Hoe werken verzekeringen?

 

Buitenstaanders zien verzekeringen vaak als complex, detailistisch tot en met de vele kleine letters.

Dat komt omdat verzekeringen een eigen wereld hebben, die weinig gekend is. En ongekend, ja, maakt onbemind.

Daarom in een notendop:

Alles start met actuariaat. Simpel gezegd: de wetenschap voor toekomstvoorspellers. Dat zijn wiskundeknobbels die complexe mathematische formules en ‘artificial Intelligence’ gebruiken om te berekenen in welke opzicht een bepaalde situatie zich in de toekomst zal manifesteren.

Onderschrijvers gebruiken de voorspellingen van de actuarissen om de risico’s in te schatten. Van personen of van bedrijven. Ze beslissen welke schade in aanmerking komt en hoeveel betaald moet worden om dit risico te laten dekken. Hoe groter het riscio op schade, hoe meer de klant zal betalen. Hoe kleiner het risico, hoe kleiner de premies voor de klant.

Productiebeheerders stellen het verzekeringscontract op voor een klant rekening houdend met de policies van de onderneming en de wensen van de klant (via makelaars). Hij houdt ook de wijzigingen. Er is een trend om (standaard) contracten online af te sluiten, zodat de productiebeheerder in toenemende speciale aanvragen behandelt.

Makelaars zijn tussenpersonen die belangen van hun klanten vertalen naar de verschillende diensten binnen de verzekeringsonderneming. Bij de afsluiting van een contract of bj de indiening van een schadegeval. De makelaar is een onafhankelijk expert. Zijn job maakt geen deel uit van de functies binnen een verzekeringsonderneming.

Schadebeheerders springen in als een ongelukkige situatie zich toch voordoet. Nadat de schade geëvalueerd is, helpen zij bij de recuperatie van financiële verliezen zodat de klant weer verder kan met zijn leven.

Het risico op een bepaalde schade vermijden of zo klein mogelijk houden voor de verzekeringsonderneming en voor de klant. Dat is de bedoeling van verzekeren.

Uiteraard spelen een hoop andere functies een rol in dit proces: marketing, IT, …

 

Ontdek hier de jobs in de verzekeringen. Of consulteer de job opportunities in de sector.

 

Voor meer info over verzekeringen kan je terecht op de site van Assuralia: Zo werkt de verzekering (bijvoorbeeld over rechtsbijstand, verzekeringen op school). Brochures en handige checklists vind je op ABC Verzekering.