderschrijven risico’s blijft belangrijk.
 • Je hebt een sterke e-awareness en bent snel weg met nieuwe ICT-applicaties. Er wordt nu immers meer gebruik gemaakt van nieuwe platformen die dienen als draaischijf tussen verschillende betrokkenen (beheerders, experts, makelaars) en van data analytics, nieuwe types van data- en informatiebronnen en -platformen. Er wordt ook meer ingezet op insur- en fintech supportsystemen en AI-technologie.
 • De communicatie met diverse betrokkenen gebeurt nu via meerdere kanalen. Er wordt ook aandacht besteed aan snellere reactietijden naar de klant toe. Daarom is het belangrijk om je digitale skills te ontwikkelen en om je taal- en schrijfstijl aan te passen aan verschillende communicatiekanalen (aan de telefoon, via e-mail of online).
 • Verder werk je actief mee aan de optimalisering van werkprocessen, zoals Excellence programma’s, Lean Management en Agile werken. Je werkt ook mee aan het integreren van nieuwe regelgevingen voor risicobeheer, security, fraudepreventie, enzovoort in nieuwe procedures en aan digitaliseringsprojecten die gericht zijn op klantgerichtheid, efficiëntie en kostenbesparingen.
 • Je denkt en handelt oplossingsgericht met een sterke risk en compliance awareness.
 • Je werkt met dashboards, KPI’s en visualiseringstechnieken.

Persoonlijke doeltreffendheid en veranderingszin zijn een must voor de toekomst. Dat betekent dat je:

 • graag zelfstandig werkt en tegelijk een teamspeler bent, ook in een digitale, online werkomgeving;
 • open staat voor feedback en je aandacht hebt voor je persoonlijke groei en inzetbaarheid;
 • open staat voor nieuwe zaken, leergierig bent en digitale ontwikkelingen omarmt;
 • veerkrachtig en persoonlijk in balans blijft in een verzekeringswereld in volle transitie;
 • de creativiteit waardeert van een multiculturele en intergenerationele werksetting.

Learn and Evolve – met Fopas

Is de verzekeringswereld jouw ding? Lees en leer er dan meer over op onze websites. Volg de trends op via Observo en consulteer het leerprogramma van Fopas. Zo blijf je continu op de hoogte van de sector.

Welke learning – topics leven in verzekeringen?

U vindt een synthese (UK) van de belangrijkste leerthema’s bevraagd in een beknopte studie bij 50 respondenten uit de verzekeringssector (50% HR, 21% mgt en  33% andere medewerkers)….
Read More

Sector Study – Verzekerd op weg naar 2020

Voorstelling/Présentation Rapport – Sector Studie/Etude Sectorielle 2012 (316 downloads) First steps towards Future 2020 – Fopas Event 22/01/2013 Next-steps-Fopas from 2013…
Read More

Hoe zinvolle uitspraken doen over de toekomst in uw organisatie?

“Future search!” Bent u op zoek naar wat de toekomst voor uw organisatie brengt? Alleen komt u er niet meer!  In search of “Future search”? Marvin Weisbord legt in Future Search uit dat “getting stakeholders in the room” u het...
Read More

Digitale transformatie in Verzekeringen

De digitale IT ontwikkelingen en nieuwe niche spelers (FinTech) zullen de financiële sector veranderen. De banken, de verzekeringen zoals we die nu kennen, zullen niet gespaard blijven. Dergelijke evoluties kennen we al vanuit andere sectoren. Een voorbeeld zijn...
Read More

Hoe overleven in de VUCA wereld?

De wereld waarin we leven is beweeglijker,  er zijn minder zekerheden, is complexer en minder éénduidig dan vroeger. Dit wordt ook wel aangeduid als VUCA (een militaire term), wat staat voor de eerste letters van deze begrippen. Om in de VUCA wereld te overleven...
Read More

Fintech in de financiële sector.

Eenvoudig gezegd en geschreven: Fintech bedreigt financiële sector. Of toch niet? Wat is Fintech: een technologische applicatie die een kleine, maar lucratieve service aanpakt (aanvalt) die klassiek door generalistische banken en verzekeringsbedrijven geleverd...
Read More

Disruptie. Een nieuw fenomeen?

Disruptie in onze manier van werken, in de gehele organisatie, in de verzekeringssector. ‘Disruptie’ is een modewoord. Kent u het nog niet, of begrijpt u het niet helemaal? Huiscartoonist Lectrr van de krant De Standaard maakte een tekeningetje....
Read More

Artificial Intelligence en verzekeringen

Artificial Intelligence doet zijn intrede in de verzekeringsonderneming Fukoku Mutual Life Insurance, een Japanse verzekeringsonderneming, introduceert ‘Arificial Intelligence’ (AI) in maart 2017, vervangt hiermee 30 medewerkers en hoopt 30% efficiënter...
Read More

l’Observatoire de l’Evolution des Métiers de l’Assurance en France (Observatorium van de evolutie van de beroepen in de verzekeringssector)

Werd opgericht in 1996. Haar missie bestaat erin te informeren over factoren die kunnen maken dat functies naar de toekomst toe wijzigen. Op die manier kan de verzekeringssector tijdig handelen naar competenties en opleidingsbehoeften toe. Publiceert jaarlijks...
Read More

Wat is de Inbox van de toekomst?

Ervaren medewerkers maakten de introductie van e-mail op het werk mee. Dit was een hele stap vooruit voor hen die enkel briefwisseling, fax en telefoon kenden. De jonge medewerkers van vandaag gebruiken omzeggend geen e-mail onder elkaar. Hoog tijd voor de...
Read More