Uw missie in de job

Als communicatiemedewerker bouwt u mee aan het imago van de verzekeringsonderneming. U stelt haar in een positief daglicht en draagt haar visie en strategie uit via professionele communicatie – gebaseerd op relevante info.

Uw opdrachten

U leeft voor professionele communicatie en brengt boodschappen glashelder over.

 • U tovert vlot teksten uit uw pen, zowel voor interne als externe communicatie. Nieuwsbrieven voor personeel of tussepersoe? Nota’s rod aagepaste of ieuwe producte of diensten? Brochures voor klanten? Ze rollen uit uw toetsenbord. Net zoals artikels, reportages en interviews. U verzamelt hiervoor zelf alle relevante informatie.
 • U werkt actief mee aan het communicatiebeleid en aan vernieuwende en creatieve manieren om de juiste doelgroepen te bereiken – inclusief betere communicatie en informatiedoorstroming.
 • U volgt nauwgezet de initiatieven van interne en/of externe communicatie op. U bekijkt ze met een kritisch oog en zorgt voor de gewenste aanpassingen waar nodig.
 • U denkt en werkt mee aan de ontwikkeling van verschillende interne en/of externe communicatiekanalen, rekening houdend met de specifieke situatie van de diverse afdelingen.
 • U stelt initiatieven voor m.b.t. de inhoud van intranet en/of extranet aan de communicatieverantwoordelijke of in het kader van een bestaand communicatieproduct.

Uw Competenties

 • Nieuwe communicatietechnieken en media zijn uw passie.
 • U springt met gemak om met courante ICT-systemen.
 • U legt uw hart en ziel in het schrijven van doeltreffende en wervende teksten. En weet de informatie ook met de geschikte look-and-feel voor te stellen.
 • U maakt er een erezaak van informatie op betrouwbaarheid, relevantie en correctheid te checken voor u ze de wereld in stuurt.
 • U werkt accuraat en dubbelcheckt elk bericht op spel- en taalfouten.
 • U bent thuis in de wereld van verzekeringsactiviteiten,-producten en -diensten.
 • U werkt autonoom maar voelt zich ook als een vis in het water in een groep. U juicht feedback toe en deelt graag uw kennis met collega’s.
 • U deinst er niet voor terug om in het Frans te spreken en schrijft het ook correct. U beschikt over een basiskennis van het Engels.

Uw doorgroeikansen

Als communicatiemedewerker kunt u hoger klimmen of zijwaarts groeien.

 • Word communicatie-expert door acties op poten te zetten. Of groei door in copywriting, sales, marketing, …
 • Kies voor een functie van teamleader als u sterk bent in coaching.

Uw competenties voor de toekomst

Om inzetbaar te blijven in de toekomst, beschikt u als communicatiemedewerker het best over deze vaardigheden en troeven.

 • U omringt zich graag met de nieuwste communicatietechnieken, social media en multimedia, en bent vertrouwd met zowel e- als m-commerce.
 • U hebt een sterke neus voor business en commerciële teksten zijn uw ding. Daarbij zitten de branding van producten én het imago van het bedrijf altijd vooraan in uw gedachten.
 • U werkt voor elk probleem een creatieve oplossing uit en handelt daar ook snel naar.
 • U voelt e-commerce goed aan en werkt zich snel in nieuwe apps en media in.

Persoonlijke doeltreffendheid en veranderingszin zijn een must voor de toekomst. Dit betekent:

 • resultaatgericht werken;
 • zelf goed in balans blijven;
 • openstaan voor nieuwe zaken;
 • leergierig zijn.

Leer en evolueer – met Fopas

Is de verzekeringswereld uw ding? Lees en leer er dan over op onze website.
En volg Fopas zeker op LinkedIn of Facebook. Zo blijft u continu op de hoogte van de sector.

Bedrijven hechten onvoldoende belang aan nieuwsgierigheid

Nieuwsgierigheid, de kern voor innovatie De kern van innovatie is nieuwsgierigheid, vragen stellen, bevragen, kritisch zijn. En dat hebben we verleerd. Waar kleine kinderen een 300-tal vragen per dag stellen, blijkt dat volwassen nog maar amper iets in vraag...
Read More

Active Aging in de sector

Active Aging – actief levensfasebewust beleid in de verzekeringssector   Langer werken, hoe doe je dat? Medewerkers langer laten werken, hoe doe je dat als werkgever? Want we  hebben allen langere loopbanen en unieke noden. De sociale partners van...
Read More

Zelfsturing & -organisatie in de sector

Evolutie in de organisatie van het werk Zelfsturende teams – een topic dat in toenemende mate zijn intrede doet in de verzekeringssector. In het verre verlengstuk ervan kan inspiratie gevonden worden in de organisatieprincipes van Ricardo Semler, CEO Semco...
Read More

Het Frans Observatorium meet de druk: de prospectieve barometer 2016

De verzekeringen staan op het kruispunt van verschillende transformatiegolven – technologische, economische, maatschappelijke, procedurele – die elkaar versterken. In de bedrijven geeft dit aanleiding tot een veelheid aan initiatieven en...
Read More

Welke toekomst voor de beroepen “Secretariaat- Assistentie” in de verzekeringssector (Frankrijk)?

Het Frans Observatorium van de verzekeringsberoepen constateert: De daling van het aantal effectieve medewerkers gaat gepaard met een demografische transformatie: leeftijd en anciënniteit gaan de hoogte in De inhoud van de job verandert: hoe langer hoe...
Read More

Disruptie. Een nieuw fenomeen?

Disruptie in onze manier van werken, in de gehele organisatie, in de verzekeringssector. ‘Disruptie’ is een modewoord. Kent u het nog niet, of begrijpt u het niet helemaal? Huiscartoonist Lectrr van de krant De Standaard maakte een tekeningetje....
Read More

Artificiële intelligentie: impact op onze competenties

Become better humans? Dankzij artificiële intelligentie  Machines leren en zijn nu al in staat ingangsproeven en examens af te leggen en beargumenteerde papers te schrijven. Binnen afzienbare tijd studeert de eerste robot af aan een Amerikaanse universiteit....
Read More

We do not need to worry about the future …

We moeten ons geen zorgen maken over de toekomst, want die is dood. In zijn boek “Present Shock” betoogt Douglas Rushkoff dat ‘toekomst’ een symptoom is van het industriële tijdperk. Een tijdperk van ‘groeien’ & ‘vooruitgang’, dat we stilaan volledig...
Read More

Competentieprognose & Competentieprofielen@Fopas

Competentieprognose en competentieprofielen in de sector De Lunchcauserie-Fopas van 21/06/2019 stond in het teken van de competenties van de toekomst die van tel zijn in de financiële sector, en dus in de verzekeringen. Competentieprognose Ellen Thijs en...
Read More

Hoe overleven in de VUCA wereld?

De wereld waarin we leven is beweeglijker,  er zijn minder zekerheden, is complexer en minder éénduidig dan vroeger. Dit wordt ook wel aangeduid als VUCA (een militaire term), wat staat voor de eerste letters van deze begrippen. Om in de VUCA wereld te overleven...
Read More