Verdere digitalisering van ‘leren en opleiden’ bij Fopas

De leercontext verandert

Alle medewerkers uit de verzekeringssector kunnen bij Fopas hun competenties versterken. Juniors, experten, 50 plussers en peoplemanagers vinden bovendien een gericht aanbod.

Leren en opleiden zijn bij Fopas steeds ingebed in de veranderende verzekeringssector. Samen met klanten en stakeholders zoeken we naar leeroplossingen met impact in de job. We denken, brainstormen, sensibiliseren, maken bewust en onderzoeken de veranderingsbereidheid en de wijze waarop deze bevorderd kan worden.

 • Leren houdt op zich altijd een verandering in.

 

De wereld van de verzekeringen verandert en dit heeft zijn impact op de huidige en toekomstige competenties. Trends in veranderende competenties worden gespot op Observo.be en geïntegreerd in het leeraanbod.

Huidige en toekomstige medewerkers kunnen zich een beeld vormen van de jobs in Insurance – vandaag en in de toekomst. Zo kunnen ze hun loopbaan in handen nemen.

 • Leren gebeurt met een open vizier naar de toekomst. Het biedt medewerkers een perspectief op evoluties in de job of loopbaan.

 

Alle vragen zijn al ooit gesteld en vaak beantwoord. Alle content bestaat en is in principe bereikbaar voor iedereen. Iedereen googelt.

De digitalisering van het domein ‘Leren en opleiden’ snelt hierbij vooruit: het aantal apps en aanbieders die content selecteren en aanmaken explodeert. Die is ofwel generiek en voor velen toegankelijk, ofwel is die op-maat. De selectie van gepaste ‘resources’ wordt cruciaal (curating).

Fopas beschikt over een massa ervaringen en praktijkvoorbeelden.

 • Content specifiek gericht op de eigenheid van ‘onze verzekeringssector’ is mogelijk.

Content zonder toepassing blijft informatie. Het ontwerpen van leer-ervaringen (zoals groepsreflecties, video-shoots, …) zodat lerenden uit hun comfort-zone komen is de sleutel voor verandering achteraf. Bezie de werkcontext als het slot waarin de sleutel pas echt een functie krijgt.

 • Het is de toepassing die bepaalt of er geleerd wordt.

 

De medewerker is steeds mobieler (thuiswerk, mobiele devices) en wil vooral oplossingen voor wat hem bezighoudt. Accurate oplossingen die efficiënt zijn en snel toegepast kunnen worden.

Leren van hapklare brokken is een realiteit.

Leerelementen moeten to the point (kort, geen balast) – just enough – on time – én toepasbaar zijn.

 • One size doesn’t fit any longer.

Fopas staat klaar!

Our feet are planted in reality, but pointed towards progress

Michelle Obama, Becoming

Uitdagingen

 • Impact van digitalisering verder inbouwen in het Fopas aanbod.
 • Digitalisering verder inbouwen in de manier van leren en opleiden.
 • Verdere digitalisering in het Fopas-beheer via gepaste IT-applicaties.

Voorwaarden

Verdere ontwikkeling van expertise in Fopas team  – en bij onze partners:

 • Instructional design: selectie en aanmaak van leerelementen ifv leertrajecten
 • Ontwikkeling & Expertise IT-applicaties: integratie en parametrising LXP (user-friendly) met het databeheer van LMS Fopas. Zekere expertise van LXP, SCORM, LTI, xAPI, SSO, … teneinde werkbare linken te leggen met andere platformen
 • Data-selection, analyse & integration
 • Mindset en competenties trainers naar: Evolutie naar learning – facilitators: online leren, op afstand (video, LXP), actieve virtual classes peer-to-peer-learning (ipv de trainer als expert in een leslokaal)

Verdere evolutie in perceptie bij alle stakeholders:

 • Flexibiliteit en openheid naar wie beslist wie wat moet of kan leren en tegen wanneer
 • Ontwikkelen van een kader voor gepersonaliseerd leren in de job (op de werkplaats en/of in een aparte ruimte) en/of in tijd.

Verdere evolutie in de perceptie van alle stakeholders dat oplossingen tijdelijk zijn en aanpasbaar moeten blijven ifv snelle IT-ontwikkelingen. Organische evoluties verdringen in die zin planmatige ‘zekerheden’.

 

The most brilliant strategy finds it limit in the ability of people to implement it

Sun Tzu, The art of war